Naujienos

2004

11'26

Mirdamas žmogus palieka turtą

Klaipėda

Žmonių taikliai pastebėta: turtų nenusineši į karstą. Taip dažniausiai kalbama apie tuos, kurie gviešiasi turto, kurie dėl jo negaili nei savęs, nei kitų. Kita vertus, kiekvienas normaliai nugyvenęs gyvenimą žmogus turi ką po savęs palikti.

Kam atitenka žmogaus užgyventas turtas? Kam galima palikti savo turtą ir kaip tai padaryti? Ar priimti palikimą, jei jis praskolintas?

Apie tokius ir panašius žemiškus dalykus kalbamės su Klaipėdos m. pirmojo notarų biuro notare Aldona Kundrotiene.

– Kaip buitiškai suprasti paveldėjimą? Ką reikia daryti ir kur kreiptis norint jį įforminti?

– Paveldėjimas – tai mirusiojo turtas, paveldėjimo būdu pereinantis jo įpėdiniams. Paveldima pagal įstatymą arba pagal testamentą. Mirus palikėjui, įpėdinis turi kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarų biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo.

– Žmogus testamentu pareiškia, kad po mirties savo turtą, tarkim, palieka sūnui. Paskui mato: sūnus girtauja, juo, tėvu visiškai nesirūpina. Ar galima tokiu atveju perrašyti testamentą?

– Testatorius turi teisę savo surašytą testamentą bet kada pakeisti, papildyti ar panaikinti, surašyti naują testamentą arba jo nesurašyti.

– O kaip panaikinti testamentą?

– Testatorius gali panaikinti testamentą paduodamas pareiškimą surašyto testamento saugotojui arba testamentą patvirtinusiai įstaigai. Pareiškime testatoriaus parašas turi būti paliudytas įstatymų nustatyta tvarka.

– Mirė artimas žmogus… Kaip sužinoti, ar jis buvo parašęs testamentą ir kam?

– Testamento surašymas ir jo turinys yra paslaptis; notarų biuro darbuotojai, atliekantys notarinius veiksmus, turi ją saugoti. Žinios apie testamentą suteikiamos tik testatoriui mirus.

– Pasiremkim gyvenimiškais pavyzdžiais. Sakykim, vaikai žino, kad tėvas prieš mirtį buvo parašęs testamentą. Žinot žino, o to dokumento niekur neranda – visus kampus išvertė. Ką reikia daryti?

– Turint testatoriaus mirties liudijimą, reikia kreiptis į notarų biurą. Notaras, gavęs testamentinio įpėdinio pareiškimą dėl palikimo, privalo patikrinti ar testamentas yra sudarytas.

– Mūsų laikais neretai pasitaiko taip, kad mirdami tėvai vaikams palieka praskolintą butą. Kaip elgtis tiems vaikams, jei jie patys gyvena neturtingai – imti butą ar ne?

– Įpėdinis, priėmęs palikimą turto valdymo perėmimu arba padavęs pareiškimą notarui, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu. Tačiau įpėdinis, priėmęs palikimą pagal turimą antstolio sudarytą apyrašą, už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu. Dėl tokio apyrašo sudarymo priimantis palikimą įpėdinis arba įpėdiniai kreipiasi į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą, o teismas sudaryti apyrašą paveda antstoliui.

– Numirė motina. Vaikai pretenduoja į butą, o ją penkerius metus prižiūrėjo ir rūpinosi svetima moteris. Jokio turto paveldėjimo dokumento nesurašyta. Ar turi teisę į tą butą slaugytoja?

– Ne, jeigu nesudarytas testamentas, mirusiojo turtą įstatymu paveldės vaikas. Prižiūrėjusi svetima moteris į butą teisių neturės.

– Turtą po mirties galima palikti su tam tikra sąlyga ar išlyga. Kas prižiūri, kad tos sąlygos būtų vykdomos?

– Testamentą vykdo testatoriaus paskirtas testamento vykdytojas. Testatorius gali pavesti testamento vykdytojui valdyti priimtą nustatyta tvarka palikimą. Testamente gali būti nustatyta valdymo trukmė, nurodant konkretų terminą arba tam tikrą įvykį.

– Ką daryti ir kaip elgtis, jeigu turto palikėjas iškelia neįgyvendinamas sąlygas turto gavėjui?

– Testamente testatorius gali išreikšti savo pageidavimus. Testatoriaus pageidavimas įpėdiniams teisinių padarinių nesukuria. Tai ne teisės, o moralės klausimas.

– Ar galios notaro nepatvirtintas ir savo ranka parašytas arba viešai pasakytas testamentas?

– Testamentui privaloma rašytinė forma. Todėl neišlikusio testamento nėra kaip dokumento ir jis neturi galios. Negalima neišlikusio testamento turinio nustatyti remiantis liudytojų parodymais ar rašytiniais įrodymais (testatoriaus laiškais, užrašais, dienoraščiais ir t.t.). Teisinę galią turi tik testatoriaus ranka surašyto asmeninio testamento originalas ir oficialaus testamento originalūs egzemplioriai, esantys pas notarą, konsulinį pareigūną (konsulinėje įstaigoje) ar asmenį (atitinkamoje įstaigoje), kuris pagal įstatymą galėjo patvirtinti testamentą.

– Kokiais atvejais notaras gali atsisakyti tvirtinti testamentą?

– Notaras turi atsisakyti tvirtinti testamentą, jeigu nėra įsitikinęs testatoriaus veiksnumu. Testamento negali sudaryti nepilnamečiai, nes jie nėra visiškai veiksnūs. Testamento negali sudaryti asmenys, kurie teismo pripažinti neveiksniais, kurių veiksnumas apribotas dėl piktnaudžiavimo alkoholiniais gėrimais, narkotikais. Negali notaras tvirtinti testamento, kurio turinys neteisėtas ar nesuprantamas.

– Tarkim, testatorius parašo tokį testamentą: “Palieku namą broliui, jeigu jis ves mano žmoną”. Ar patvirtintų notaras tokį testamentą?

– Toks testamentas neturėtų būti tvirtinamas. Tai būtų neteisėtos sąlygos dėl testamento įsipareigojimo, neteisėti įsipareigojimai testamentiniam įpėdiniui. Toks testamentas prieštarautų viešajai tvarkai ir gerai moralei. Tokios sąlygos neturi prieštarauti įstatymui ir negali riboti įpėdinio veiksmų.

– Ar bet kam testamentu galima palikti savo turtą?

– Testatorius gali palikti testamentu savo turtą vienam ar keliems asmenims, kurie yra arba nėra įpėdiniai pagal įstatymą, taip pat valstybei, savivaldybėms, juridiniams asmenims. Palikėjo vaikai turi teisę į privalomąją palikimo dalį, jeigu jiems palikėjo mirties dieną reikalingas išlaikymas. Jie gauna pusę tos dalies, kuri kiekvienam iš jų tektų paveldint pagal įstatymą.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.