Naujienos

2019

6'13

Kazachstano sostinėje – pokalbiai apie Vidurio Azijos šalių notariatų reformas

Vidurio Azijos valstybių bei Europos šalių ir tarptautinių notariato organizacijų atstovai 2019 metų birželio viduryje susitikę Kazachstano sostinėje Nursultane (buv. Astana) kalbėjo apie narystės Tarptautinėje notariato sąjungoje (UINL) siekius ir dalinosi vykdomų teisės reformų patirtimi.
Konferencijoje, kuri birželio 13-14 dienomis įvyko UINL Notarų tarptautinio bendradarbiavimo komisijos (CCNI) ir Kazachstano respublikinių notarų rūmų iniciatyva, dalyvavo Kazachstano parlamento ir vyriausybės nariai bei notariato, prokuratūros, advokatūros ir kitų institucijų atstovai, taip pat Uzbekistano, Kirgizijos, Tadžikistano, Azerbaidžano, Rusijos, Baltarusijos notarų rūmų delegatai. Tarptautinei notariato sąjungai atstovavo CCNI prezidentas Franzas Leopoldas (Austrija), CCNI sekretorius, Šveicarijos notaras Rolandas Niklausas, CCNI nariai Richardas Bockas (Vokietijos federalinių notarų rūmų viceprezidentas ir garbės notaras), Marius Stračkaitis (Lietuvos notarų rūmų prezidentas).
Dvi dienas vykusioje konferencijoje buvo kalbama apie visateisės narystės UINL organizacijoje siekiančio Kazachano notariato reformas, skirtingose reformų stadijose esančių Uzbekistano, Tadžikistano, Kirgizijos, Azerbaidžano notariatų padėtį ir veiklą. Patirtimi dalinosi UINL narės Rusijos bei realia kandidate laikomos Baltarusijos notariatų atstovai.
LNR prezidentas M. Stračkaitis savo pranešime kalbėjo apie pagrindinius lotyniškojo notariato principus – nepriklausomumą, objektyvumą, profesinę paslaptį, asmeninę atsakomybę ir sąžiningą konkurenciją. Jis taip pat nagrinėjo konferencijos išvakarėse įvykusių oficialių susitikimų su Kazachtano valdžios institucijų atstovais pagrindinius akcentus: notarų skaičiaus Kazachstane reguliavimą, notarų aptarnaujamos teritorijos didinimą, notarų amžiaus ribojimą, kvalifikacijos patikros svarbą, Notarų rūmų biudžeto viešinimo probleminius klausimus ir kt. Prezidentas atkreipė dėmesį į tai, kad Kazachstane šiuo metu yra išduota apie 8 000 notarų licencijų, iš kurių realiai notaro profesinę veiklą vykdo tik 4 000 notarų. Notaro licencija yra savotiškas „parašiutas“, kuriuo valdininkas galės pasinaudoti, jei praras savo darbą.
Konferencijos pranešėjas prof. dr. Rolf Knieper iš Vokietijos apžvelgė prevencinio teisingumo administravimo reikšmę, o buvusi Europos Teisingumo Teismo generalinė advokatė prof. dr. Vera Trstenjak kalbėjo apie Europos teisės įtaką notariatui, Vokietijos garbės notaras Richard Bock – apie notariato sistemų stiprinimą besikeičiančios ekonomikos šalyse.
Kazachtano notarų rūmai pastarąjį dešimtmetį aktyviai siekia narystės UINL, tačiau šiam siekiui iki šiol kliudė teisiškai neišspręsti notariato klausimai.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2021 m. kovo mėn.
 • 2021 m. sausio mėn.
 • 2020 m. gruodžio mėn.
 • 2020 m. lapkričio mėn.
 • 2020 m. spalio mėn.
 • 2020 m. liepos mėn.
 • 2020 m. birželio mėn.
 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.