Naujienos

1997

1'24

Vaiką gina ir saugo įstatymas

Klaipėda

Vaiką gina ir saugo įstatymas
1996 m. kovo 14 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Tarytum atsikvošėta ir pamatyta, kad dažnas vaikas šiandien elgetauja, nesimoko, linkęs nusikalsti… Kad vaikas šeimoje auga skriaudžiamas ir neprižiūrimas, kad jis apskritai neturi vaikystės.
Pakometuoti minėtą Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą ir atsakyti į kai kuriuos klausimus paprašėme 1-ojo notarų biuro asesoriaus, Klaipėdos universtiteto asistento MARIAUS STRAČKAIČIO.

– Kaip Jūs galvojate, ar būtinai reikėjo priimti šį įstatymą, kuriame apstu deklaratyvių bendrybių: gerinti vaikų teisinę apsaugą, tėvai privalo rūpintis vaiku, atsižvelgti į teisėtus vaiko reikalavimus, kiekvienam vaikui turi būti garantuota galimybė būti sveikam ir normaliai vystytis fiziškai bei protiškai… Nuo amžių ir be įstatymo visiems buvo aišku, kad tėvai privalo rūpintis vaikais, bet buvo, yra ir bus tokių tėvų, kurie savo vaikais nesirūpins… Ir tai ne vien jų kaltė: pasaulinė praktika byloja, kad beglobių ir benamių vaikų daugiausia yra skurdžiose šalyse. Pavyzdžiu galėtų būti kad ir Brazilija…

– Kas be ko, minėtame Vaiko Teisių apsaugos pagrindų įstatyme yra daug deklaratyvių teiginių, kaip antai: vaiko teisė būti sveikam, vaikų ir tėvų sveikatos priežiūra, tinkamos kokybės maisto produktų vaikams gaminimas ir t.t. Nepaisant to, tokį įstatymą priimti reikėjo dėl to, kad ir teisiškai, ir praktiškai būtų apgintos vaikų teisės. Juoba kad Lietuva yra prisijungusi prie Vaikų teisių konvencijos, kurioje įtvirtintos pagrindinės vaiko teisės ir laisvės, nurodyti jų įgyvendinimo būdai.

– Varčiau ir skaičiau įstatymą. Išties pagal jį vaikas ginamas visapusiškai. Bet apsidairykime, kaip gyvename, kokia realybė? Mano galva, tarptautinių teisės dokumentų pasirašymas, kuris su realybe menkai tesusijęs, kvepia formalizmu ir beždžionavimu. Gal šitaip sakydamas aš ir nesu teisus… Todėl iš Jūsų, kaip notaro, norėtųsi išgirsti paaiškinimų apie konkrečias šio įstatymo nuostatas.

– Pirmiausia įsidėmėtinas 13-ojo straipsnio penktasis punktas, kuriame sakoma: „įkeičiant, parduodant arba dovanojant būstą, kuriame gyvena vaikas, būtina vaiko teisių apsaugos institucijos išvada, kad tokie sandoriai neprieštarauja vaiko interesams“. Paprastai kalbant, parduodamas butą, į notarų biurą turi atsinešti ir Vaikų teisių apsaugos tarnybos išvadą, kad leidžiama parduoti butą.

– Ar tokia išvada visada reikalinga?

– Įstatyme pasakyta: kai tėvai ar kiti teisėti vaiko atstovai netinkamai vykdo arba nevykdo įstatymo nustatytų reikalavimų, t.y neužtikrina vaiko teisės į gyvenimo sąlygas, būtinas jo fiziniam, protiniam, dvasiniam ir doroviniam vystymuisi. Galima daryti išvadą, kad ne visada. Bet kaip ir iš kur notarui žinoti, kokiomis sąlygomis vaikas auga? Štai kodėl ir reikalinga Vaikų teisių apsaugos tarnybos išvada.

– Jūs sakėte, kad parduodant butą, būtina vaiko teisių apsaugos institucijos išvada. O, tarkim, parduodant mašiną – reikia tokios išvados ar ne?

– Pagal mūsų aptariamą Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą – nereikia.

– Įstatyme radau parašyta: „Dalijant turtą, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių (tėvų) nuosavybė, visais atvejais turi būti atsižvelgta į vaikų turtinius interesus“. Kaip praktiškai ši įstatymo nuostata įgyvendinama, kokių čia dokumentų ir procedūrų reikia?

– Jeigu buvę sutuoktiniai ginčijasi, tada jų turtas dalijamas teisme, kuris konkrečiu atveju ir atsižvelgs į vaiko turtinius interesus. Ir atvirkščiai – kai tarp buvusių sutuoktinių ginčo nėra, tai turtą jie gali pasidalinti pas notarą. Šiuo atveju notaras jų apsisprendimo įtakoti negali. Šiuo atveju vaiko turtinius interesus gali apginti tik patys tėvai.

– Tarkim, aš noriu įkeisti savo butą už gaunamą iš banko paskolą. Turiu du nepilnamečius vaikus. Ar reikia Vaikų teisių apsaugos tarnybos išvados?

– Taip reikia. Galimas daiktas, kad įkeitimas gali pasibaigti varžytinėmis ir šeima neteks buto.

– Ar galima nepilnamečio vaiko turtą dovanoti?

– Jokiais būdais! Jeigu, tarkim vaikas nuo senelės gavo palikimą – namą, to namo dovanoti negalima. Sulauks vaikas 18 metų – tuomet prašom, dovanok.

– O parduoti tą namą ar galima?

– Taip, galima, nors vaikas ir neturi 18 metų. Mat parduodant nebus pažeisti vaiko turtiniai interesai. Bet šiuo atveju iš Vaikų teisių apsaugos tarnybos reikia gauti ne išvadą, o leidimą šitam sandoriui atlikti.

– Ką daryti, jeigu, pavyzdžiui, Vaikų teisių apsaugos tarnyba neduoda man išvados, arba leidimo, o aš su tuo nesutinku ir, mano galva, toks jų sprendimas kaip tik prieštarauja vaiko turtiniams interesams?

– Kelias vienas – į teismą. Bendra tvarka nunešti ieškinio pareiškimą į teismą ir bylinėtis metų metais.

– Ačiū už paaiškinimus.

Kalbėjosi Aldas Vabuolas

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2020 m. liepos mėn.
 • 2020 m. birželio mėn.
 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.