Paslaugos

Klaipėdos miesto pirmasis notarų biuras atlieka šiuos notarinius veiksmus:

Tvirtina vekselius

Vekselis, kurio suma didesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų), turi būti notarinės formos, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles.
Notarinės formos nesilaikymas vekselį daro negaliojantį.