Naujienos

1999

7'8

Rankpinigiai

Klaipėda

Rankpinigiai
Neretai mes susiduriame su sąvoka „rankpinigiai“. Tenka išgirsti: daviau rankpinigių“, gavau rankpinigių“, norėdamas parduoti butą ar kokį kitą daiktą. Tą rankipinigių davimą ir ėmimą teisininkai vadina prievolės įvykdymo užtikrinimu. Kas tai yra, paprašėme pakomentuoti LR Notarų rūmų prezidiumo narę, Klaipėdos 1-ojo notarų biuro notarę VAIVĄ STRAČKAITIENĘ.

– Laikraščio skaitytojai domisi, kas yra tie rankpinigiai ir kokia jų teisinė reikšmė?

– Rankpinigių savoką įstatymas apibrėžia taip: rankpinigiai – tai pinigų suma, kurią viena iš susitarančių šalių duoda pagal sutartį priklausančių iš jos mokėjimų sąskaita antrajai šaliai sutarties sudarymui įrodyti ir jos įvykdymui užtikrinti.

– Nėra lengva suvokti tokį gremėzdišką apibrėžimą…

– Paprastai kalbant, rankpinigių davėjas dauoda gavėjui pinigus. Tas, gavęs pinigus, įsipareigoja parduoti, išmainyti ir pan. butą, mašiną ar kitą daiktą.

– O kuo įsipareigoja davęs pinigus žmogus?

– Tas žmogus įsipareigoja nupirkti už tam tikrą kainą sutartą daiktą. Toks įsipareigojimas turi būti įvykdytas sutartyje sulygtu laiku.

– Paminėjote sąvoka „sutartis“, – kur ir kaip ji sudaroma?

– Įsatatymas rankpinigių sutarčiai sudaryti reikalauja rašytinės formos. Dažniausiai ją surašyti žmonės kreipiasi į notarą.

– Ar dėl bet ko galima sudaryti rankipinių sutartį?

– Dėl visko, tik tas susitarimas neturi prieštarauti įstatymui. Taip pat labai svarbu, kad šalys savo įsipareigojimus įvykdytų. O tai padaryti galės tada, kai rankpinigių gavėjas turės turto.

– O kas atsitinka, kai rankpinigių gavėjas nevykdo sutarties, t.y. gavo pinigus, o daikto neparduoda?

– Tokiu atveju rankpinigių gavėjas privalo sumokėti antrajai šaliai dvigubą sumą, t.y. gautą rankpinigių sumą ir antra tiek.

– Bet būna ir atvirkščiai, kai neįvykdo savo įsipareigojimų rankpinigių davėjas – kaip tuomet?

– Tuome visi pinigai lieka pas juos gavusįjį.

– Ar gali sudarant rankpinių sutartį, pasitaikyti apgavysčių?

– Gali. Pavyzdžiui, toks veikėjas parodo į namą ir sako naiviam pirkėjui: „Tai mano namas. Kaip tau parduosiu pigiai. Duok rankpinigių“. Tas pirkėjas neįsitikinęs, kad namas yra pardavėjo nuosavybė, duoda jam rankpinigių ir skuba tą sutartį įforminti pas notarą.
Įformina, o po kurio laiko paaiškėja, kad tas namas ne apsimetėlio pardavėjo, todėl jis savo įsipareigojimo ir negali įvykdyti. Negali jis sugrąžinti dvigubos sumos, nes apskritai jokio turo neturi.

– O kaip išvengti apgavystės?

– Duodant rankpinigius, reikia padaryti įkeitimo sutartį, t.y. už duotus pinigus tegu jų gavėjas įkeičia butą.

– Įkeisti – tai užstatyti? Ar taip?

– Taip.

– Ačiū už paaiškinimus.

Kalbėjosi Aldas Vabuolas

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2021 m. sausio mėn.
 • 2020 m. gruodžio mėn.
 • 2020 m. lapkričio mėn.
 • 2020 m. spalio mėn.
 • 2020 m. liepos mėn.
 • 2020 m. birželio mėn.
 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.