Paslaugos

Klaipėdos miesto pirmasis notarų biuras atlieka šiuos notarinius veiksmus:

Tvirtina sandorius

Sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas, kaip antai – testamentai, pirkimo – pardavimo sutartys, hipotekos sutartys.

Tvirtindamas sandorį notaras užtikrina, kad sandoris sudarytas laisva šalių valia, nurodytos faktinės aplinkybės atitinka tikrovę, taip pat kad sandoris neprieštarauja šalių teisėms ir teisėtiems interesams, įstatymų ir kitų teisės norminių aktų reikalavimams.

Notaras įsitikina fizinių asmenų veiksnumu ir patikrina juridinių asmenų, dalyvaujančių sandoriuose, teisnumą, išaiškina sandorio šalims sudaromo sandorio prasmę ir pasekmes.

Notaras sandorį tvirtina tik pateikus įstatymų nustatyta tvarka reikalaujamus dokumentus, įvykdžius nustatytas prievoles. Tvirtinamuose sandoriuose notaras parašo tvirtinamąjį įrašą, pasirašo ir uždeda savo antspaudą.

  • Notarų biuro darbuotojai gali pristatyti Juridinių asmenų registro Klaipėdos filialui registruoti steigimo dokumentus ir kitus registravimui reikalingus dokumentus, kurie pasirašomi mūsų biure.
  • Įsigijus nekilnojamąjį turtą, klientų prašymu Klaipėdos m. pirmojo notarų biuro notarai elektroniniu būdu įregistruoja nuosavybės teises Valstybės įmonėje Registrų centre. Tokiu atveju klientams nebereikia vykti į VĮ Registrų centrą.