Paslaugos

Klaipėdos miesto pirmasis notarų biuras atlieka šiuos notarinius veiksmus:

Tvirtina juridinių asmenų steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams

Juridinio asmens steigimo dokumentai yra steigėjo sprendimas, steigimo aktas, steigiamo juridinio asmens įstatai. Notarai tvirtina, kad juridinių asmenų steigimo dokumentų turinys ir forma atitinka įstatymų reikalavimus, juose nustatytos juridinio asmens teisės ir pareigos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms.

  • Notarų biuro darbuotojai gali pristatyti Klaipėdos apylinkės teismo hipotekos skyriui registruoti hipotekos, įkeitimo lakštus ir kitus registravimui reikalingus dokumentus, taip gali pristatyti Juridinių asmenų registro Klaipėdos filialui registruoti steigimo dokumentus ir kitus registravimui reikalingus dokumentus, kurie pasirašomi mūsų biure.