Naujienos

2006

4'24

Notaras informaciją rinks pats

Klaipėda

Ne per seniausiai Klaipėdos miesto 1-ojo notarų biuro notaras Marius Stračkaitis buvo išrinktas Lietuvos notarų rūmų viceprezidentu.

Ta proga jis atsakė į “Klaipėdos” laikraščio pateiktus klausimus.

– Kodėl notarų biuruose visad apstu žmonių?

– Todėl, kad plečiasi notarinių paslaugų pasiūla ir stipriai didėja jų poreikis. Anksčiau sovietmečiu didesnę dalį mūsų paslaugų sudarydavo nuorašų ir parašų tikrumo liudijimai. Dabar pastebime, kad daugėja nuosavybės teisių perleidimo sandorių. Jei palygintume žmonių aktyvumą dabar ir koks jis buvo prieš gerą dešimtmetį, pamatytume akivaizdžius pokyčius. Natūralu, kad į įvairią veiklą įsitraukusiems žmonėms vis labiau prireikia notaro paslaugų. Pastebiu dar vieną skirtumą, kad žmonės dabar linkę iš pradžių konsultuotis, o tik po to atlikti įvairius veiksmus.

– Koks turėtų būti, Jūsų manymu, idealus žmogaus aptarnavimo modelis notaro įstaigoje?

– Kai maksimaliai taupomas kliento laikas ir kai reikalingus dokumentus iš įvairių tarnybų susirenka pats notaras. Mes, kaip profesionalai, tiesiog geriau žinome, kokių dokumentų reikia kiekvienam atvejui, ir galime tai padaryti greičiau ir tiksliau nei gyventojai.

– Kokį indėlį čia galėtų – ir turėtų – įnešti Notarų rūmai, kurių viceprezidentu Jūs esate neseniai išrinktas?

– Notarų rūmai vykdo nuolatinę ir visapusę notariato veiklos priežiūrą – stebi ir analizuoja notarų veiklą visoje šalyje, lygina ją su kitų šalių patirtimi, dirba kartu su kitomis teisėsaugos ir valdžios institucijomis. Rūmai siekia laiku išaiškinti problemas, ieškoti sprendimų, tobulinti profesinę patirtį. Pavyzdžiui, šiuo metu daug dirbame, siekdami įgyvendinti valstybės Elektroninės valdžios koncepcijos prioritetinį “vieno langelio” principą, kai notaro biuras yra vienintelė vieta, kur turi atvykti klientas.

– Vadinasi, notarams atsiranda nemažai papildomo darbo. Ar tai reiškia, kad notaro paslauga brangiau kainuos?

– Iš karto galiu pasakyti – brangiau nekainuos. O tokia praktika, kai reikalingą informaciją susirenka patys notarai, egzistuoja visuose moderniuose notariatuose. Tiesiog tai efektyvesnė notarinių paslaugų teikimo sistema, įrodžiusi savo naudą.

– Ar lengva tapti notaru? Ko tam reikia?

– Turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Ne mažiau kaip metus būti kandidatas į notarus arba turėti ne mažesnį kaip penkerių metų pedagoginio ar mokslinio darbo stažą, išlaikyti kvalifikacinį egzaminą, atlikti ne trumpesnę kaip trijų mėnesių praktiką.

Taip pat privalu būti nepriekaištingos reputacijos, ne vyresniems kaip 65 metų, laimėti viešą konkursą eiti notaro pareigas.

Pagrindiniai šiai profesijai keliami reikalavimai yra pareigingumas, aukšta kvalifikacija ir atsakomybė. Beje, siekdami kuo aukštesnės paslaugų kvalifikacijos, šiuo metu Notarų rūmai stengiasi griežtinti notaro profesijos parengimo tvarką.

– Kokį išsilavinimą turi dabar notarų kontorose dirbantys notarai?

– Tokį, kuris ir nurodytas mano anksčiau.

– Kokią vietą notaro darbe užima pagalba ir pagarba klientui?

– Pačią pagrindinę. Kvalifikuotos notarinės paslaugos ir konsultacijos klientui, maksimaliai taupant jo laiką, – toks yra pagrindinis tikslas, kurio turi siekti visi notarai.

– Ar Europos Sąjunga diktuoja savo valią Lietuvos notariatui?

– Nevadinčiau to diktatu. Kaip ir visa įstatyminė Lietuvos bazė turi prisiderinti prie ES galiojančių įstatymų, priimti galiojančias nuostatas, taip ir mes koreguojame savo darbą. Tie juridiniai klausimai, dėl kurių galiojimo yra susitarta valstybės politikos lygiu, galioja ir notariatui, kaip vienai iš juridinių šalies struktūrų.

– Ar Lietuvos notariato darbas skiriasi nuo kitų šalių notariatų veiklos?

– Nors šiuo metu ir atsiranda bendrų nuostatų, kiekvienos šalies notariatas dirba pagal tos šalies teisinę sistemą. Skirtumų yra, pvz., Lietuvos notarai daugelį viešųjų papildomų funkcijų atlieka nemokamai.

– Ko šiandien trūksta Lietuvos notariatui?

– Kadangi, kaip jau minėjau, esame tiesiogiai priklausomi nuo įstatymų, tai dažni jų pasikeitimai atsiliepia ir mūsų darbui. Kiekvienas, atrodytų, ir nedidelis taisyklių pakeitimas kokioje nors dokumentų tvarkymo sistemoje iš mūsų reikalauja papildomų laiko ir darbuotojų resursų. Todėl kartais pavydime šalims, kurių įstatymų sistema yra nugludinta ir keičiasi labai retai. Kitas dalykas, ko akivaizdžiai šiandien trūksta, – vieninga elektroninė duomenų tvarkymo sistema, kai visi registro duomenys yra prieinami neišeinant iš kabineto. Vienas iš strateginių Notarų rūmų tikslų dabar yra spartinti tokios sistemos sukūrimą. Šiuo metu siekiama kurti elektroninį notarinių dokumentų archyvą ir elektroninę registrų knygą. Tokiu būdu duomenys valstybės registrams, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai būtų išsiunčiami automatiškai.

– Ką daro notaras, jei pastebi kliento apgaulę?

– Klientai turėtų suprasti, kad, slėpdami kokius nors faktus, apgaudinėja ne notarą, o patys save. Prisimenu atvejį, kai pirkimo sutartyje buvo užfiksuota mažesnė suma, negu buvo sutarta realiai. Pardavėjas negavo visų pažadėtų pinigų ir nebebuvo galima jam kaip nors padėti.

– Kaip atkurti teisybę, jei notaras padarė klaidą?

– Klaida klaidai nelygi. Vienos yra pataisomos nesunkiai (net LR notariato įstatyme parašyta, jei padaryta klaida, reikia užbraukti ir parašyti teisingai), o už kitas notarai atsako civiline atsakomybe. Jei dėl notaro neišmanymo klientas patyrė materialinės žalos, notaras privalo šią žalą atlyginti.

– Ar ne per brangūs šiandieniniai notarų paslaugų įkainiai?

– Įkainius nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, suderinusi su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (LR notariato įstatymo 19 straipsnis). Palyginti su kitomis šalimis, Lietuvos notarų paslaugų kainos kur kas žemesnės, nors kvalifikacija kartais būna aukštesnė. Situacija turbūt gerai pažįstama ir kitų profesijų atstovams.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2021 m. sausio mėn.
 • 2020 m. gruodžio mėn.
 • 2020 m. lapkričio mėn.
 • 2020 m. spalio mėn.
 • 2020 m. liepos mėn.
 • 2020 m. birželio mėn.
 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.