Naujienos

1991

9'20

Eisim į Notarinę kontorą ar?…

Klaipėda

Eisim į Notarinę kontorą ar?…
Prasideda vienas iš pagrindinių ekonominės reformos darbų – privatizacija. Privatizuojami ir butai. Klaipėdos miesto notarinę kontorą dėl to užgrius didelis ir nelengvas darbas. Tų didelių darbų išvakarėse kalbamės su Notarinės kontoros vyriausiąja notare VAIVA STRAČKAITIENE.

– Pirmiausia noriu paprašyti: paaiškinkite butų privatizavimo tvarką kiek galima paprasčiau ir populiariau – ne kiekvienas mūsų laikraščio skaitytojas „įkanda“ sausą įstatymų komentavimą, teisinę kalbą. Taigi nuo ko žmogui reikia pradėti buto pirkimą?

– Pirmiausia namuose, savo šeimoje, reikia nuspręsti, kieno vardu bus perkamas butas. Nesileisdama į teisinius niuansus, turiu pasakyti, kad praktiškai nėra jokio skirtumo, kieno vardu bus įforminta pirkimo-pardavimo sutartis – vyro ar žmonos. Butas yra bendras abiejų sutuoktinių turtas. Tad, tarkim, jį parduodant, reikės abiejų sutuoktinių sutikimo.
Taip pat butą galima pirkti suaugusio sūnaus arba dukros vardu.

– Suaugę šeimos nariai, tarkim, nutarė, kad butą pirks motinos vardu – ką reikia toliau daryti?

– Tą suaugusių visų šeimo narių – nuo 18 metų – susitarimą reikia įforminti notariškai. Vadinasi, visiems kartu reikia ateiti pas mus į Notarinę kontorą ir parašyti tokį pareiškimą.

Klaipėdos miesto Tarybai
PAREIŠKIMAS
apie susitarimą pirkti privatizuojamą butą

Mes, Jonaitis Jonas, Jono s., Jonaitienė Ona, Petro d., Jonaitis Algirdas, Jono s., Jonaitytė Audronė, Jono d., buto, esančio Klaipėdos m. Uosto g. Nr. 1 bt. 6, nuomininkai, susitarėme pirkti privatizuojamą butą nuomininkės Jonaitienės Onos, Petro d. vardu. Sutinkame, kad perkamo buto savininku, įforminus nuomojamo buto pirkimo-pardavimo sutartį miesto Notarinėje kontoroje, bus Jonaitienė Ona, Petro d.
Lietuvos Respublikos Santuokos ir šeimos kodekso 21 str. turinys mums žinomas.

Tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt
pirmųjų metų liepos mėnesio dešimtoji diena

____________________________________________________
(Jonaitis J.) (parašas)

____________________________________________________
(Jonaitienė O.) (parašas)

____________________________________________________
(Jonaitis A.) (parašas)

____________________________________________________
(Jonaitytė A.) (parašas)

– O jeigu visi suaugę šeimos nariai negali vienu metu ateiti į Notarinę kontorą – ką tuomet daryti?

– Tuomet kiekvienas suaugęs šeimos narys atskirai rašo tokio turinio pareiškimą.

Klaipėdos miesto Tarybai

Jonaičio Jono, Jono s.
gyv. Klaipėdoje, Uosto g. Nr. 1 bt. 6

Pareiškimas

Aš, Jonaitis Jonas, Jono s., buto, esančio Klaipėdos m. Uosto g. Nr. 1 bt. 6, nuomininkas, sutinku, kad privatizuojamas butas būtų nupirktas mano žmonos Jonaitienės Onos, Petro d. vardu.
Taip pat sutinku, kad buto savininke, įforminus nuomojamo buto pirkimo-pardavimo sutartį miesto Notarinėje kontoroje, bus Jonaitienė Ona, Petro d.
Lietuvos Respublikos Santuokos ir šeimos kodekso 21 str. turinys man žinomas.

Tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt
pirmųjų metų liepos mėnesio šešioliktoji diena

____________________________________________________
Jonaitis J.J.

– Aš įsivaizduoju, kas čia pas jus kontoroje dėsis, kai suplūs visa Klaipėda…

– Turiu pasakyti, Kad Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu šeimos narių susitarimus dėl gyvenamojo namo ar buto pirkimo gali patvirtinti ir įmonės, įstaigos bei orgnizacijos administracija arba laivo, esančio tolimajame plaukiojime, kapitonas.

– Tokiu atveju Jūsų vadovaujamai Notarinei kontorai darbo sumažėja…

– Be abejo. Tik noriu perspėti, kad įmonės, įstaigos ir organizacijos užsivestų specialią registracijos knygą, kurioje būtų registruojami šie pareiškimai. Toje registracijos knygoje turi būti įrašytas trumpas pareiškimo turinys, taip pat joje turi pasirašyti pareiškėjai.

– O pareiškimus kokius reikia tuomet rašyti?

– Tokius, kaip ir Notarinei kontorai. Galima ir ant vieno pareiškimo visus parašus patvirtinti, galima tai padaryti ir ant atskirų.

– Dovanokit, gal aš čia kažko nesuprantu: anot jūsų išeina, kad kokios nors didesnės gamyklos direktorius – tarkim, „Sirijaus“ – ilgam laikui tampa… notaru.

– Direktoriui nebūtinai pačiam tuos dokumentus tvarkyti – tai galima padaryti per jo įgaliotą administracijos asmenį. Arba pats įstaigos vadovas, arba jo įgaliotas asmuo pareiškėjų parašus tvirtina pačiame pareiškime tokiu tekstu:

Klaipėda, 1991 m. 09 13
Aš, Klaipėdos „Baltijos“ laivų statyklos direktoriaus įgaliotinė Aldona Jonaitienė, liudiju, kad piliečio N., pasirašiusio mano akivaizdoje, parašas yra tikras.
Pasirašiusiojo dokumentą asmenybė nustatyta.
Reg. Nr. 1 Įmonės antspaudas, įgaliotinės parašas.

– O jeigu žmogus, kuris nori nusispirkti butą, guli ligoninėje – ką tuome daryti?

– To ligonio parašą tvirtina ligoninės administracija.

– Būna ir tokių žmonių, kurie nemoka pasirašyti, – ką jiems daryti?

– Už beraštį turi pasirašyti jo paprašytas asmuo, nesusijęs su buto pirkimu.

– Kokius dokumentus reikia turėti, ateinant tvirtinti parašų?

– Kaip ir paparastai tokiais atvejais – pasą arba Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimą.

– Sakykim, kad parašai jau patvritinti – ką daryti toliau?

– Eiti pagal savo gyvenamąją vietą į valstybinę butų ūkio eksploatacijos įmonę – buvusią butų ūkio tarnybą ir ten prie pareiškimo pridėti tuos patvirtintus parašus.

– Ačiū, gerbiama notare, už dalykiškus paaiškinimus – tikimės, kad jie padės žmogui susigaudyti šitoje raizgalynėje. Manau, kad neatsisakysite ir ateity paaiškinti mūsų laikraščio skaitytojams butų privatizavimo praktinius dalykus.

Kalbėjosi
ALDA VABUOLAS
„Klaipėdos“ korespondentas

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.