Publikacijos

1994

8'13

Paveldėtojai

Paveldėtojai Mirus fiziniam asmeniui, jo palikimas paveldimas pagal įstatymą ir pagal testamentą. Jeigu nėra įstatyminių nei testamentinių įpėdinių, arba nė vienas įpėdinis nepriėmė palikimo, arba testatorius iš visų įpėdinių atėmė teisę paveldėti, mirusiojo turtas paveldėjimo teise pereina valstybei. 1994 05 17 Nr. 1-459 buvo priimtas įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo“. Šiuo […]

Šaltinis: Klaipėda

1991

9'20

Eisim į Notarinę kontorą ar?…

Eisim į Notarinę kontorą ar?… Prasideda vienas iš pagrindinių ekonominės reformos darbų – privatizacija. Privatizuojami ir butai. Klaipėdos miesto notarinę kontorą dėl to užgrius didelis ir nelengvas darbas. Tų didelių darbų išvakarėse kalbamės su Notarinės kontoros vyriausiąja notare VAIVA STRAČKAITIENE. – Pirmiausia noriu paprašyti: paaiškinkite butų privatizavimo tvarką kiek galima paprasčiau ir populiariau – ne […]

Šaltinis: Klaipėda

1991

6'20

Padėkojimas labai užimtam žmogui

Padėkojimas labai užimtam žmogui Ji tokia gyvybinga, tik stebėkis ir pavydėk. Joje tiek energijos – keletui į valias užtektų. … Kai į pilną moteriškių ir rašomųjų stalų salę pirmąkart įžengėme ir nedrąsiai priešais vieną moteriškių ant kėdžių sutūpėm, reikalas išsisprendė bemat: – Negerai! Ir liepė ateiti kitą dieną. O kitą dieną, mūsų lamei, mus, kantriai […]

Šaltinis: Klaipėda

1982

2'1

Parama vaikams

Parama vaikams Kažin, ar verta kalbėti apie tai, kad duoti visada yra maloniau negu gauti, o duoti nepažemindami sugeba tiktai taurūs žmonės. Turiu vieną pažįstamą, kuris pusę savo uždarbio atiduoda moteriai, auginančiai jo vaiką, nes atsitiko taip, kad ilga ir artima dviejų žmonių draugystė nepasibaigė vedybomis. Bet jis neatsisakė kūdikio: savanoriškai pripažino tėvystę ir visas […]

Šaltinis: „Tarybinė moteris“