Publikacijos

1998

5'4

Netobulos pataisos

Netobulos pataisos Jau buovme rašę, kad pataisytas Akcinių bendrovių įstatymas. Jį jau laikraštyje keletą kartų komentavome, atkreipdami pagrindinį dėmesį į esmines pataisas. Šiuokart norisi pakalbėti apie šio įstatymo netobulumus ir abejotiną pataisų naudą akcinėms bendrovėms. Šio įstatymo pataisose nustatyta, kad bendrovėms leidžiama skolinti pinigus bankams, skolintis iš jų, taip pat skolintis iš kitų ūkio subjektų, […]

Šaltinis: Klaipėda

1998

4'22

Išlaikymas iki gyvos galvos

Išlaikymas iki gyvos galvos Parašykite apie sutartis perleisti namus ar žemę asmenims, kurie sutinka seną žmogų išlaikyti iki gyvos galvos. Ką daryti, kad neapgautų? J.Bernotienė, Panevėžio r. Sutartimi dėl turto perleidimo išlaikyti iki gyvos galvos perleidėjas perduoda kitam asmeniui (įgijėjui) nuosavybėn savo nekilnomąjį turtą ar jo dalį, o pastarasis įsipareigoja teikti jam iki mirties materialinį […]

Šaltinis: Lietuvos aidas

1998

4'20

Jeigu prekė nekokybiška

Jeigu prekė nekokybiška Gyvenime neretai pasitaiko, kad nupirktas daiktas – nors ir brangus – būna nekokybiškas. Dėl tokių dalykų nereikia iškart nusiminti, nes dar 1995 m. Vyriausybė patvirtino Lietuvos prekybos įmonėse pirktų prekių keitimo taisykles. Tos taisyklės taikomos ir importuojamoms prekėms, ir Lietuvoje pagamintoms. Tačiau jeigu prekė yra nukainota dėl to, kad ji nekokybiška, ir […]

Šaltinis: Klaipėda

1998

4'1

Pagaliau įstatymas žmonėms!

Pagaliau įstatymas žmonėms! Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38-asis straipsnis nusako, jog valstybė saugo ir globoja šeimą, o santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. Sutuoktinių teisės šeimoje yra lygios. Remiantis šia Konstitucijos nuostata, pakeistas ir papildytas Santuokos ir šeimos kodeksas („Valtybės žinios“ Nr. 130-XXL). Šio pakeitimo paskirtis – gerinti sutuoktinių teisinę apsaugą šalyje, skatinti gimstamumą, suderinti […]

Šaltinis: Klaipėda

1998

1'19

Žalą atlygins valstybė

Žalą atlygins valstybė Praėjusių metų pabaigoje rašėme, kad Seimas pakeitė Civilinio kodekso 486 straipsnį. Jis dabar toks: „Žalą, fiziniam asmeniui padarytą dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto laikino sulaikymo ar neteisėto suėmimo paskyrimo baudžiamojo proceso metu, neteisėto sulaikymo, arešto ar pataisos darbų neteisėto paskyrimo administracinio proceso metu, valstybė atlygina įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka. Šiuo atveju atlyginama […]

Šaltinis: Klaipėda

1997

10'22

Ir girtas vairuotojas – žmogus

Ir girtas vairuotojas – žmogus Nieko nėra pavojingiau ir baisiau, kai prie vairo sėdi girtas vairuotojas. Jeigu nelaimė lydėtų tik jį vieną! Deja, dažnai po girto ratais papuola niekuo dėti žmonės, žiauriausios avarijos nusineša nekaltų gyvybes… Tačiau ką rieškia šitas mūsų kalbėjimas, kai šiandien girtų prie vairo – ne vienas ir ne du. Todėl visiškai […]

Šaltinis: Klaipėda

1997

10'20

Policininkas visada teisus

Policininkas visada teisus Toliau komentuojame kelių policininkų teises ir pareigas, nustatytas „Kelių policijos patrulinės tranybos nuostatuose“. Dažnai vairuotojams kyla neaiškumų, kada policninkas gali stabdyti, kaip turi elgtis sustabdęs ir t.t. Mes jau esame kalbėję ir aiškinę apie privalomą policininko elgesį su vairuotoju. Šiandien plačiau apsistosime ties kelių policijos pareigūnų veiksmais, stabdant transporto priemonę. Preigūnas turi […]

Šaltinis: Klaipėda

1997

10'8

Policininkas negali būti šiurkštus ir pasipūtęs

Policininkas negali būti šiurkštus ir pasipūtęs Kaip ir žadėjome, pradedame rašinių ciklą apie tai, kaip turi elgtis su vairuotojais kelių policijos pareigūnai. Kas be ko, labai gerai, kad kelių policininkų „žiaurios“ akcijos yra nukreiptos prieš automobilių vagis. Tai – sveikintinas dalykas, ir visuomenė tokiems policijos veiksmams pritaria, remia juos ir palaiko. Ką bekalbėtum, didžioji dalis […]

Šaltinis: Klaipėda

1997

9'24

Ir žolę reikia deginti… pagal įstatymą

Ir žolę reikia deginti… pagal įstatymą Ne tik pavasarį, bet ir rudenį deginama žolė. Gamtosaugininkai dėl to pyksta, barasi ir moralizuoja. Tik kas iš to – kaip smilko deginama žolė, taip ir smilksta. Juoduoja išdeginti pievų ir upių pakrančių plotai… O kaip šitą dalyką reguliuoja teisėsauga? 1997 m. rugpjūčio 26 d. Aplinkos apsaugos ministerija patvirtinto […]

Šaltinis: Klaipėda

1997

9'22

Dovanų ir paveldėjimo mokesčiai

Dovanų ir paveldėjimo mokesčiai Visoje Lietuvoje pasklido žina, kad netrukus už paveldėtą ir dovanų gautą turtą reikės mokėti didelius pinigus. Todėl jau dabar žmonės – ypač vyresnio amžiaus – skuba dovanoti vaikams savo turimą turtą. Kalbos kalbomis, o kaip yra iš tikrųjų? Mes jau rašėme, kad dar 1995 m. birželio 13 d. buvo priimtas Paveldimo […]

Šaltinis: Klaipėda