Paslaugos

Klaipėdos miesto pirmasis notarų biuras atlieka šiuos notarinius veiksmus:

Perduoda vienų fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims

Notaras perduoda vienų juridinių ar fizinių asmenų pareiškimus kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims.

Pareiškimai pateikiami notarui ne mažiau kaip dviem egzemplioriais, iš kurių vienas įteikiamas arba registruotu paštu su įteikimu išsiunčiamas pareiškime nurodytiems asmenims, antrasis egzempliorius saugomas notaro byloje.

Pareiškėjui prašant, notaras išduoda liudijimą apie pareiškimo perdavimą. Liudijime turėtų būti nurodyta, ar notaras gavo atsakymą į perduotą pareiškimą arba notaras per nurodytą terminą atsakymo negavo.