Naujienos

2013

11'20

Teisės praktikams – hipotekos reformos teisės normas išaiškinantis leidinys

www.infolex.lt

Civilinės teisės teoretikų ir praktikų grupė pristato naujam hipotekos teisiniam reguliavimui skirtą leidinį, kuris bus naudingas teisininkams, jų klientams, kreditoriams bei skolininkams. Knygynus jau pasiekė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ketvirtosios knygos, skirtos daiktinei teisei, XI skyriaus „Hipoteka“ komentaras. Leidinį parengė buvę Teisingumo ministerijos sudarytos hipotekos reformos darbo grupės nariai advokatas dr. Andrius Smaliukas bei buvusi šios grupės vadovė Renata Juzikienė, taip pat advokatų kontoros LAWIN advokatės Vaida Jankauskienė ir Agnė Jonaitytė, notaras Marius Stračkaitis, Notarų rūmų teisininkė Eglė Čaplinskienė. „Pirmiausia šis Civilinio kodekso komentaras skirtas kasdien su hipotekos sandoriais susiduriantiems notarams, tačiau knyga bus itin svarbi ir naudinga visiems kreditoriams ir skolininkams atstovaujantiems teisininkams. Knyga padės formuotis bendrai teisės praktikai hipotekos teisinio reguliavimo klausimais“, – sako vienas hipotekos komentaro iniciatorių ir autorių, advokatų kontoros LAWIN partneris advokatas dr. A. Smaliukas. „Siekėme sukurti įrankį notarams ir kitiems teisininkams, atskleisti hipotekos teisės normų esmę, tarpusavio ryšį, aptarti kasdienėje praktikoje iškilusius klausimus“, – sako vienas komentaro bendraautorių, Lietuvos notarų rūmų prezidentas M. Stračkaitis. 2012 metų liepos 1 d. įsigaliojus naujam hipotekos teisiniam reguliavimui, buvo atsisakyta hipotekos teisėjų, o visos hipotekos nustatymo ir išieškojimo pagal hipoteką funkcijos buvo perduotos notarams. Drauge su teisiniu reglamentavimu buvo įdiegtos ir elektroninės naujovės: pagal „vieno langelio“ principą hipotekos sandorį patvirtina ir Hipotekos registre sandorį elektroniniu būdu užregistruoja notaras. Komentaro knygos rengėjai pabrėžia, kad prieš beveik pusantrų metų įsigaliojusi reforma, be kita ko, numatė pažangų įmonės hipotekos institutą bei išgrynino kitų hipotekos rūšių teisinį reguliavimą. „Numatytas efektyvesnis išieškojimo iš įkeisto turto mechanizmas: vykdomąjį įrašą pagal hipotekos dokumentus išduoda notaras“, – sako Lietuvos notarų rūmų prezidentas M. Stračkaitis. Pasak dr. A. Smaliuko, tuo pat metu reformuota hipotekos teisė užtikrino sąžiningą skolininko ir kreditoriaus teisių ir pareigų pusiausvyrą, išsiplėtus kreditoriaus teisėms, buvo numatytos ir atitinkamos skolininko teisių garantijos. Hipotekos komentaro leidinį recenzavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja Janina Stripeikienė, prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, doc. dr. Egidijus Baranauskas. Leidinį parengė spaudai ir išleido leidykla „Justitia“.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2021 m. sausio mėn.
 • 2020 m. gruodžio mėn.
 • 2020 m. lapkričio mėn.
 • 2020 m. spalio mėn.
 • 2020 m. liepos mėn.
 • 2020 m. birželio mėn.
 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.