Paslaugos

Klaipėdos miesto pirmasis notarų biuras atlieka šiuos notarinius veiksmus:

Išduoda nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimus

Turtas, įgytas santuokos metu, pripažįstamas bendrąja sutuoktinių nuosavybe, išskyrus asmenine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamą turtą:

  • abiejų sutuoktinių atskirai įgytas iki santuokos sudarymo;
  • sutuoktiniui dovanotas ar jo paveldėtas po santuokos sudarymo, jeigu dovanojimo sutartyje nėra nurodyta, kad turtas perduodamas bendrojon jungtinėn sutuoktinių nuosavybėn;
  • sutuoktinių asmeninio naudojimo daiktai (avalynė, drabužiai, profesinės veiklos įrankiai);
  • intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės, išskyrus pajamas, gaunamas iš intelektinės veiklos;
  • lėšos ir daiktai, reikalingi asmeniniam sutuoktinio verslui, išskyrus lėšas ir daiktus, skirtus verslui, kuriuo verčiasi abu sutuoktiniai bendrai;
  • lėšos, vieno sutuoktinio gautos kaip žalos atlyginimas ar kitokia kompensacija už žalą, padarytą dėl sveikatos sužalojimo, ir neturtinę žalą, tikslinė materialinė parama ir kitokios išmokos, išimtinai susijusios tik su jas gavusio sutuoktinio asmeniu, teisės, kurių negalima perleisti kitiems asmenims;
  • sutuoktinio įgytas turtas už asmenines lėšas arba lėšas, gautas realizavus jo asmenine nuosavybe esantį turtą, jeigu to turto įgijimo metu buvo aiškiai išreikšta sutuoktinio valia įgyti turtą asmeninėn nuosavybėn.

Preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Tai pripažįstama nepriklausomai nuo to, kurio sutuoktinio vardu ar jų abiejų vardu turtas įgytas. Jeigu santuokos metu turtas įgytas vieno sutuoktinio vardu, notaras kitam sutuoktiniui išduoda liudijimą, patvirtinantį tai, kad jam nuosavybės teise priklauso bendro turto dalis.

  • Klaipėdos m. pirmojo notarų biuro klientams vedantiems paveldėjimo bylas nebereikia vykti į migracijos tarnybas gauti pažymą apie mirusiojo asmens paskutinę gyvenamąją vietą. Šias pažymas užsako ir elektroniniu būdu gauna notaras.
  • Įsigijus nekilnojamąjį turtą, klientų prašymu Klaipėdos m. pirmojo notarų biuro notarai elektroniniu būdu įregistruoja nuosavybės teises Valstybės įmonėje Registrų centre. Tokiu atveju klientams nebereikia vykti į VĮ Registrų centrą.