Naujienos

1997

4'30

Tobula netobulybė, arba Netobula tobulybė!..

Klaipėda

Tobula netobulybė, arba Netobula tobulybė!..
Mūsų laikraščio skaitytojai teiraujasi, ar teisi Mokesčių inspekcija, reikalaudama mokėti mokesčius už dovanų gautą butą.
Apie tai paprašėme papasakoti ir tai pakometuoti teisininką Marių STRAČKAITĮ.

1997 metais kovo 27 dieną buvo pakeistas ir papildytas Lietuvos Respublikos fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinasis įstatymas. Po šio pakeitimo ir papildymo 35-ojo straipsnio („Pajamų mokesčiu neapmokestinama“) antrasis punktas yra išdėstytas taip: „Iš fizinių asmenų dovanojimo būdu gautos pajamos, jeigu šių pajamų suma per kalendorinius metus neviršija 10.000 litų, bei paveldėjimo būdu gautos pajamos, išskyrus paveldėtą autorinį atlyginimą; taip pat dovanojimo būdu gautos pajamos iš sutuoktinių, vaikų ir tėvų“.

Palukštenkime šį vertą dėmesio įstatymo papildymą.

Iškart reikėtų pasakyti, kad tas papildymas – painus, dviprasmiškas ir Mokesčių inspekcijai suteikiantis galimybę aiškinti jį sau naudinga prasme. Greitomis perskaičius šį įstatymą gali pasirodyti, kad pajamų mokesčiu apmokesinamas dovanų gautas butas. Tačiau, prieš taikant šį įstatymą, Mokesčių inspekcijai reikėtų išsiaiškinti kai kurių sąvokų prasmes, nes įstatyme, kurį mes aptariame, „dovanų būdu gautų pajamų“ savokos apibūdinimo nėra. O būtent: ką reiškia žodis „pajamos“? Dabartinis lietuvių kalbos žodynas (1993 m.) aiškina taip: pajamos yra gaunamos, paimamos lėšos. Aiškinamės toliau – kas yra lėšos? Lėšos – piniginiai ištekliai, pinigai, kreditai.

Vadinasi, į pajamų sąvoką kitas turtas, kaip antai: butas, žemė, automobiliai etc. neįeina. Todėl šio įstatymo 35-ojo straipsnio 2-asis punktas, kai dovanojamas šis paminėtas turtas, negali būti taikomas.

Visais atvejais pajamų mokesčiu nebus apmokestintos gautos dovanų pajamos, kurių suma per kalendorinius metus neviršija 10 tūkstančių litų.

Ką tai reiškia?

Ogi tai, kad, gavus dovanų pinigais iš viso iki 10 tūkstančių litų per metus, pajamų mokesčiu ta suma neapmokestinama.

Pajamų mokestis pagal šio įstatymo prasmę turi būti skaičiuojamas kiekvienam šeimos nariui atskirai, o ne nuo visų šeimos narių per metus gautų dovanojimo būdu pajamų bendros sumos.

Pavyzdžiui: žmona gavo dovanų devynis tūkstančius, o jos sutuoktinis – 6 tūkstančius litų. Tokios dovanos negali būti apmokestinamos, nors jų suma ir viršija įstatymo nustatytą normą.

Pajamų mokesčiu nepmokestinama paveldėjimu gautos pajamos. Sakykim, žmogus paveldėjo penkiolika tūkstančių litų, Ši suma, nors ir viršija nustatytą normą, nebus apmokestinama.

Tiesa, paveldėtą autorinį atlyginimą įstatymas apmokestina.

Jeigu pinigai dovanojami sutuoktiniams, vaikams ir tėvams, nepriklausomai nuo sumos, jie neamokestinami. Šis įstatymas netaikomas sandoriams, sudarytiems iki 1997 m. balandžio 1 dienos.

Taip pat norisi priminti, kad yra priimtas Lietuvos Republikos paveldimo ar dovanojamo turto mokesčio įstatymas, kuris įsigalios nuo 1998 m. sausio 1 d. ir kuris dovanas dar labiau apmokestins.

Sumazgykim mazgelį ir padarykim išvadą. Minėtas Lietuvos Respublikos fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinasis įstatymas – o ypač jo pakeitimai! – dar labiau „patobulino“ ir taip „tobulus“ mūsų įstatymus.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2021 m. sausio mėn.
 • 2020 m. gruodžio mėn.
 • 2020 m. lapkričio mėn.
 • 2020 m. spalio mėn.
 • 2020 m. liepos mėn.
 • 2020 m. birželio mėn.
 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.