Naujienos

2013

11'8

Notarai – valstybės teisėtumo garantai

BNS

Vilnius, lapkričio 8 d. (Lietuvos notarų rūmai). Notarų tvirtinami dokumentai valstybėje garantuoja civilinės apyvartos stabilumą bei teisėtumą, tarptautinėje konferencijoje apie notarų vaidmenį užtikrinant valstybės finansų saugumą teigė Lietuvos teisingumo ministras Juozas Bernatonis. Europos Sąjungos ir Rytų kaimynystės šalių notariatų atstovai penktadienį Vilniuje aptarė notaro vaidmenį užtikrinant valstybės finansų ir nekilnojamojo turto perleidimo saugumą, užkertant kelią pinigų plovimui ir garantuojant teisėtus civilinius santykius. Konferencijoje „Notariatas – tai įrankis užtikrinant valstybės finansų saugumą“ dalyvavo Europos Sąjungos notariatų tarybos, Tarptautinės notariato sąjungos, Vokietijos, Belgijos, Nyderlandų, Šveicarijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos ir Azerbaidžano notariatų bei teisinių institucijų atstovai. „Man ypatingai malonu, kad ši konferencija vyksta Lietuvai pirmą kartą istorijoje pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai. Norėčiau pabrėžti, kad Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu dėmesys yra sutelktas į tris pagrindinius tikslus – patikimos, augančios ir atviros Europos kūrimą. Šios konferencijos tematika yra ypač aktuali, nes aiškiai reglamentuotas ir efektyviai dirbantis notariato institutas gali tiesiogiai prisidėti prie Europos ekonomikos skatinimo ir europiečių finansinių interesų apsaugos“, – pažymėjo teisingumo ministras J. Bernatonis. Anot ministro, „valstybės finansų saugumas yra ir vienas iš prioritetinių Vyriausybės veiklos uždavinių, prie kurio įgyvendinimo svariai prisideda notarai“, ir tai ypač svarbu dabartiniu laikotarpiu, kai Lietuva siekia įsivesti eurą ir tapti euro zonos nare. „Notaras atlieka įstatymuose nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Šiandien notarinis dokumentas yra vienas svarbiausių civilinės apyvartos stabilumo bei teisėtumo garantų valstybėje“, – pažymėjo J.Bernatonis.
Lietuvos notarų rūmų prezidentas, Klaipėdos miesto pirmojo notarų biuro administratorius, notaras Marius Stračkaitis savo pranešime pabrėžė, kad 86-iose pasaulio valstybėse, įskaitant ir Lietuvą, veikianti lotyniškojo notariato sistema užtikrina nekilnojamojo turto perleidimo saugumą, garantuoja teisėtus civilinius santykius, užkerta kelią pinigų plovimui, neskaidriems interesams, tuo apsaugodama ne tik eilinių piliečių, bet ir valstybės finansų saugumą. M. Stračkaitis atkreipė konferencijos dalyvių dėmesį į tai, kad grynųjų pinigų apyvartos siaurinimas apsaugo tiek žmonių, tiek valstybės finansinius interesus. „Būtų išmintinga pasinaudoti Vakarų Europos valstybių dešimtmečiais patikrinta patirtimi. Kviečiame įteisinti atsiskaitymą pavedimu per notaro depozitinę sąskaitą kaip vienintelį teisėtą atsiskaitymų už nekilnojamąjį turtą būdą“, – sakė M.Stračkaitis. Anot jo, taip užkertamas kelias neteisėtai įgytų lėšų įteisinimui bei geriau apsaugomi sutarties šalių interesai. Konferencija surengta kaip Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginių dalis drauge su Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Konferencijoje pranešimus skaitė notariato srityje dirbantys teisės mokslininkai – JAV Harvardo teisės mokyklos profesorius Peteris L.Murray, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto akademikas prof. habil.dr. Vytautas Nekrošius, notariato praktikai – Tarptautinės notariato sąjungos Notarų tarptautinio bendradarbiavimo komisijos pirmininkas, Šveicarijos notaras Michelis Merlotti, Tarptautinės notariato sąjungos Europos reikalų komisijos viceprezidentas, Olandijos notaras Maartenas Meijeris, Europos Sąjungos notariatų tarybos viceprezidentas, Belgijos notaras Andre Michielsens, Vokietijos Federalinių notarų rūmų viceprezidentas, Koblenco notarų rūmų prezidentas Richardas Bockas, kiti užsienio notarai.
Atskira konferencijos dalis skirta Lietuvos notarų veiklai finansinių nusikaltimų ir pinigų plovimo prevencijos srityje. Pranešimus skaitė Valstybinės mokesčių inspekcijos, Generalinės prokuratūros, Finansinių nusikaltimų tyrimų.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2021 m. sausio mėn.
 • 2020 m. gruodžio mėn.
 • 2020 m. lapkričio mėn.
 • 2020 m. spalio mėn.
 • 2020 m. liepos mėn.
 • 2020 m. birželio mėn.
 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.