Klausimai notarui

Visi klausimai ir atsakymai

1148

Klausimas. Yra trys vaikai suaugę, tėvai mirę, todėl tėvų turtas priklauso visiems trims vaikams. Vienas iš vaikų mirė, kam priklauso ta likusi mirusio vaiko dalis, jo vaikams ar jo broliams. Žmonos miręs vaikas neturi.

Vadovaujantis LR CK 5.12 str., palikėjo vaikaičiai ir provaikaičiai paveldi pagal įstatymą kartu su paveldinčiais atitinkamai pirmos arba antros eilės įpėdiniais, jeigu palikimo atsiradimo metu nebėra gyvo to iš jų tėvų, kuris būtų buvęs įpėdinis. Jie lygiomis dalimis paveldi tą dalį, kuri būtų priklausiusi mirusiam jų tėvui ar motinai paveldint pagal įstatymą.

1147

Klausimas. Esu girdėjęs anksčiau iš šeimos narių, kad buvome paveldėję žemės, bet šiuo metu neturiu tokių artimųjų, kurie galėtų padėti atsakyti i tokį klausimą? Kur galėčiau kreiptis, kad gaučiau daugiau informacijos apie savo senelių paveldus ir panašiai?

Jums rūpimą informaciją galite gauti notarų biure, kuriame buvo vedama mirusiojo paveldėjimo byla. Pabrėžtina, kad vykdamas pas notarą turėtumėte turėti savo giminystės ryšį su mirusiuoju įrodančius dokumentus (pvz., gimimo, santuokos liudijimus) ir asmens dokumentą.

1146

Klausimas. Sveiki, norėjau pasiteirauti. Mano buvęs vyras mirė, prieš pusę metų išsiskyrėme ir mūsų butą padalino mums per pusę. Butas rašytas mano vardu. Ką toliau reikia daryti, kur kreiptis? Ar automatiškai visas butas dabar priklauso man? Paaiškinkite man. Lauksiu atsakymo. Iš anksto ačiū.

Vadovaujantis Civilinio kodekso 5.2 str., mirusiojo turtas paveldimas pagal įstatymą ir pagal testamentą. Jeigu mirusysis nėra sudaręs testamento, jo turtas paveldimas pagal įstatymą. Civilinio kodekso 5.11 straipnis nustato įpėdinių eiles. CK 5.11 str. yra nustatytos įpėdinių pagal įstatymą eilės. Paveldint pagal įstatymą įpėdiniai yra:

- pirmos eilės – palikėjo vaikai (tarp jų ir įvaikiai) ir palikėjo vaikai, gimę po jo mirties;

- antros eilės – palikėjo tėvai (įtėviai), vaikaičiai;

- trečios eilės – palikėjo seneliai tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės, palikėjo provaikaičiai;

- ketvirtos eilės – palikėjo broliai ir seserys, proseneliai ir prosenelės tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės;

- penktos eilės – palikėjo brolio ir sesers vaikai (sūnėnai ir dukterėčios), taip pat palikėjo tėvo ir motinos broliai ir seserys (dėdės ir tetos);

- šeštos eilės – palikėjo tėvo ir motinos brolių ir seserų vaikai (pusbroliai ir pusseserės).

Taip pat vadovaujantis LR CK 5.13 str., palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą arba su pirmos ar antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra). Tačiau kaip matyti iš pateiktos informacijos, buvęs sutuoktinis pagal įstatymą nėra priskirtas prie įpėdinių, todėl Jūs negalėtumėte paveldėti.

1145

Klausimas. Sveiki, norėčiau pasidomėti klausimu dėl paveldėjimo. Mano tėvas kažkada paveldėjo namą ir žemę iš savo tėvų, tuomet vedė moterį su vaiku. Tėvas tuo metu taip pat turėjo sūnų iš ankstesnės santuokos. Ir tuomet gimiau aš (t.y. tikroji tiek mamos, tiek tėvo dukra). Taigi mes buvome trys vaikai. Mano brolis (tikrasis tėvo sūnus miręs), o kitas brolis – tėvo įsūnis (savo pavardės tėvas jam nesuteikęs, nebuvo įvaikintas), gyvena su savo šeima asmeniniame buste. Mirus tėvui kaip būtų dalijamas namas ir žemės? Ar priklauso dalis tėvo įsūniui (kurio pavardė visai kita), ar priklausytų dalis mirusio brolio vaikams? Ir kaip būtų dalijama mirus mamai?

Mirusio asmens turtas gali būti paveldimas pagal testamentinį arba įstatyminį režimą. Pagal įstatymą turtas paveldimas, tiek kiek nepakeista testamentu. LR CK 5.11 str. nustato įpėdinių eiles. Jeigu testamentas nebūtų sudarytas, vadovaujantis LR CK 5.11 str. 1 d. 1 p., įpėdiniai yra palikėjo vaikai. Taip pat pagal LR CK 5.12 str., palikėjo vaikaičiai ir provaikaičiai paveldi pagal įstatymą kartu su paveldinčiais atitinkamai pirmos arba antros eilės įpėdiniais, jeigu palikimo atsiradimo metu nebėra gyvo to iš jų tėvų, kuris būtų buvęs įpėdinis. Jie lygiomis dalimis paveldi tą dalį, kuri būtų priklausiusi mirusiam jų tėvui ar motinai paveldint pagal įstatymą. Be to, LR CK 5.13 str. numato, kad palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą arba su pirmos ar antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra). Su pirmos eilės įpėdiniais jis paveldi vieną ketvirtadalį palikimo, jeigu įpėdinių ne daugiau kaip trys, neįskaitant sutuoktinio. Iš Jūsų pateiktos informacijos darytina išvada, kad minimas turtas Jūsų mirusiam tėvui priklausė asmeninės nuosavybės teise, todėl šį turtą, vadovaujantis išdėstytomis teisės normomins paveldėtojais būtumėte Jūs, Jūsų mirusio broliai vaikai ir Jūsų mama. Jūs ir Jūsų mama paveldėtumėte po 1/3 dalį palikimo, o mirusio brolio vaikai bendrai likusią 1/3 dalį. Dėl turto, kuris Jūsų tėvams priklausė bendrosios sutuoltinių nuosavybės teisėmis, Jūsų mamai bus išduotas nuosavybės teisės į dalį bendro sutuoktinių turto liudijimas dėl pusės bendro turto, įgyto santuokos metu. Kita dalis turto bus paveldima pagal įstatymą aukščiau išdėstyta tvarka.

Jūsų mamos mirties atveju, Jūs ir Jūsų mamos sūnus iš pirmosios santuokos paveldėtumėte po ½ dalį palikimo.

1144

Klausimas. Laba diena. Mano senelis nori man dovanojimo būdu perrašyti butą, miško porą sklypų, namo sklypą. Kiek laiko užtrunka šis dokumentų tvarkymas?

Pateikiant visus sandorio sudarymui reikalingus dokumentus, dovanojimo sandorį galima sudaryti kitą darbo dieną.

1143

Klausimas. Laba diena. Mirus mamai sūnus su tėvu pas notarą priėmė palikimą, tiksliau sūnus parašė atsisakymą tėvo prašymų. Taigi visas turtas liko tėvui, bet dabar, susiklosčius tam tikrom aplinkybėm, norėčiau sužinoti ar tas atsisakymas gali būti atšauktas, užginčytas ar panašiai? Ačiū.

Atsakymą į Jums rūpimą klausimą rasite prie klausimo Nr. 1023 atsakymo.

1142

Klausimas. Laba diena, esu visą savo turtą parašiusi savo dukrai, jį įsigijau jau nebūdama santuokoje. Dabar norėčiau parduoti butą, turiu teismo leidimą ir jame parašyta, jog aš ji galių parduoti. Ar man reikalingas ir mano buvęs vyras vykti pas notarą pasirašant pardavimo sutartį? Dėkoju.

Galite atlikti visus veiksmus, kurie yra numatyti teismo sprendime. Dėl tikslesnės informacijos prašome kreiptis į notarų biurą bei su savimi turėti teismo sprendimą ir kitus dokumentus.

1141

Klausimas. Sveiki, esu 19 metų ir gyvenu Anglijoje, norėčiau atsivežti savo nepilnametį brolį (13 m.) mokytis į Angliją. Kokių dokumentų man reikėtų? Beje, tėvai tam neprieštarauja.

Vaiko globos klausimais turėtumėte kreiptis į Vaiko teisių apsaugos tarnybą, kadangi notaras vaikų globos klausimų nesprendžia.

1140

Klausimas. Sveiki, noriu kreiptis dėl alimentų perskaičiavimo, nes pasikeitė mano šeimyninė ir finansinė situaciją. Kuriam apylinkės teismui turėčiau pateikti prašymą: pagal savo registracijos adresą (šiuo atveju Kretinga) ar pagal buvusios žmonos (Skuodas)? Dėkoju.

Jūsų klausimas nepatenka į notaro kompetencijos ribas. Dėl konsultacijos prašome kreiptis į advokatą.

1139

Klausimas. Laba diena, mano tėvas mirė prieš 5 m. ir tik dabar parėjo jo kadaise padarytos klaidos, 1999 m. vairavo išgėręs. Tik visai neseniai, po 15 metų, parėjo laiškas, kad mes dukros turime sumokėti 5000. Bet kyla klausimas kur jie buvo visus šiuos metus? Kaip manote ką mums šiuo metu reikėtų daryti, nes gavome įspėjimą sumokėti bei dar pridės kažkokį procentą per 15 m!?

Atsakymą į Jums rūpimą klausimą rasite prie klausimo Nr. 955 atsakymo.