Paslaugos

Klaipėdos miesto pirmasis notarų biuras atlieka šiuos notarinius veiksmus:

Liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą

Notaras savo antspaudu ir parašu paliudija, kad dokumento nuoraše arba išraše esanti informacija tiksliai atitinka dokumento originale esančią informaciją ar jos dalį.

Dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumas liudijamas, jeigu jie atitinka dokumentų originalus, neprieštarauja įstatymams, turi juridinę reikšmę ir įstatymai nedraudžia liudyti tokių dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo.

Liudijamas dokumento nuorašas ar jo išrašas sutikrinamas su dokumento originalu.