Naujienos

2007

8'1

Paskutiniąją  valią notaro parašu tvirtina vis jaunesni lietuviai

Kiekvieną mėnesį Lietuvos gyventojai notarų biuruose patvirtina po du tris tūkstančius testamentų, kuriuose nurodo, kam paliks savo turtą po mirties.

Nuo senų laikų vyravusi nuostata, esą testamento sudarymu turi rūpintis tik vyresnio amžiaus  žmonės, keičiasi. Pasak Lietuvos notarų rūmų atstovų, testamentus rašo vis jaunesni – 30-50 metų sulaukę asmenys.

Tačiau Lietuva dar nepasivijo senųjų ES valstybių, kur testamentai sudaromi ir dažniau, ir įvairesnio amžiaus testatorių. Notaro biure sudaryti testamentą gali kiekvienas veiksnus asmuo, kuris suvokia savo veiksmų reikšmę ir padarinius. Ir pernai, ir užpernai daugiau testamentų (67 proc.) parašė moterys nei vyrai.

Norint sudaryti teisiškai teisingą, oficialų testamentą, reikia kreiptis į notarą, kuris padeda tai padaryti, tvirtina dokumentą ir jį saugo. Testamentas sudaromas dviem egzemplioriais. Patvirtinti testamentai registruojami testamentų registre.

Oficialiajame testamente nurodoma testamento sudarymo vieta ir laikas, išvardijamas paliekamas turtas ir įpėdiniai. Pasak Lietuvos notarų rūmų viceprezidento Mariaus Stračkaičio, su notaru sudaryti testamentą kainuoja iki 100 litų.

„Priklauso nuo turinio sudėtingumo. Įsivaizduokite: žmogus nori savo nekilnojamąjį turtą palikti vienam asmeniui, tačiau kitam žmogui leidžia tame turte gyventi iki gyvos galvos. Testatorius gali norėti paskirti testamento vykdytoją, o gal tik nustatyti pinigų išmokėjimo savo vaikams tvarką. Kiekvieno aplinka, kurioje gyvena, yra labai skirtinga“,- sakė M.Stračkaitis.

Pasak teisininko, ne visada galima apskaičiuoti, kokį turtą žmogus nori palikti artimiesiems, nes dažnai būna tik universalus sakinys: „Paliekamas visas turtas“.

Nepatenkinti ar turto ištroškę mirusiojo artimieji gali bandyti pakeisti testamentą, įrodinėti, esą testatorius buvo „nebeveiksnus“, „mirties patale“, „ne puikios sveikatos“. Tačiau M.Stračkaitis patikino, kad tai padaryti būtų labai sunku. „Ginčų gali kilti, tačiau jie jau būtų sprendžiami teisme. Dar nebuvo atvejo, kad neveiksnus pilietis norėtų palikti testamentą“, – kalbėjo notaras.

Testamentą galima parašyti ir pačiam, be teisininko pagalbos. Tačiau norint, kad paskutinioji valia išties būtų išpildyta, dokumentą vis dėlto reikia patvirtinti notaro parašu. „Būna, ateina žmonės, nešini užklijuotu voku, kuriame – testamentas. Tačiau neoficialių testamentų mūsų šalyje yra tik 0,4 proc.“,- sakė M.Stračkaitis.

Tik sudaręs testamentą su notaro pagalba testatorius gali būti garantuotas, kad paliekamas turtas atiteks tiems žmonėms, kuriems ir skirtas. Testamentas buvo žinomas jau senovės romėnų teisėje. Sentencija  „testatoriaus valia laikoma įstatymu“ kilusi iš tų laikų.

Pats žodis „testamentas“ yra kilęs iš lotynų kalbos („testamentum“ – „paskutinioji valia“).

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.