Naujienos

2001

12'12

Bėdos ant buto slenksčio. Paveldėjimas pagal naująjį Civilinį kodeksą.

Klaipėda

Komentuoja Klaipėdos m. 1-ojo notarų biuro notaras Marius Stračkaitis.

Laikraščio skaitytojams jau esame rašę apie įpėdinio atsakomybę paveldint turtą. Paprastai kalbant, įpėdinis, paveldėdamas turtą, paveldi ir palikėjo skolas. Bet tai – tik labai mažytė dalelė tų klausimų, kurie iškyla įsigaliojus naujajam Civiliniam kodeksui.

– Mirė kolegos žmona. Butą jie užgyveno santuokoje, bet privatizuotas buvo mirusios sutuoktinio vardu. Ar tokiu atveju vyrui reikia kreiptis pas notarą? Logiškai mąstant, butas privatizuotas jo vardu, tad o kreiptis?

– Reikia įsisąmoninti vieną dalyką – jeigu butas įgytas santuokoje, jis yra bendra jungtinė sutuoktinių nuosavybė, visiškai nesvarbu, kurio iš sutuoktinių vardu jis įgytas. Be to, tokios nuosavybės turto dalys yra lygios.

– Tai kaip su tuo butu bus?..

– Pusė buto jūsų kolegai ir taip priklauso, o į kitą pusę atsiranda paveldėjimo teisė, t.y. kitą buto dalį jis turės paveldėti. Tik tada ta buto dalis taps jo nuosavybe.

– Tai ką žmogus turi daryti?

– Turi susitvarkyti paveldėjimo dokumentus. Yra du keliai – galima kreiptis į notarą, jeigu įpėdinis yra įsitikinęs, kad palikėjo skolų nėra daugiau nei paveldimo turto. O kitas kelias – per teismą.

– Kuris kelias žmogui pigesnis ir greitesnis?

– Jeigu nėra bijoma atsakomybės ne tik paveldimu, bet ir visu savo turtu, tuomet pigesnis ir greitesnis būdas yra kreiptis į notarą. O jeigu kyla abejonių, kad palikėjas turėjo skolų ir įpėdinis nenori būti atsakingas visu savo turtu, tai reikia kreiptis į teismą dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo.

– Per kiek laiko, tarkim, mirus sutuoktiniui reikia sutvarkyti turto paveldėjimo dokumentus?

– Įpėdinis, kad įgytų palikimą, turi jį priimti, įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradeda jį valdyti. Bet vien šito neužtenka, norint gauti paveldėjimo teisės liudijimą. Reikia kreiptis arba į teismą, arba į notarų biurą. Tas kreipimasis turi būti parašytas per tris mėnesius nuo palikėjo mirties momento.

– O jeigu turto paveldėtojas dėl kokių nors priežasčių praleidžia tą trijų mėnesių terminą – kas tuomet?

– Tuomet jau reikės kreiptis į teismą, kad būtų pratęstas palikimui priimti nustatytas terminas.

– Įsiklausykime į sąvoką: bendras sutuoktinių turtas. Vadinasi, tai yra tik dviejų žmonių turtas, kurį užgyveno vyras ir žmona. Pagal elementarią logiką vienam iš sutuoktinių mirus, kitas tampa viso turto turėtoju. Kodėl šitą paveldėjimo teisę įgyja vaikai, esant tėvui ar motinai dar gyviems, ir net valstybė? Ar tai nekvepia pasipinigavimu?

– Noriu pasakyti kad valstybė turtą paveldės tik tuomet, kai testamentu turtas jai bus paliktas arba kai nėra nei testamentinių, nei įstatyminių įpėdinių.

Palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi visą palikimą tik tuomet, jei nėra pirmos (vaikų ir įvaikių) ir antros (tėvų, įtėvių ar vaikaičių) eilių įpėdinių. Su pirmos eilės įpėdiniais jis paveldi vieną ketvirtadalį palikimo, jeigu įpėdinių ne daugiau kaip trys. Jeigu jų daugiau kaip trys sutuoktinis paveldi lygiomis dalimis su kitais įpėdiniais.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.