Naujienos

1999

1'13

Notariatas – visų priekyje

Klaipėda

Notariatas – visų priekyje
Prieš šešerius metus, 1992 m. gruodžio 1d., pradėjo savo veiklą Lietuvos nepriklausomas notariatas. Iki tol buvęs valstybinis notariatas tapo nepriklausomu ir privačiu. Ne kartą „Klaipėdos“ laikraštyje buvo pasakojama apie notariatą ir jo probelmas. Bet vienos problemos pranyksta, prapuola, kitos išlieka, trečios vėl kartojasi, nelyginant žmogui liga atkristų…
Apie notariato darbą šiandien kalbamės su Klaipėdos miesto 1-ojo notarų biuro notare, Lietuvos Respublikos notarų rūmų prezidiumo nare VAIVA STRAČKAITIENE.

– Teko skaityti, kad visuomenė notariatu iš visų teisinių institucijų pasitiki labiausiai. Kodėl, Jūsų manymu, taip yra?

– Tokį visuomenės pasitikėjimą laikyčiau didžiausiu notariato pasiekimu. Šis įvertinimas atėjo ne iš karto ir ne per vieną dieną. Reikėjo daug pastangų aiškinant visuomenei, jog problemos ir nepasitenkinimas notarų darbu yra ne vien tik mūsų kaltė. Argi notaras kaltas, jeigu tėvai įkeičia už vaikų paimtą paskolą savo butą? Notaras privalo patvirtinti šalių norą, bet kartu jis visuomet paaiškina šio sandorio pasekmes. Deja, neretai šitas paaiškinimas praleidžiamas pro ausis. Bet tuomet, kai skola negrąžinama ir butas parduodamas iš varžytinių, notaras prisimenamas jau piktuoju. O be reikalo: žmonės juk patys buvo kalti, jie to norėjo. Belieka džiaugtis, kad tokių atvejų vis mažėja.

– Kuo dar būna pasipiktinę ir nepatenkinti žmonės, atėję į notarų biurą?

– Atėję jie dažniausiai nebūna pikti – pikti jie išeina. Neigiamas atsakymas paprastai suerzina žmogų. Tačiau tai visiškai nereiškia, kad notaras nenorėjo ir nenori jam padėti.
Antai vaikai supyko dėl to, kad jų tėvas negalėjo sudaryti testamento, nes notaras negalėjo įsitikinti jo veiksnumu. Paprastai tariant, senas žmogus nežinojo, nei kur atėjo, nei ko atėjo. Tokiu atveju tik nesąžiningas notaras gali patvirtinti testamentą.

– Paprastai žmogus, atėjęs į notarų biurą, žino, ko nori, bet nežino, kokių dokumentų, pažymų ir kitų popierių reikia vienokiam ar kitokiam sandoriui sudaryti. Ką tokiam žmogui notaras gali patarti ar padėti?

– Dažnai klientai klaidingai mano, kad notaras gali padėti išspręsti visas jų problemas. Norėčiau aiškiai pasakyti, kad notaras atlieka tik jam priskirtas funkcijas. Notaras pasako klientui, kokių dokumentų reikia, kur juos galima gauti, bet juos surinkti turi pats žmogus. Tiesa, dažnai čia jam prireikia advokato pagalbos. Be to, neretai žmonės skambina notarui telefonu ir prašo vienokios ar kitokios konsultacijos. Tokią situaciją aš prilyginčiau kaip skambutį dantų gydytojui su prašymu išgydyti ar ištraukti dantį. Notaras prieš akis turi matyti reikalingus dokumentus – tik tuomet jis gali ką nors patarti.

– Ką daryti žmogui, kuriam notaras atsisakė atlikti notarinį veiksmą?

– Atsisakymą atlikti notarinį veiksmą reikia skųsti teismui.

– Tuomet kyla logiškas klausimas – kas tikrina notariato veiklą?

– Anksčiau šią funkciją atlikdavo Teisingumo ministerija, o dabar – apygardų teismų pirmininkai patys arba per savo paskirtus teisėjus. Tai yra nauja tvarka, kuri sukėlė daug diskusijų. Tačiau visose lotyniško notariato valstybėse būtent taip yra, kaip nūn ir pas mus. Teisininkai profesionalai šią funkciją atliks tikrai geriau negu valdininkai.

– Praėjo lygiai šešri metai, kai susikūrė modernusis notariatas. Kaip Jūs, kaip patyrusi ir ilgiausiai šį darbą Lietuvoje dirbanti, vertinate šį laikotarpį?

– Tas laikotarpis buvo labai permainingas. Įstatymas keitė įstatymą, papildymai – papildymus, išimtys keitė taisykles, o mes šioje raizgalnėje dirbome. Daug kas kaltina notarus, advokatus, teismus dėl įstatymų netobulumo, pamiršdami vieną – įstatymus leidžia Seimas. Kokius Seimas priima, tokius ir turime vykdyti. Kita netobulų norminių aktų problema – įstatymų aiškinimas . Kiek aiškintojų – tiek ir tiesų.
Beje, notarai savo nepriklausomą veiklą pradėjo, galima sakyti, nuo nulio – be patalpų, be technikos, be personalo. Per šešerius metus įvyko didžiulių teigiamų permainų. Notariatas šiandien – labiausiai pažengusi pirmyn Lietuvos teisinė institucija. Belieka tik viltis, kad ir ateity pažangos tempai nesulėtės.

– Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Aldas Vabuolas

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2021 m. kovo mėn.
 • 2021 m. sausio mėn.
 • 2020 m. gruodžio mėn.
 • 2020 m. lapkričio mėn.
 • 2020 m. spalio mėn.
 • 2020 m. liepos mėn.
 • 2020 m. birželio mėn.
 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.