Naujienos

2004

10'1

Piniginę patuštinti gali net dovana

Klaipėda

Vienas laikraščio skaitytojas pasiguodė, kad padovanojo sūnui kotedžą, tasai jį už sutartą sumą pardavė privačiai firmai, o Mokesčių inspekcija iš gautos sumos atskaitė 15 proc. pajamų mokestį. Žmogus pasijuto apsigavęs. Jis tvirtai buvo ir yra įsitikinęs, kad dovanotas turtas negali būti apmokestintas.

Su šiuo konkrečiu gyvenimo pavyzdžiu kreipėmės į Klaipėdos miesto 1-ojo notarų biuro notarą, Notarų rūmų prezidiumo narį Marių Stračkaitį, prašydami paaiškinti šią situaciją ir apskritai pakomentuoti dovanojimo sutartį.

– Ar populiarus nūn dovanojimas?

– Norėdami atsakyti į šitą klausimą, pirmiausia lakoniškai apibrėžkime pačią dovanojimo sutartį. Tai tokia sutartis, kai dovanotojas neatlygintinai perduota turtą apdovanotojam. Tarp kitų civilinių sutarčių ji savo populiarumu neišsiskiria.

– Bet žmones kažkodėl traukia ta sutartis…

– Ir tai visiškai natūralu, kai vaikai ar tėvai vieni kitiems dovanoja turtą. Galbūt keisčiau atrodo, kai giminystės ryšiais nesusiję asmenys dovanoja vieni kitiems turtą. Bet ir tokiu atveju sandoris būna teisėtas.

– Ar ne dėl to ir traukia ši sutartis, kad gavus dovaną, valstybei nereikia mokėti mokesčių?

– Taip, dovanojimo būdu gautos pajamos pajamų mokesčiu neapmokestinamos. Tačiau tiktai tos, kurios gautos iš sutuoktinio, vaikų ir tėvų. O visos kitos dovanos, su mažomis išimtimis, yra apmokestinamos 33 proc. tarifu.

– Ar nebūna taip, kad žmogus begudraudamas apsigauna pats?

– Aišku, kad būna. Jūsų pateiktas pavyzdys tai ir iliustruoja.

– Pakomentuokite smulkiau…

– Kaip aš suprantu, žmogus pardavė nekilnojamą daiktą, kurį buvo gavęs dovanų iš tėvo. Tą dovaną jis pardavė nepraėjus trejiems metams. Todėl buvo apmokestinta ne tėvo dovana, o sūnaus pajamos. Jeigu sūnus tą kotedžą būtų išlaikęs savo nuosavybėje trejus metus ir pardavęs, mokesčių nebūtų mokėjęs. Lygiai taip pat ir su tėvu: kadangi jis tą kotedžą turėjo daugiau kaip trejus metus, tai jį pardavęs taip pat nebūtų apmokestintas.

– Kaip Jūs pakomentuotumėte tokį suprantamai nesuprantamą dalyką, kad labai daug dovanų – namų ir žemės sklypų gauna muitinių darbuotojai?

– Jeigu dovanojimo sandoris itin populiarus tarp muitininkų, tai, be abejo, kelia tam tikrų minčių. Aišku, muitininkai, kaip ir bet kurie kiti žmonės, turi teisę ir dovanoti, ir gauti dovanų. Bet čia, matyt, yra ta vieša paslaptis, kad ne visiems būna lengva, o dažnai ir neįmanoma įrodyti turimų pinigų kilmę.

– Kaip žmogui neapsigauti sudarant dovanojimo sutartis?

– Pirmiausia reikia išsiaiškinti sutarties prasmę ir pasekmes. Svarbiausia reikia žinoti, kad dovanojant prarandama nuosavybės teisė. O atsiimti dovaną yra žymiai sunkiau nei padovanoti. Kartais net neįmanoma…

– Ką daryti, jeigu dovanojant “prašovei”? Kaip panaikinti dovanojimo sutartį?

– Šalys visuomet gali taikiai susitarti ir sutartį nutraukti. Nepavykus susitarti, ginčas nagrinėjamas teisme.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2021 m. sausio mėn.
 • 2020 m. gruodžio mėn.
 • 2020 m. lapkričio mėn.
 • 2020 m. spalio mėn.
 • 2020 m. liepos mėn.
 • 2020 m. birželio mėn.
 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.