Paslaugos

Klaipėdos miesto pirmasis notarų biuras atlieka šiuos notarinius veiksmus:

Protestuoja vekselius ir čekius

Vekselis – vertybinis popierius, kuris išrašomas nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam.

Čekis – įstatymo nustatyta tvarka išrašytas mokėjimo dokumentas, kuriuo jį išrašęs asmuo įsako bankui be sąlygų išmokėti čekyje įrašytą pinigų sumą čekyje nurodytam arba jį pateikusiam asmeniui.

Vekselio neakceptavimas arba neapmokėjimas ar čekio neapmokėjimas turi būti patvirtintas oficialiu aktu – protestu dėl atsisakymo akceptuoti arba apmokėti. Vekselius ir čekius protestuoti pateikia jų turėtojai arba jų įgalioti asmenys. Notaras įformina vekselių ir čekių protestus norminių aktų nustatyta tvarka ir nustatytu laiku.