Paslaugos

Klaipėdos miesto pirmasis notarų biuras atlieka šiuos notarinius veiksmus:

Atlieka vykdomuosius įrašus užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose ir čekiuose

Notaras atlieka vykdomuosius įrašus užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose ir čekiuose pagal vekselio ar čekio turėtojo ar jo įgalioto asmens arba atgręžtinio reikalavimo teisę turinčio asmens rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko.

Notaro atliktu vykdomuoju įrašu yra siūloma išieškoti iš skolininko per vekselio ar čekio mokėjimo terminą nesumokėtą vekselio ar čekio sumą arba nesumokėtą vekselio ar čekio sumos dalį su priklausančiomis palūkanomis, vekselio ar čekio turėtojo sumokėtą notaro atlyginimą už vekselio ar čekio protestavimą ir vykdomojo įrašo darymą, taip pat pranešimų siuntimo bei kitas išlaidas.
Notaro vykdomieji įrašai pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ar čekius yra vykdytini ir vykdomieji dokumentai, vykdomi Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme bei Čekių įstatyme yra nustatyti griežti reikalavimai dėl privalomų vekselių ir čekių rekvizitų, jų pateikimo apmokėti ir protestavimo procedūrų bei terminų. Nesilaikius šių reikalavimų ar praleidus nustatytus terminus, notaras negalės atlikti vykdomojo įrašo, todėl neapmokėtą vekselio ar čekio sumą teks išieškoti teismine (ginčo) tvarka.