Publikacijos

1999

1'25

Kas padeda sukčiams?

Kas padeda sukčiams? Praėjusį kartą pradėjome aiškintis situacijas, kuomet yra kaltinamas notaras, nors klientas turėtų kaltinti pats save. Šiandien tą pokalbį pratęsime, remdamiesi Kosto Kadagio publikacija „Teisėsauga lietuviškai: plėšikai vagia, notarai padeda“. Perskaitę minėtą rašinį, dar kartą įsitikinome, kad ši tem yra opi ir verta diskusijų, aptarimų bei vertinimų. Kostas Kadagys teisingai pastebi, kad plėšikai […]

Šaltinis: Klaipėda

1999

1'21

Už ką neatsako notaras

Už ką neatsako notaras Praėjusio antradienio „Prezumpcijoje“ teisininkė Rosita Petrauskienė dėstė savo mintis, kaip nebūti apgautam. Toks žmonių persergėjimas yra sveikintinas ir pagirtinas dalykas. Visi žinome, kad prasiskolinę žmonės įvairiais būdais bando gelbėti savo būstą. Kartais tas gelbėjimasis ne visuomet būna apgalvotas, ir žmogus įklimpsta į dar didesnes skolas. Būna ir taip, kad žmogus save […]

Šaltinis: Klaipėda

1999

1'13

Notariatas – visų priekyje

Notariatas – visų priekyje Prieš šešerius metus, 1992 m. gruodžio 1d., pradėjo savo veiklą Lietuvos nepriklausomas notariatas. Iki tol buvęs valstybinis notariatas tapo nepriklausomu ir privačiu. Ne kartą „Klaipėdos“ laikraštyje buvo pasakojama apie notariatą ir jo probelmas. Bet vienos problemos pranyksta, prapuola, kitos išlieka, trečios vėl kartojasi, nelyginant žmogui liga atkristų… Apie notariato darbą šiandien […]

Šaltinis: Klaipėda

1998

11'9

Pinigų plovimas

Pinigų plovimas Praėjusiais metais buvo priimtas Pinigų plovimo prevencijos įstatymas. Jį komentuodami pastebėjome daug netobulumų, kuriuos anksčiau ar vėliau reikėjo taisyti. Š.m. spalio 20 d. Seimas priėmė Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymą. Šiame komentare nenagrinėsime šių įstatymų skirtumų, o tik paaiškinsime, kokias priemones pinigų plovimo prevencijai numatė valstybė. Pinigų plovimas – tai yra veiksmai, […]

Šaltinis: Klaipėda

1998

7'9

Ir notarams ne viskas aišku…

Ir notarams ne viskas aišku… Rašėme, kad apygardų teismai gavo notarų veiklos teisėtumo kontrolės taisyklių projektą, pagal kurį notarų veiklos teisėtumą turėtų kontroliuoti apygardų teismų pirmininkai arba jų paskirti apygardų teismų teisėjai. Sakėme ir tai, kad šis projektas Klaipėdos apygardos teisme sukėlė nemaža diskusijų, teisėjai taisyklių projekte įžvelgė neatitikimų Teismų įstatymui bei prieštaravimų Konstitucijai. O […]

Šaltinis: Klaipėda

1998

6'22

Įstatymų leidėjui tai nerūpi…

Įstatymų leidėjui tai nerūpi… Jau buvome rašę, kad šių metų balandžio mėnesį įsigaliojo Akcinių bendrovių įstatymo kai kurių straipsnių naujos readkcijos. Tęsiame šių pakeitimų netobulumo ir dviprasmybių nagrinėjimą. Akcinių bendrovių įstatymo 18-ojo straipsnio I dalis nurodo, jog bendrovės valdymo organai yra šie: visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir administracijos vadovas. Įstatymas nustatė baigtinį valdymo […]

Šaltinis: Klaipėda

1998

5'25

Atkaklus darbas viską nugali

Atkaklus darbas viską nugali Nieko naujo nepasakysime tarę, kad visas verslo pasaulis gyvena iš paskolų. Lietuva čia irgi ne išimtis. Dar 1992 m. priimtas Hipotekos įstatymas galioti pradėjo nuo 1998 m. balandžio 1 d., t.y. sukūrus hipotekos skyrių sistemą. Hipotekos laukta dėl tvarkos, kitaip tariant, kad ta tvarka būtų ne tik įstatymuose, bet ir įgyvendinta […]

Šaltinis: Klaipėda

1998

5'11

Jei nori pirkti ar parduoti

Jei nori pirkti ar parduoti Senokai jau kalbėjome apie praktinius notariato reikalus. O kaip rodo laiškai ir skambučiai į redakciją, žmonės turi ko paklausti. Į kai kuriuos mūsų laikraščio skaitytojams rūpimus klausimus paprašėme atsakyti Lietuvos Respublikos notarų rūmų prezidiumo narę, 1-ojo notarų biuro notarę, VAIVĄ STRAČKAITIENĘ. – Ar galima parduoti butą, jei jame yra registruotų […]

Šaltinis: Klaipėda

1998

5'4

Netobulos pataisos

Netobulos pataisos Jau buovme rašę, kad pataisytas Akcinių bendrovių įstatymas. Jį jau laikraštyje keletą kartų komentavome, atkreipdami pagrindinį dėmesį į esmines pataisas. Šiuokart norisi pakalbėti apie šio įstatymo netobulumus ir abejotiną pataisų naudą akcinėms bendrovėms. Šio įstatymo pataisose nustatyta, kad bendrovėms leidžiama skolinti pinigus bankams, skolintis iš jų, taip pat skolintis iš kitų ūkio subjektų, […]

Šaltinis: Klaipėda

1998

4'22

Išlaikymas iki gyvos galvos

Išlaikymas iki gyvos galvos Parašykite apie sutartis perleisti namus ar žemę asmenims, kurie sutinka seną žmogų išlaikyti iki gyvos galvos. Ką daryti, kad neapgautų? J.Bernotienė, Panevėžio r. Sutartimi dėl turto perleidimo išlaikyti iki gyvos galvos perleidėjas perduoda kitam asmeniui (įgijėjui) nuosavybėn savo nekilnomąjį turtą ar jo dalį, o pastarasis įsipareigoja teikti jam iki mirties materialinį […]

Šaltinis: Lietuvos aidas