Paslaugos

Klaipėdos miesto pirmasis notarų biuras atlieka šiuos notarinius veiksmus:

Surašo ar tvirtina dokumentus dėl juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumo

Surašo ar tvirtina dokumentus dėl juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumo ir tvirtina, kad juridinį asmenį registruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės:

Juridinis asmuo yra savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teises ir pareigas, būti ieškovu ir atsakovu teisme. Juridiniai asmenys registruojami juridinių asmenų registre, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

Steigiant juridinį asmenį, notarui pateikiami Juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyti dokumentai. Notaras patikrina, ar paruošti ir jam pateikti visi reikalingi steigimo dokumentai, gauti sutikimai, leidimai, priimti būtini sprendimai, atlikti kiti teisės norminiuose aktuose nustatyti veiksmai. Notaras patikrina pateiktų duomenų tikrumą ir neradus trūkumų patvirtina, kad juridinį asmenį asmenį galima registruoti juridinių asmenų registre.

  • Notarų biuro darbuotojai gali pristatyti Klaipėdos apylinkės teismo hipotekos skyriui registruoti hipotekos, įkeitimo lakštus ir kitus registravimui reikalingus dokumentus, taip gali pristatyti Juridinių asmenų registro Klaipėdos filialui registruoti steigimo dokumentus ir kitus registravimui reikalingus dokumentus, kurie pasirašomi mūsų biure.