Naujienos

2019

10'14

Baltijos notarai Rygoje keitėsi patirtimi, konstatavo elektroninių paslaugų pažangą

Latvijos sostinėje Rygoje rugsėjo 26-27 d. vykusiame Baltijos notariatų trišalės tarybos posėdyje konstatuota sparti elektroninių notaro paslaugų plėtros pažanga.
Lietuvos notarų rūmams atstovavo prezidentas Marius Stračkaitis ir Notarų rūmų darbuotojų delegacija.
Trišalės tarybos posėdžio metu kiekvienos iš šalių notarai pristatė pokyčius per pastaruosius metus. Estijos kolegos pabrėžė, kad klientai noriai naudojasi galimybe gauti e-apostiles. Nuo 2017 metais gruodžio 1 dienos Estijos notarai, pradėję teikti e-apostilių išdavimo paslaugą, 2018 metais išdavė apie 12300, o šiemet apie 6400 apostilių. Estijoje notarai, atsižvelgdami į kliento pageidavimą, gali išduoti tiek elektroninės formos apostilę, tiek popierinę.
2020 metų pradžioje įgyvendinus Estijos notarų informacinės sistemos 3-iąją versiją, bus sudarytos galimybės notarams nuotoliniu būdu tvirtinti klientams įgaliojimus. Taip pat naudojantis šia informacine sistema bus galima rezervuoti laiką ir datą sandorių atlikimui. Atvykus į Estijos ambasadą užsienyje, bus sudarytos galimybės atlikti notarinius veiksmus su notaru bendraujant el. konferencijos būdu.
Estijoje santuokos nutraukimo atveju, kai yra ginčas tarp sutuoktinių, turi būti atliekamas ikiteisminis mediacijos procesas pas notarą. Estijoje notaras gali tvirtinti ištuoką ir tais atvejais, kai sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, jeigu yra sutuoktinių bendras sutarimas dėl santuokos nutraukimo.
Latvijoje nuo 2019 m. liepos 1 dienos notarams buvo perduota nauja funkcija – dokumentų tvirtinimas apostile. Dokumento tvirtinimo apostile atliekamas elektroniniu būdu. Šiuo metu notarai yra išdavę jau daugiau nei 4000 apostilių. Sukurta ne tik elektroninės apostilės išdavimo sistema, tačiau ir registras, kuriame dokumentą priiimančioji šalis, vadovaudamasi apostilėje nurodytu kodu, gali patikrinti apostilės išdavimą.
Taip pat Latvijos notarai nuo 2018 m. liepos 1 dienos turi teisę elektroniniu būdu patvirtinti įgaliojimus, sutikimus. Šie notariniai veiksmai atliekami el. būdu, su klientu vykdant pokalbį nuotolinėmis ryšio priemonėmis.
Latvijos atstovai informavo, kad 2018 metais buvo pakeisti notarų atlyginimų tarifai. Latvijoje nekilnojamojo turto perleidimo sandoriams neprivaloma notarinė forma, tačiau, jeigu klientai kreipiasi į notarą dėl tokio sandorio patvirtinimo, yra numatytas 0,5 proc. notaro atlyginimo dydis nuo sandorio sumos (tačiau ne mažiau kaip 80 Eur, maksimalaus dydžio nėra numatyta). Šią kainą sudaro visi su šio sandorio patvirtinimu susiję papildomi notariniai veiksmai, t.y. nuosavybės teisės registracija, konsultacija ir kiti.
Lietuvos delegacija, savo ruožtu, kalbėdama apie elektroninių paslaugų diegimą, pristatė sistemos eNotaras pirmojo etapo įgyvendinimą.
Rugsėjo 27 d. Rygoje įvyko Europos notarų tinklo surengtas tarptautinis seminaras pinigų plovimo prevencijos tema.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2021 m. sausio mėn.
 • 2020 m. gruodžio mėn.
 • 2020 m. lapkričio mėn.
 • 2020 m. spalio mėn.
 • 2020 m. liepos mėn.
 • 2020 m. birželio mėn.
 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.