Naujienos

2008

5'19

Lietuvos notarų rūmai – nauju adresu

BNS, TNS Gallup, Alfa, Balsas, Aina, Ūkininko patarėjas

258 Lietuvos notarai turi naują buveinę – Lietuvos notarų rūmai Vilniuje persikėlė į naujas patalpas.

Anksčiau dirbusi Jasinskio gatvėje, Lietuvos notarų rūmų administracija dabar konsultuoja notarus, tvarko notarų archyvų dokumentus, bendradarbiauja su užsienio organizacijomis bei vykdo leidybos darbus naujuose kabinetuose. Naujas Lietuvos notarų rūmų adresas Vilniuje – Olimpiečių g. 4.

Į simbolinį Lietuvos notarų rūmų atidarymą penktadienį atvyko svečiai iš LR Seimo, LR teisingumo ministerijos, VĮ “Registrų centro”, Centrinės hipotekos įstaigos, Asociacijos “Lietuvos antstolių rūmai”, Lietuvos Advokatų tarybos. Notarus pasveikino ir akademinės visuomenės nariai, profesoriai, mokslo daktarai.

“Notarams ypač svarbu tobulėjimas, mes kasmet tikriname notarų žinias ir notarai privalomai kasmet atestuojami notarų atestacijos komisijos. Todėl naujose patalpose daugiausiai dėmesio skyrėme specializuotiems teisės mokymams, čia įrengėme konferencijų ir seminarų patalpas, biblioteką – kad tik kiekvienas šalies notaras kuo daugiau tobulėtų ir todėl kiekvienam Lietuvos žmogui suteiktų aukščiausios kvalifikacijos teisinę pagalbą,” – atidarymo metu sakė Lietuvos notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis.

Lietuvos notarų rūmai – tai notarų savivaldos organas ir viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, emblemą, vėliavą. Lietuvos notarų rūmai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos notariato įstatymu ir Lietuvos notarų rūmų statutu. Lietuvos notarų rūmai rūpinasi notarų teisinės kultūros ir kvalifikacijos kėlimu, prižiūri, kaip notarai atlieka savo funkcijas ir laikosi profesinės etikos reikalavimų, rengia norminių teisės aktų, susijusių su notariatu, projektus ir teikia juos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio valstybių ir tarptautinėmis organizacijomis, informuoja visuomenę apie notarų atliekamas funkcijas ir kita.

Lietuvos notarų rūmai leidžia profesinį žurnalą “Notariatas”. Pernai notarų žurnalui buvo suteiktas ISSN numeris, jį gauna Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, visos šalies teisės aukštosios mokyklos, akademinė visuomenė ir kolegos teisininkai.

Visi Lietuvos notarai vienijasi į Lietuvos notarų rūmus. Kiekvienas notaras yra Lietuvos notarų rūmų narys. Šiandien Lietuvoje dirba 258 notarai. Maksimalus galimas notarų skaičius Lietuvoje – 300 notarų.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2021 m. sausio mėn.
 • 2020 m. gruodžio mėn.
 • 2020 m. lapkričio mėn.
 • 2020 m. spalio mėn.
 • 2020 m. liepos mėn.
 • 2020 m. birželio mėn.
 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.