Naujienos

2002

11'4

Sutartis – ne tik vedyboms iš išskaičiavimo

Verslo žinios

Teisininkai peikia pasenusią visuomenės nuostatą, jog vedybų sutartis tarp įsimylėjėlių neva yra nepasitikėjimo ar net skyrybų pradžia. Specialistai pataria sutuoktinių susitarimą vertinti racionaliai, o abiejų lyčių verslininkams primena, jog vedybų sutartis teikia galimybę žlugus santuokai apsaugoti nors savo verslą.

Užsienyje įprastą, o Lietuvoje dar retą naujieną – vedybų sutartis įteisino naujasis Civilinis kodeksas.

„Meilė, kad ir koks tai galingas jausmas,- blėsta, o pasirašyta vedybų sutartis lieka“, – apie gyvenimo prozą primena Marius Stračkaitis, Klaipėdos notaras ir Lietuvos notarų rūmų prezidiumo narys.

Teisininkas aiškina, jog vedybų sutartis yra sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat ją nutraukus ar gyvenant skyrium.

Registras startavo tik liepą

Sutartį galima sudaryti iš anksto: tokia ikivedybinė sutartis įsigalioja santuokos įregistravimo dieną. Galimas ir kitas variantas – povedybinė sutartis, ji sudaroma bet kuriuo metu, kai jau santuoka įregistruota. Ši sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo, jei pačioje sutartyje nenumatyta kitaip.

Vedybų sutartyje, sako notaras, sutuoktiniai turi teisė nurodyti esamo ir būsimo turto teisinį režimą. Savo valia jie gali nuspręsti, kad turtas, įgytas tiek iki santuokos, tiek gyvenant susituokus, yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Kita vertus, sutuoktiniai gali susitarti, kad turtas, kiekvieno sutuoktinio įgytas iki santuokos ir esantis jų asmeninė nuosavybė, įregistravus santuoką, tampa jų bendrąja jungtine nuosavybe. Yra ir trečias variantas – turtas, įgytas susituokus, yra bendroji dalinė sutuoktinių nuosavybė.

Vedybų sutartyje, vardija p. Stračkaitis, sutuoktiniai turi teisę nurodyti tam tikro teisinio režimo taikymą visam turtui ar tik tam tikrai jo daliai, gali nustatyti teises ir pareigas, susijusias su turto tvarkymu, tarpusavio išlaikymu, dalyvavimu tenkinant šeimos reikmes ir darant išlaidas, turto pasidalijimo būdą ir tvarką, jei santuoka nutraukiama, bei kitus tarpusavio turtinius santykius.

Sutartis, taip pat jos pakeitimai privalo būti įregistruoti Vedybų sutarčių registre, kurį tvarko hipotekos įstaigos. Toks registras pradėjo veikti tik nuo šių metų liepos 1-osios.

„Yra įtvirtintas bendrasis principas, jog civiliniai įstatymai atgaline data negalioja. Todėl vedybų sutartimi negali būti pakeistas iki registro veiklos pradžios t.y. iki 2002 m. liepos 1 d., įgyto turto teisinis režimas“, – perspėja p. Stračkaitis.

Šeimos turto nereglamentuoja

Anot notaro, sudarius vedybų sutartį, „turto, kuris yra priskirtas šeimos turtui, teisinis režimas nesikeičia – jis ir toliau lieka šeimos turtu“. O šeimos turtą, kuris nuosavybės teise priklauso vienam ar abiem sutuoktiniams, sudaro šeimos gyvenamoji patalpa, kilnojamieji daiktai, skirti šeimos namų ūkio poreikiams tenkinti, įskaitant ir baldus.

Tačiau sutartis gali pasitarnauti kaip tam tikras verslo saugiklis: tarkim, galima susitarti, jog įmonę turinčiam sutuoktiniui skyrybų atveju neteks jos dalytis.

Dar keletas svarbių detalių: galioja tik notaro patvirtinta vedybų sutartis. Už vedybų sutarties patvirtinimą, nelygu sutarties sudėtingumas, teks mokėti 100-300 Lt. Įregistruoti sutartį Vedybų sutarčių registre kainuos dar 25 Lt.

Teisingumo kriterijus – gera moralė

Pasak p. Stračkaičio, „vedybų sutartis negalioja, kai negalioja joje numatytos sąlygos“, kurios reglamentuoja asmeninius neturtinius santykius, pažeidžia sutuoktinių lygių dalių principą, riboja sutuoktinių teisnumą ar veiksnumą, nustato ar keičia sutuoktinių asmenines teises ir pareigas jų vaikams, riboja ar atima teisę į išlaikymą bei teisę kreiptis į teismą, keičia turto paveldėjimo tvarką ar sąlygas.

Vedybų sutartis negalioja ir tuomet, kai numatytos sąlygos „prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, gerai moralei arba viešajai tvarkai“.

Vedybų sutartis, teismui leidus, gali būti pakeista ar nutraukta bendru sutuoktinių susitarimu bet kuriuo metu, tai patvirtinus notarui. Vedybų sutartis baigiasi nutraukus santuoką ar sutuoktiniams pradėjus gyventi skyrium. Vedybų sutarties pakeitimas ar jos nutraukimas taip pat turi būti įregistruotas Vedybų sutarčių registre. Beje, jei sutuoktiniai yra pasirinkę turto bendrosios jungtinės nuosavybės teisinį režimą, pakeisti jo nebegalima.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2021 m. sausio mėn.
 • 2020 m. gruodžio mėn.
 • 2020 m. lapkričio mėn.
 • 2020 m. spalio mėn.
 • 2020 m. liepos mėn.
 • 2020 m. birželio mėn.
 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.