Naujienos

2000

6'21

Nepriklausomam notariatui alternatyvos nėra

Klaipėda

Nepriklausomam notariatui alternatyvos nėra
Nieko nėra nuostabaus, kad žmonės dažnai susipyksta dėl pinigų ar šiaip kokių turtų. Dažniausiai nesutarimų atsiranda, kai pavydas ima bambą graužti. Ko jau ko, o pavydo mes, lietuviai, esame gerokai pritvinkę. Turime rankelę prie širdelės pridėję prisipažinti, kad labai stebėjomės, o dar labiau – pavydėjom teisėjams ir aukštiems prokurorams, gaunantiems dešimtis tūkstančių litų per mėnesį. Paskui, kai tas išpūstas algas, už kurias niekaip nei teisėjai, nei aukštieji prokurorai negalėjo atidirbti, ėmė karpyti, šiek tiek atlyžome. Net naiviai sau bandėme įsikalbėti: atgyja lygiavos teisybė! Bet naivumas ir lieka tik naivumas…

Ar dar matėte sovietinių laikų notarą? Tarp teisininkų tai buvo paties žemiausio rango specialistas. Vyrų notarų – vos vienas, dažniausiai – kruopščios moterėlės, tarškinančios spausdinimo mašinėle. Ir kaip notaro įvaizdis, šios specialybės prestižas paiskeitė jau šiais, nepriklausomos Lietuvos laikais. Priežastis čia aiški ir paprasta: notaras gerai uždirba, notaras – turtingas žmogus, notaras tarp teisininkų – ir ne tik tarp jų! – jau ne pastumdėlio vietoje. Notaru tapti jau nėra lengva ir paprasta. Taigi jau tarp pačių teisininkų ima rusenti kažkoks pavydo lauželis…

Neseniai „Lietuvos rytas“ rašė, kad dėl didelių notarų uždarbių susipyko dvi ministerijos – Teisingumo ir Finansų. O aršiai pyktis, kaip ir dera tikriems lietuviams, buvo dėl ko: Finansų ministerija, padariusi apskaičiavimus, priėjo prie išvados, kad notarų uždarbiai galėtų būti mažesni. Teisngumo ministerija, atvirkščiai, sakė, kad notarų uždarbio neverta nė svarstyti – šiandien yra kur kas svarbesnių dalykų.

Laisvas notariatas Lietuvoje gyvuoja nuo 1992 m. gruodžio 1 d. Per visus tuos metus Finansų ministerijai vis kliūdavo notarų atlyginimai. Negana to, notarų atlyginimai nuolat buvo viešinami, beje, vis keliskart juos padidinant. Vienas dalykas, kuomet viešai pasakomas teisėjo, Seimo nario ar Prezidento alyginimas, ir visai kitas dalykas, kai skelbiamas ir svarstomas privataus asmens, kas ir yra notaras, uždarbis. Kartojame: tie notarų atlyginimai, pateikiami visuomenei, kažkodėl buvo keliskart padidinti. Ar čia apsirikta, ar taip reikėjo – nesuprasi. Taip pat nesuprantama, kodėl notaras lyginimas su Seimo nariu, ministru, teisėju ir kitais pareigūnais. Sutinkame, kad jų darbas pakankamai sunkus ir atsakingas, bet antra vertus, valdžios pareigūnai atlygį už savo alsų triūsą gauna ir jį naudoja tik savo reikmėms. O notaras sumoka mokesčius valstybei (jie yra palyginti labai dideli), išmoka atlyginimus darbuotojams, savo lėšomis įsirengia ir išlaiko biurą, perka techniką ir darbui reikalingas medžiagas… O svarbiausia – notaras ne tik sukuria darbo vietas, kurių šiuo metu Lietuvoje itin trūksta, bet dar ir išlaiko savo lėšomis valstybei priklausantį archyvą. Ir tą archyvą jis turi tvarkyti ir prižiūrėti taip, kaip valstybė jam liepia.

Notariato įstatymo, be kita ko, 19-asis straipsnis nustatė, kad atlyginimo dydis turi garantuoti notaro pajamas, kurios leistų jam būti ekonomiškai nepriklausomam, sudaryti geras klientų aptarnavimo sąlygas, įdarbinti reikalingus dabuotojus ir turėti gerai techniškai aprūpintą biurą. Ir tai yra įstatymas, su kuriuo teisinėje valstybėje reikėtų ir reikia skaitytis.

Kitas svarbus dalykas yra notaro atsakomybė už klientui padarytą žalą. To paties Notariato įstatymo 16-asis straipsnis įpareigoja notarą atlyginti visą savo ar jo darbuotojo padarytą žalą. Vadinasi, turtinė atsakomybė yra didžiulė. Tada leiskite paklausti: kuo atsakys tas notaras, kuris nieko neuždirba?

Laisvojo arba lotyniškojo, notariato esmė yra ekonominis notaro nepriklausomumas nuo valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, pagaliau – nuo klientų įvairių pasiūlymų. Notarą turi dominti tik įstatymas.

Pamąstykime, kas būtų, jeigu notaras taptų valstybės tarnautoju? Trumpai tariant, notaras nebūtų suinteresuotas daug ir gerai dirbti. O svarbiausia – žmogus už notarinio veiksmo atlikimą valstybei mokėtų nė kiek ne mažiau nei dabar. Tik jam, kaip sovietiniais laikais, vėl reikėtų stumdytis eilėse, o didžiausias viršininkas ir pagalbininkas jam būtų mašininkė. Todėl galime drąsiai teigti: nepriklausomam notariatui alternatyvos kol kas nėra.

Aldas Vabuolas

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2021 m. sausio mėn.
 • 2020 m. gruodžio mėn.
 • 2020 m. lapkričio mėn.
 • 2020 m. spalio mėn.
 • 2020 m. liepos mėn.
 • 2020 m. birželio mėn.
 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.