Notarai

Vaiva Stračkaitienė

Notarė

1952m. baigusi Kriūkų vidurinę mokyklą, 1958m. – studijas Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko universiteto teisės fakultete, 1958-aisias Vaiva Stračkaitienė atvyko į Klaipėdą, čia gyveno ir dirbo iki pat savo mirties. 5 metai – Klaipėdos valstybinės notarinės kontoros notarė (1958m. – 1962m.), 30 metų – Klaipėdos vyriausioji notarė (1962m. - 1992m.), 7 metai – LR notarų rūmų prezidiumo narė (1992m. – 1999m.). 1992m. Vaivos Stračkaitienės iniciatyva buvo įsteigtas Klaipėdos m. pirmasis notarų biuras, kuriame 7 metus ji dirbo notare (1992m. - 1999m.), o nuo 1999m. iki 2004m. vasario mėn. – šio biuro konsultante. Notarė Vaiva Stračkaitienė buvo neregėtai darbšti ir atsakinga. Savo vardą ir notarų biuro garbę ji saugojo kaip akies vyzdį, o čia dirbančius notarus gynė, kaip motina gina savo net prasižengusius vaikus. Ji traukė aplinkinius savo pasišventimu pamėgtam darbui ir visai ne moterišku protu. Jauni notarai, išėję Vaivos Stračkaitienės „universitetą“, įgaudavo ne tik reikalingų notarui profesinių savybių, bet ir perprasdavo komandinio žaidimo taisykles: visi už vieną – vienas už visus. Vaiva Stračkaitienė žinojo daug žemiškų žmonių paslapčių, ne vienam – šimtams! – yra padėjusi ar bent patarusi. Ji mokėjo blaiviai vertinti tikrovę ir žmogų. Niekad aklai netarnavo nuogam formalizmui, atrodo, net nemėgo jo, bet ir nesidavė perkalbama, jei matė, kad koks nors sandoris siuvamas baltais apgaulės ir nesąžiningumo siūlais. Jos dėka visi suprato, kad ir mažas akmenėlis neretai didelį vežimą verčia. Menka klaidelė ar neapsižiūrėjimas galėjo tapti tuo akmenėliu. Ačiūdie, netapo. Šiandien Klaipėdos m. pirmajame notarų biure tvyro stračkaitiška dvasia, kurią galima išreikšti taip: būk ištikimas savo profesijai, padėk žmogui, pasitikėk juo, bet nesiduok apgaunamas. Atrodo, aišku ir paprasta. Bet tą paprastą egzaminą reikia laikyti kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną ir be teisės suklysti.