Publikacijos

1997

2'26

Ar turės Vyriausybė pinigų?

Ar turės Vyriausybė pinigų? Kaip žinome, neseniai buvo priimtas dar vienas Vyriausybės nutarimas „Dėl gyventojų indėlių bankrutuojančiuose bankuose dalinių kompensacijų mokėjimo 1997 metais“. Jau pats nutarimo pavadinimas sako, kad indėlininkui bus grąžinami pinigai. Paprastai tariant, Vyriausybė nustatė tvarką, kaip ir kiek savo pinigų iš bankrutuojančio ar jau bankrutavusio banko galės atsiimti nelaimingas indėlininkas. Ta tvarka […]

Šaltinis: Klaipėda

1997

1'24

Vaiką gina ir saugo įstatymas

Vaiką gina ir saugo įstatymas 1996 m. kovo 14 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Tarytum atsikvošėta ir pamatyta, kad dažnas vaikas šiandien elgetauja, nesimoko, linkęs nusikalsti… Kad vaikas šeimoje auga skriaudžiamas ir neprižiūrimas, kad jis apskritai neturi vaikystės. Pakometuoti minėtą Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą ir atsakyti į kai kuriuos […]

Šaltinis: Klaipėda

1995

6'10

Įkeitimas už paskolą

Įkeitimas už paskolą Paskutiniu metu padaugėjo pinigų paskolos sutarčių įforminimų notarine forma, ir, kiek tenka girdėti, ne mažiau jų – paprasta rašytine forma. Žmonės sako: „Pjauna skolos kaip dalgis, netinka širdžiai nė valgis“ arba „Skolos daiktus išveda, patį varyte išvaro“. Tokia išmintis, be abejo, padiktuota karčios patirties, tačiau skolintis tenka beveik kiekvienam, ir ne vieną […]

Šaltinis: Vakarų ekspresas

1995

1'18

Ne tiktai senatvės našta sunki

Ne tiktai senatvės našta sunki Laikraštyje „Klaipėda“ viena po kitos pasirodė publikacijos, ginančios Anos Smirnovos interesus („Sunki senatvės našta“ – 1994 m. gruodžio 15 d. ir 1995 m. sausio 4 d. „Klaipėda“). Nors ginčą nagrinėja Klaipėdos miesto apylinkės teismas ir nekyla abejonių, kad jis priims sprendimą, remdamasis galiojančiais įstatymais, straipsnių autorius Aldas Vabuolas stengiasi suformuoti […]

Šaltinis: Klaipėda

1994

8'13

Paveldėtojai

Paveldėtojai Mirus fiziniam asmeniui, jo palikimas paveldimas pagal įstatymą ir pagal testamentą. Jeigu nėra įstatyminių nei testamentinių įpėdinių, arba nė vienas įpėdinis nepriėmė palikimo, arba testatorius iš visų įpėdinių atėmė teisę paveldėti, mirusiojo turtas paveldėjimo teise pereina valstybei. 1994 05 17 Nr. 1-459 buvo priimtas įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo“. Šiuo […]

Šaltinis: Klaipėda

1991

9'20

Eisim į Notarinę kontorą ar?…

Eisim į Notarinę kontorą ar?… Prasideda vienas iš pagrindinių ekonominės reformos darbų – privatizacija. Privatizuojami ir butai. Klaipėdos miesto notarinę kontorą dėl to užgrius didelis ir nelengvas darbas. Tų didelių darbų išvakarėse kalbamės su Notarinės kontoros vyriausiąja notare VAIVA STRAČKAITIENE. – Pirmiausia noriu paprašyti: paaiškinkite butų privatizavimo tvarką kiek galima paprasčiau ir populiariau – ne […]

Šaltinis: Klaipėda

1991

6'20

Padėkojimas labai užimtam žmogui

Padėkojimas labai užimtam žmogui Ji tokia gyvybinga, tik stebėkis ir pavydėk. Joje tiek energijos – keletui į valias užtektų. … Kai į pilną moteriškių ir rašomųjų stalų salę pirmąkart įžengėme ir nedrąsiai priešais vieną moteriškių ant kėdžių sutūpėm, reikalas išsisprendė bemat: – Negerai! Ir liepė ateiti kitą dieną. O kitą dieną, mūsų lamei, mus, kantriai […]

Šaltinis: Klaipėda

1982

2'1

Parama vaikams

Parama vaikams Kažin, ar verta kalbėti apie tai, kad duoti visada yra maloniau negu gauti, o duoti nepažemindami sugeba tiktai taurūs žmonės. Turiu vieną pažįstamą, kuris pusę savo uždarbio atiduoda moteriai, auginančiai jo vaiką, nes atsitiko taip, kad ilga ir artima dviejų žmonių draugystė nepasibaigė vedybomis. Bet jis neatsisakė kūdikio: savanoriškai pripažino tėvystę ir visas […]

Šaltinis: „Tarybinė moteris“

1974

6'11

Sutarčių individualinei namų statybai sudarymas ir tvirtinimas

Vienas ar keli piliečiai kolektyviai asmeninės nuosavybės teisėmis gali statyti vieno ar kelių butų gyvenamąjį namą. Gyvenamojo namo statyba gali būti pradėta tik tam tikslui skirtame sklype, turint nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą gyvenamojo namo projektą, sklypo planą, sutartį dėl žemės sklypo paskyrimo ir leidimą statyti. Statytojas, turėdamas kolūkio valdybos nutarimą ar tarybinio ūkio direktoriaus įsakymą […]

Šaltinis: Kibirkštis, 1974-06-11, Nr. 67