Paslaugos

Klaipėdos miesto pirmasis notarų biuras atlieka šiuos notarinius veiksmus:

Išduoda paveldėjimo teisės liudijimus, parengia Europos paveldėjimo pažymėjimus

Paveldėjimo teisės liudijimas yra oficialus palikimo priėmimo faktą ir teisę į palikimą patvirtinantis dokumentas.

Paveldėjimo teisės liudijimas išduodamas, kai mirusiojo įpėdiniai pagal įstatymą arba pagal testamentą patys arba šaukiami paveldėti kreipiasi į palikimo atsiradimo vietos notarą (Klaipėdos m. pirmojo notarų biuro aptarnaujama teritorija), pasirašydami pareiškimą apie palikimo priėmimą bei prašymą išduoti paveldėjimo teisės liudijimą.

Įpėdiniai šiuos veiksmus turi atlikti per 3 (tris) mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (t.y. palikėjo mirties datos). Paveldėjimo teisės liudijimas išduodamas vienas visiems įpėdiniams arba kiekvienam atskirai, atsižvelgiant į jų pageidavimus.
Paveldėjus nekilnojamąjį turtą, pavedėjimo teisės liudijimai, patvirtinantys įpėdinių nuosavybės teises į paveldėta turtą, valstybės įmonės Registrų centro teritoriniam registratoriui yra perduodami notaro biuro nuotolinio ryšio priemonėmis. Patiems klientams nebereikia vykti į valstybės įmonę Registrų centrą.

Europos paveldėjimo pažymėjimas yra standartinės formos pažymėjimas, kuris įrodo įpėdinių, testamentinės išskirtinės gavėjų, testamento vykdytojų ar palikimo administratorių teisinį statusą ir (arba) teises. Europos paveldėjimo pažymėjimas sukelia teisines pasekmes visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, nereikalaujant jokių papildomų specialių šio pažymėjimo pripažinimo ar paskelbimo procedūrų.