Naujienos

1997

4'15

Valdininkai kišasi į notariato darbą

Klaipėda

Valdininkai kišasi į notariato darbą
Šeštadienį Vilniuje įvyko Lietuvos notarų visuotinis susirinkimas. Tokie susirinkimai vyksta kasmet. Jų tikslas – aptarti svarbiausius nūnai notariato klausimus, pagvildenti profesines problemas. Ne išimtis buvo ir šiųmetinis susirinkimas. Jame kartu su kitais miesto natarais – o jų dešimt – dalyvavo ir Lietuvos notarų rūmų prezidiumo narė, Klaipėdos 1-ojo notarų biuro notarė VAIVA STRAČKAITIENĖ, kuriai ir uždavėme keletą klausimų.

– Kokie klausimai ir problemos buvo svrastyti šiame visuotiniame notarų susirinkime?

– Daugiausia buvo kalbėta apie profesinį notaro darbą: notaro biuro darbo organizavimą, etikos dalykus, notariato santykius su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis ir kt.

– Kokie tie notariato santykiai su valdžia?

– Tie santykiai yra gan sudėtingi ir ne visuomet aiškūs. Tarptautinis lotyniško notariato principas yra toks: tarnybinę notariato priežiūrą vykdo ne biurokratai, t.y. ne valdininkai, o teismas. Nors Lietuva ir yra Lotynų notariato unijos narė, tačiau šio principo Lietuvoje nepaisoma.

– Kokios šio nepaisymo pasekmės?

– Pačios paprasčiausios, bet skaudžiausios. Valdininkai turi galimybę kištis į notariato darbą. Vadinasi, jie gali kištis į notaro atliekamą veiksmą – dažnai ir neteisėtai – ir remtis ne įstatymu, o savais interesais.

– Ar notariatui trukdo dirbti tik valdininkai?

– Ne tik. Labiausiai trukdo dirbti įstatymų gausa, jų netobulumas ir nuolatinė kaita.

– Kaip nuo šitų negerumų išsivaduoti?

– Notariatas čia yra bejėgis ką nors pakeisti. Notariato pagrindinė funkcija yra vykdyti įstatymą, laikytis jo, kad ir koks blogas jis būtų. Netobuli įstatymai – tai Seimo ir visos valstybės problema, kurią reikia spręsti, tačiau…

– Ką konkrečiai visuotinis susirinkimas nusprendė?

– Pirmiausiai reikėtų pasakyti, kad iš visos teisėsaugos sistemos notariatas šiandien sėkmingiausiai žengia reformų keliu. Tačiau, sėkmingai vykdant reformą, būtina žiūrėti ir į ateitį. Nutarta kurti bendrą kompiuterinę sistemą, kuri leis palaikyti ryšius tarpusavyje ir su kitomis teisinėmis struktūromis. Šitam dalykui lėšų turės skirti patys notarai. Taip pat lėšų reikės ir notarų darbo aiškinimui bei populiarinimui. Keista ar ne, bet, atlikus apklausą, paaiškėjo, kad dalis žmonių apskritai nežino, kas yra notaras ir ką jis dirba.

– Ar susirinkime buvo kalbėta apie notarų kvalifikaciją?

– Taip, buvo. Įdomu pažymėti, kad buvo nutarta steigti notarų kvalifikacijos kėlimo centrą. Tas centras galėtų būti kartu su teisėjų kvalifikacijos kėlimo centru.

– Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Aldas Vabuolas

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2021 m. sausio mėn.
 • 2020 m. gruodžio mėn.
 • 2020 m. lapkričio mėn.
 • 2020 m. spalio mėn.
 • 2020 m. liepos mėn.
 • 2020 m. birželio mėn.
 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.