Paslaugos

Klaipėdos miesto pirmasis notarų biuras atlieka šiuos notarinius veiksmus:

Perduoda vienų fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims

Notaras perduoda vienų juridinių ar fizinių asmenų pareiškimus kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims. Ši notarų teikiama paslauga aktuali siekiant pranešti nekilnojamojo daikto bendraturčiams apie galimybe pasinaudoti įstatymo suteikta pirmumo teise pirkti parduodamą bendro daikto dalį, kviečiant kitą sandorio šalį atvykti į notaro biurą sudaryti, pakeisti ar nutraukti sutartį, įgaliojimo panaikinimo ir kitais atvejais.

Pareiškimai pateikiami notarui ne mažiau kaip dviem egzemplioriais, iš kurių vienas registruotu laišku su įteikimo pranešimu siunčiamas pareiškime nurodytiems asmenims, antrasis egzempliorius saugomas notaro byloje.

Pareiškėjui prašant, notaras išduoda liudijimą apie pareiškimo perdavimą adresatui. Liudijime nurodoma, kada pareiškimas adresatui buvo įteiktas, ar notaras gavo adresato atsakymą į jam perduotą pareiškimą, ar notaras per nurodytą terminą atsakymo negavo.