Paslaugos

Klaipėdos miesto pirmasis notarų biuras atlieka šiuos notarinius veiksmus:

Tvirtina juridinių asmenų steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams

Juridinio asmens steigimo dokumentai yra steigėjo sprendimas (arba esant dviem ir daugiau steigėjų – steigiamojo susirinkimo protokolas), steigimo aktas (arba esant dviem ir daugiau steigėjų – steigimo sutartis), steigiamo juridinio asmens įstatai (arba atitinkamas teisines formas reglamentuojančių teisės aktų nustatytais atvejais – nuostatai). Notarai tvirtina, kad juridinių asmenų steigimo dokumentų turinys ir forma atitinka įstatymų reikalavimus, juose nustatytos juridinio asmens teisės ir pareigos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms.