Naujienos

2006

9'26

PROJEKTAI. Siūlomos pataisos pabrangintų notarų draudimą

Verslo žinios

Seime siūloma įteisinti eilines ir neeilines notarų atestacijas ir triskart padidinti jų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą. Notarų nuomone, verčiau svarstyti ne atskiras iniciatyvas, o visus jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus.

Seimo narys Henrikas Žukauskas siūlo keisti Notariato įstatymą ir numatyti eilines bei neeilines notarų atestacijas, kurias vykdytų ne tik Notarų rūmai (NR), bet ir Teisingumo ministerija (TM). Nuo kitų metų pradžios notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo minimalią draudimo sumą jis siūlo padidinti 3 kartus – nuo 100000 Lt iki 300000 Lt kiekvienam draudžiamam įvykiui. Pasak parlamentaro, padidinti minimalaus draudimo vienam notariniam veiksmui sumą reikia dėl išaugusių nekilnojamojo turto sandorių vertės.

Patys sau kontrolieriai

Dabar notarai atestuojami periodiškai, o jų eiliniai ir neeiliniai atestavimai nenumatyti. Atestacijomis rūpinasi tik NR, sudarantys notarų atestavimo komisijas. „Notarų savivaldos institucijos neretai vengia griežtai vertinti kolegų tarnybinius nusižengimus“,- tvirtina p. Žukauskas.

„Galima sutikti, kad notarų atestacija būtų vykdoma kartu su Teisingumo ministerija, tačiau reikia aiškiai reglamentuoti, kaip ji būtų vykdoma, kokią funkciją atliktų ministerijos atstovai“,- VŽ dėstė Marius Stračkaitis, Lietuvos notarų rūmų viceprezidentas.

Notarai nesutinka su p. Žukausko spėjimu , kad šiuo metu atestacijas atliekantys NR nėra ganėtinai griežti. „Pavyzdžiui, neseniai buvo nutarta nepratęsti vienos Plungės rajono notarės, dėl kurios veiklos buvo gauta skundų, įgaliojimų“,- argumentuoja p. Stračkaitis.

Pirmyn atgal

NR diskutuotų ir dėl notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo minimalios draudimo sumos didinimo, jau dabar kai kurie iš jų savanoriškai draudžiasi didesne suma.

„Tačiau reikalavimas didinti sumą gali neigiamai atsiliepti rajonų centruose ir mažuose miesteliuose dirbantiems notarams. Jų tvirtinimu sandorių sumos yra kur kas mažesnės nei miestuose, todėl jiems užtektų draustis mažesne suma“,- mano p. Stračkaitis.

Pono Žukausko siūlomos pataisos numato, kad notaras, negalintis eiti savo pareigų dėl ligos ar kitų priežasčių, turės nedelsdamas apie tai informuoti TM ir NR. Iki šiol informuoti apie nebuvimą darbe notaras turi, jeigu jo nedarbingumas trunka ilgiau kaip 3 darbo dienos.

„Rimtai susirgęs, prieš išvykdamas ar išeidamas atostogų notaras iškart informuoja būtinas institucijas, kad būtų paskirtas pavaduojantis notaras. Jei jis serga vieną dieną, informavimas nieko nepakeis, nes žmonės ir taip nukreipiami pas kitą artimiausią notarą“,- sako NR viceprezidentas.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2021 m. sausio mėn.
 • 2020 m. gruodžio mėn.
 • 2020 m. lapkričio mėn.
 • 2020 m. spalio mėn.
 • 2020 m. liepos mėn.
 • 2020 m. birželio mėn.
 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.