Notarai

Marius Stračkaitis

Notaras, Biuro administratorius

 • 1990 m. baigė Klaipėdos K. Donelaičio vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto teisės fakultetą.
 • 1995 m. baigė studijas Vilniaus universiteto teisės fakultete ir įgijo teisininko kvalifikaciją.
 • Nuo 1993 m. iki 1995 m. dirbo Klaipėdos m. pirmajame notarų biure notaro padėjėju.
 • Nuo 1995 m. iki 1999 m. buvo kandidatu į notarus (asesoriumi).
 • Nuo 1995 m. iki 2003 m. užsiėmė pedagogine veikla - dėstė Klaipėdos universitete teisės disciplinas.
 • 1999 m. išlaikė notaro kvalifikacinį egzaminą ir teisingumo ministro paskirtas notaru.
 • Nuo 1999 m. iki dabar dirba Klaipėdos m. pirmajame notarų biure notaru ir šio biuro administratoriumi.
 • Nuo 2002 m. iki 2006 m. buvo Lietuvos Respublikos notarų rūmų prezidiumo narys.
 • Nuo 2005 m. - viešo konkurso notaro pareigoms užimti komisijos narys.
 • Nuo 2006 m. iki 2008m. buvo Lietuvos notarų rūmų viceprezidentu.
 • Nuo 2006 m. iki 2014 m. Tarptautinės notariato sąjungos (UINL) Europos reikalų komisijos (CAE) narys.
 • Nuo 2008 m. išrinktas Lietuvos notarų rūmų prezidentu.
 • Nuo 2009 m. iki 2011 m. buvo Mykolo Romerio universiteto tarybos nariu.
 • Nuo 2009 m. LR civilinio kodekso priežiūros komiteto narys.
 • Nuo 2011 m. Pasaulio banko tarptautinio tyrimo “Doing Bussiness“ informacijos teikėjas.
 • Nuo 2012 m. Tarptautinio notariato istorijos instituto (IIHN) viceprezidentas.
 • Nuo 2013 m. Klaipėdos pramonės, prekybos ir amatų tarybos narys.
 • Nuo 2013 m. LR Ministro Pirmininko potvarkiu sudarytos, nuolatinės darbo grupės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos veiklai koordinuoti, narys.
 • Nuo 2014 m. Tarptautinės notariato sąjungos (UINL) Generalinės Tarybos narys.
 • Nuo 2015 metų nuolatinis kontaktinis asmuo, teikiant duomenis Europos veiksmingo teisingumo komisijai (CEPEJ).
 • Nuo 2017 m. UINL notarų tarptautinio bendradarbiavimo komisijos narys.
 • Nuo 2020 m. mediatorius.
 • Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo darbo grupių narys.
 • Knygos "Lietuvos Notariato istorija" bendraautorius, R. Paknio leidykla, 2012.
 • Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso komentaro ketvirtosios knygos „Daiktinė teisė“ XI skyrius „Hipoteka“ bendraautorius, "Justitia", 2013.
 • Žurnalo "Latvijas Notars", Nr. 2, 2013, Latvija, bendraautorius.
 • Knygos "Notariato teisė" bendraautorius, spaustuvė "Druka", 2014.
 • Knygos Europos lyginamosios teisės notarų užrašai. Europos notarų tyrimų ir studijų institutas (I.R.E.N.E.). 2014 m., I tomas, bendraautorius.
 • Žurnalo "Notariusz", Nr. 2, 2014, Lenkija, bendraautorius.
 • Žurnalo "JURYDYČNA GAZETA" , 2014, Nr.48-49, Ukraina, bendraautorius.
 • Tarptautinis notariato istorijos žurnalas “Gnomon” Nr. 184, 2015 m. bendraautorius.
 • Žurnalo "Ad-notam", 2016, Čekija, bendraautorius.
 • Žurnalo "Петербургский нотариус", 2 (14) 2017, Rusija, bendraautorius.
 • Žurnalo "Notar-z.si/notarski-vestnik", 2017, Slovėnija, bendraautorius.
 • Žurnalo "Нотаріат України", 4 (27) 2017, Ukraina, bendraautorius.
 • Knygos "Paveldėjimo teisė" bendraautorius, leidykla Versus, 2018.
 • Žurnalo "BNotK international", 1/2021, Vokietija, bendraautorius.
 • Laikraščio „Нотариус», Nr. 3 (3) 2021, Uzbekistanas, bendraautorius.
 • Įvairių straipsnių autorius ir bendraautorius.
 • Skaityti pranešimai.