Naujienos

2009

12'1

Elektroninė revoliucija, įkainiai ir kitos permainos Interviu su Lietuvos Notarų Rūmų prezidentu, Klaipėdos notaru Mariumi Stračkaičiu

„Notariatas“ Nr. 8, 2009 „Notariatas“: Kaip vertinate praėjusius 2009-uosius lietuviškojo notariato raidos požiūriu?
Nevienareikšmiškai. Tai buvo vieni dinamiškiausių metų nuo Lietuvos nepriklausomo notariato įsteigimo. Per visus septyniolika veiklos metų nekalbėta tiek daug apie notarų veiklą. Gal šios diskusijos ir buvo vertingos teisėkūros raidos požiūriu, bet ne visos svarstytos idėjos buvo priimtinos notarams. Kaip ir visi kiti, gyvenome ypač sudėtingu ekonominiu laikotarpiu, kai dukart per metus keitėsi pridėtinės vertės mokesčio tarifas, didėjo socialinės ir kitos įmokos, sumažėjo visų notarinių veiksmų skaičius. Lyginant 2007 m. pusmečio duomenis su 2009 m. pusmečio duomenimis, notarinių veiksmų skaičius sumažėjo 40 proc., o notarų pajamos – net 55 proc. Visi stengėmės prisitaikyti prie naujų sąlygų, nors teko priimti ir skausmingų sprendimų – buvo atleista nemažai notarų biurų darbuotojų, dalis jų – ilgamečiai ir geros kvalifi kacijos pagalbininkai. Buvo ir notarų, kurie savo noru nusprendė pasitraukti iš darbo, nes ekonominė našta tapo per sunki. Taigi, besibaigiantys metai buvo tikrai sudėtingi, nervingi, lieka tikėtis, kad jie atnešė vertingą patirtį, privertė kitaip pažiūrėti į savo darbą ir klientus. „Notariatas“: Notariatą kuruojantis teisingumo ministras Remigijus Šimašius 2009-uosius pradėjo siūlymais peržiūrėti notarų funkcijas ir jų paslaugų kainodarą. Kaip per šiuos metus klostėsi notariato ir Teisingumo ministerijos dialogas? Per praėjusį Notarų rūmų narių susirinkimą klausiau – kas blogiau: radikalusis populizmas ar radikalusis liberalizmas? Šį klausimą netiesiogiai adresavau R.Šimašiui, lygindamas jo, kaip ministro, ir jo pirmtako Petro Baguškos darbus. Būsiu atviras, ir dabar nežinau, kaip atsakyti į šį klausimą. R.Šimašius, be jokios abejonės, vienas intelektualiausių ir įdomiausias vizijas turinčių teisingumo ministrų, su juo diskutuoti – tikras profesinis iššūkis. Viena vertus, remiu jo pradėtas teisėkūros sistemos pertvarkas, kita vertus – iš paskutiniųjų kovosiu dėl notarų pozicijų išsaugojimo. Ir ne tik todėl, kad apsaugočiau notaro profesiją ar nenorėčiau jos evoliucijos. Pirmiausia, kaip ministras gerbia ir gina savo atstovaujamą ideologiją, mes gerbiame lotyniškojo notariato principus, kurie susiklostė per šimtmečius ir turėjo didelės įtakos visos europinės teisės ir teisinės kultūros formavimui. Būtų klaidinga manyti, kad diskusijos dėl notariato ateities vyksta vien Lietuvoje. Šiemet Notarų rūmų prezidiumo nariai dalyvavo keliuose Europos Sąjungos notariatų tarybos (CNUE) posėdžiuose, kur atitinkamos darbo grupės nagrinėjo šios profesijos perspektyvas, bandė atsakyti, kuri notariato šaka – lotyniškoji ar anglosaksiškoji – pajėgi deramai atsakyti į nūdienos iššūkius. Lietuvos notariato atstovai visuomet balsuodavo už lotyniškąjį notariatą puoselėjančius pasiūlymus, už mums aktualių ir brangių civilinės teisės principų išsaugojimą (red. prierašas – apie CNUE diskusijas dėl notariato perspektyvų skaitykite rubrikoje „Tarptautiniai santykiai“ ). Apie Lietuvoje vykstančius teisėkūros peržiūros procesus diskutuojame su kolegomis notarais užsienyje ir sulaukiame jų moralinės paramos. Tad diskusijoje su Teisingumo ministerija dėl notarų ateities remiamės ne „savo kailio“ interesais, o europinio lotyniškojo notariato praktika ir tradicijomis. Nereikia manyti, kad tik Lietuvoje
DISKUSIJOJE SU TEISINGUMO MINISTERIJA DĖL NOTARŲ ATEITIES REMIAMĖS NE „SAVO KAILIO“ INTERESAIS, O EUROPINIO LOTYNIŠKOJO NOTARIATO PRAKTIKA IR TRADICIJOMIS
iškeltas siekis supaprastinti juridinių asmenų registravimą ar perkelti dalį notarinių veiksmų į elektroninę erdvę. ES notariatų taryboje e. notariato kryptimi pažengta toliau ir platesniu frontu, ir daugelį iniciatyvų remia bei fi nansuoja Europos Sąjungos struktūros. „Notariatas“: Šiemet itin intensyviai dirbo notariato darbo grupė, svarstanti pasirengimus e. Notariato diegimui. Ar įvyko esminių proveržių, atvėrusių notariatui kelią į skaitmeninę epochą? Liepos pradžioje paskelbta apie Nekilnojamojo turto sandorių viešosios elektroninės paslaugos (NETSVEP) sistemos diegimą notarų biuruose. Praėjus beveik pusmečiui, tebeturime ne vieną dešimtį notarų, dar nepradėjusių NETSVEP eksploatacijos. Tai negerai, nes suteikia kritikams pagrindo sakyti, kad būtent notarai stabdo „vieno langelio“ principo diegimą. Su Notarų rūmų prezidiumo nariais raginame kolegas nebijoti išbandyti sistemą, nors šiuo atveju patarlė „ne toks baisus velnias, kaip jį piešia“ netaikytina. NETSVEP sistema – vienas didžiausių skaitmeninės epochos nusivylimų, sukurta neatsižvelgiant nei į notarų, nei į klientų poreikius. Sistema patogi tik galutiniam duomenų kaupėjui – Registrų centrui. Per pastarąjį pusmetį apsilankiau keliose dešimtyse notarų biurų, ir negirdėjau nė vieno kolegos pozityviai atsiliepiant apie NETSVEP. Ar normalu, kai norint per NETSVEP įforminti sudėtingesnį sandorį, prireikia savaitės ir gausybės pastangų, kai sistema nuolat stringa, neleidžia atlikti kai kurių veiksmų, o kartais „lūžta“? Greitai jau teks sudaryti neformalių patarimų notarams žinyną, pvz., nepradėti veiksmų NETSVEP po pietų, nes jei sistema ir vėl „lūš“, pagalbininkai iš Registrų centro atvyks tik kitą dieną, ir teks viską pradėti iš naujo. Darbas NETSVEP primena lipimą į kalną, į kuprinę papildomai prisikišus akmenų. Besididžiuojantiems NETSVEP valdininkams tegalime pasakyti – tai apgailėtinas ir netoleruotinas mokesčių mokėtojų lėšų švaistymas netobulai, netinkamai naudojant morališkai pasenusią sistemą, kas taikliai pažymėta Valstybės kontrolės išvadose. „Notariatas“: Kokia išeitis – nesinaudoti NETSVEP? Ne, privalome užsikrauti sau ant pečių tą „kryžių“. Kad ir kokia būtų netobula sistema, negalime stabdyti pažangos, notariatas privalo žengti į skaitmeninę epochą. 2009-ieji atverė e. notariato knygą. Net neigiamuose dalykuose privalome įžvelgti pažangos kryptį. Jau susiklostė praktika, kaip notarai praneša apie sistemos netobulumus Registrų centrui, ir jo rangovai stengiasi trūkumus pašalinti. Kuo daugiau naudosimės NETSVEP, tuo patikimesnė ji taps. Kita vertus, suinteresuotos pusės turi išmokti pamokas. Ketinama kurti Juridinių asmenų registravimo elektroninę paslaugą (JAREP), jau paskelbti konkursai ir vyksta parengiamieji darbai. Norėtume, kad jei notarams lemta išlaikyti minimalų vaidmenį juridinių asmenų registravimo procese, į JAREP, kaip notarų įrankio, kūrimą būtų pažiūrėta atsakingai. Mūsų darbo grupėje dirba patyrę, NETSVEP peripetijas įveikę notarai ir konsultantai. Bandėme ir mes, Estijos kolegų pavyzdžiu pasiūlyti savo indėlį į elektroninę revoliuciją. Pateikėme Teisingumo ministerijai ir jai pavaldžioms struktūroms „e. notaro“ sistemos koncepciją. Ji būtų visiškai integruota į valstybines registrų sistemas, tačiau jos kūrimui neprireiktų išleisti nė cento iš mokesčių mokėtojų ar ES fondų kišenės. Be to, keliais etapais, bet vienu mechanizmu pasiūlytume ne tik juridinių asmenų registravimo, bet ir kitas notarų paslaugas, integruotume notarų elektroninį archyvą, panaikintų įgaliojimų registrą, teiktume elektroninės apostilės ir kitas paslaugas. Ši koncepcija buvo palaikyta neperspektyvia,“neskonkuruojančio“ JAREP projekto lėšų panaudojimas jau suplanuotas. „Notariatas“: Kaip vertinate diskusijas dėl notarų kainodaros pakeitimo? Šios diskusijos pradėtos netinkamu laiku ir netinkamomis aplinkybėmis. Dar pavasarį teisingumo ministrui prakalbus apie galimą kai kurių notarinių veiksmų atpiginimą, įspėjome, kad paslaugų kainodara nepaprastai jautrus mechanizmas, kurio išbalansavimas būtų nenaudingas ne vien notarams, bet ir jų klientams. Kainodaros keitimas – ilgas, daug kruopštumo reikalaujantis procesas. Lankydamas rajonų notarus, įsitikinau, kad daugiausia įplaukų gaunama už paveldėjimo bylų tvarkymą. Deja, nemažai žmonių nepajėgūs susimokėti už paveldėjimo liudijimų išdavimą jau dabar ir paprasčiausiai jų neatsiima. Tuo nerealiau atrodo siūlymai branginti šį veiksmą nuo šimto iki tūkstančio litų. Tai tik vienas pavyzdys. Valstybinio notariato laikus prisimenanti patyrusi kolegė notarė, sužinojusi apie siūlomus pakeitimus, palygino tai su sovietmečio bandymais žemės ūkyje nustatyti vagos išarimo normatyvą, neatsižvelgiant nei į dirvą, nei į techniką, nei traktorininko patirtį. Teisingumo ministerijos siūlomi „sąnaudomis pagrįsti notarų įkainiai“ buvo skaičiuojami pagal 2007 m. duomenis, tačiau šiandieninėje situacijoje, nustatant notarų įkainius 2010 ir vėlesniems metams, apskaičiuotų įkainių negalima laikyti pagrįstais sąnaudomis dėl iš esmės pasikeitusio notarinių veiksmų skaičiaus, pajamų bei išlaidų struktūros. Šis „sąnaudomis pagrįstos kainodaros“ modelis užkliuvo ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto nariams, kurie, vadovaudamiesi parlamentinės priežiūros principu, paprašė Teisingumo ministerijos vadovų atsakingiau pažvelgti į notarų paslaugų kainodaros nustatymą. Diskusijoje mes turime fundamentalų argumentą: mūsų Konstitucija, Civilinis kodeksas, kiti teisės aktai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika numato daug esminių būdų apsaugoti nuosavybės teises. Notarai yra vieni esminių veikėjų nuosavybės neliečiamybės apsaugos sistemoje. Iš to kyla ir vienas svarbiausių lotyniškojo notariato principų – visiška notaro materialinė atsakomybė, pareiga atlyginti galimą žalą. O šio principo, pabrėžiu, nepamatuosi jokiomis sąnaudomis.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2020 m. birželio mėn.
 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.