Paslaugos

Klaipėdos miesto pirmasis notarų biuras atlieka šiuos notarinius veiksmus:

Priima jūrinius protestus

Notaras surašo jūrinio protesto aktą apie įvykį, įvykusį laivo plaukiojimo ar stovėjimo metu. Jūrinio protesto akte turi būti nurodytos įvykio aplinkybės ir priemonės, kurių ėmėsi laivo kapitonas jam patikėto krovinio saugumui užtikrinti.