Marius Stračkaitis – skaityti pranešimai

 • 2005-05-04, pranešimai „Notariato struktūra Lietuvoje“ ir „Notarų sąveika su registrais Lietuvos Respublikoje“; Tarptautinis seminaras “Lotyniškojo notariato problemos Rytų Europos šalyse”; Sankt Peterburgas, Rusija.
 • 2007-05-30, pranešimas „Notaro vykdomasis raštas: teorija ir praktika“; Tarptautinė konferencija „Vekselis: nuo pasirašymo iki įvykdymo“; Vilnius, Lietuva.
 • 2011-05-11, pranešimas „Veiksnumo nustatymo problemos notarinėje praktikoje“; Konferencija “Asmens veiksnumo nustatymo problemos“; Vilnius, Lietuva.
 • 2011-10-06, pranešimas „Informacinių technologijų taikymas Lietuvos Respublikos notaro darbe“; Tarptautinis seminaras informacinių technologijų taikymo klausimais; Kazanė, Rusija.
 • 2011-12-09, pranešimas „Civilinio kodekso dešimties metų taikymo notarinėje praktikoje patirtis ir problemos“; Konferencija „Dešimt metų su Civiliniu kodeksu“; Vilnius, Lietuva.
 • 2012-05-11, pranešimas „Notariato profesinės veiklos reguliavimas“; Metinė konferencija ir diskusija „Teisinių profesijų – advokatūros, notariato bei antstolių profesinės veiklos reguliavimas“; Vilnius, Lietuva.
 • 2012-05-15, pranešimas „Informacinių technologijų panaudojimas notaro darbe Lietuvoje“; Tarptautinis seminaras elektroninių registrų sąveikos klausimais; Smolenskas, Rusija.
 • 2012-06-28, pranešimas „Informacinių technologijų panaudojimas Lietuvos Respublikos notaro darbe“; Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Kazachstano notariatas: padėtis, etapai ir plėtros perspektyvos“; Astana, Kazachstanas.
 • 2012-09-10, pranešimas „Notaro vaidmuo Lietuvos šeimos teisėje“; Baltijos šalių notariatų taryba Taline, Estija.
 • 2012-12-01, pranešimas „Lietuvos notariato ateitis – pažanga ir tobulėjimas“; Tarptautinė konferencija „Teisė. Atsakomybė. Patikimumas“, skirta Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 20-osioms metinėms; Vilnius, Lietuva.
 • 2013-05-22, pranešimas „Bendroji Europos pirkimo-pardavimo sutarčių teisė: notaro požiūris“; Konferencija „Bendroji Europos sutarčių teisė: praktinė nauda prekybininkams ir vartotojams“; Vilnius, Lietuva.
 • 2013-09-20, pranešimas „Hipotekos ir įkeitimo teisės reforma Lietuvoje, jos teigiamas poveikis valstybei, visuomenei ir verslui“; Latvijos notariato 20-mečiui skirta tarptautinė konferencija „Latvijos, Lietuvos ir Estijos Parlamentų priimtų sprendimų poveikio analizė“ ; Ryga, Latvija.
 • 2013-11-08, pranešimas „Notariatas – tai įrankis, užtikrinant valstybės finansų saugumą“; Tarptautinė konferencija, skirta Lietuvos pirmininkavimui ES; Vilnius, Lietuva.
 • 2014-05-09, pranešimas „Pastarųjų metų teisėkūros iniciatyvos, nukreiptos į valstybės finansų skaidrumo didinimą ir notarų vaidmens užtikrinant valstybės finansų saugumą stiprinimą“; Lietuvos teisininkų draugijos 5-asis teisininkų kongresas; Vilniuje, Lietuva.
 • 2014-05-15, pranešimai „Sutuoktinių turto teisinių režimų rūšys Lietuvoje“, „Dirbtinio apvaisinimo ir surogatinės motinystės teisinis reglamentavimas Lietuvoje“; Tarptautinis notarų seminaras; Astana, Kazachstanas.
 • 2014-05-21, pranešimas „Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą perleidimo sistema Lietuvos Respublikoje“; Konferencija „Teisingumo informatizavimas“; Varšuva, Lenkija.
 • 2014-05-22, pranešimas „Lietuvos notariato ateitis – pažanga ir tobulėjimas“; Konferencija „Notariniai veiksmai – Lietuvos ir Lenkijos patirtys“; Vygriai, Seinai.
 • 2014-09-12/13, pranešimai „Notarų profesinės veiklos etika Lietuvoje“, „Notarai ir viešieji registrai“, „Lietuvos notarų kvalifikacijos kėlimo principai ir programa“, Tarptautinė konferencija „Notariatas šiuolaikinės visuomenės tarnyboje“; Tbilisis, Gruzija.
 • 2014-10-20, pranešimas „Lietuvos notariatas – tai tiltas tarp Vakarų ir Rytų“; Tarptautinė konferencija „Lietuvos narystės ES 10-metis. Lietuvos notariatas – tai tiltas tarp Vakarų ir Rytų“; Vilnius, Lietuva.
 • 2014-10-31, pranešimas „Notaro profesinės etikos ir kvalifikacijos kėlimo sistema Lietuvos Respublikoje ir informacinių technologijų taikymas notaro darbe Lietuvos Respublikoje“; Seminaras – diskusija apie šiuolaikinės notariato sistemos iššūkius ir vystymosi tendencijas; Jerevanas, Armėnija.
 • 2014-11-28, pranešimas „Notaro vaidmuo įmonių teisės srityje“; Konferencija „Įmonių teisė: status quo, iššūkiai ir perspektyvos“; Vilnius, Lietuva.
 • 2014-12-09, pranešimas „Notarų kvalifikacijos kėlimo sistema“; Tarptautinė konferencija „Lotyniškojo notariato Europoje strateginės raidos kryptys. Problemos ir perspektyvos“; Kijevas, Ukraina.
 • 2015-05-15, pranešimai „Informacinių technologijų taikymas Lietuvos notarų darbe“ ir „Lietuvos notarų organizacija ir savivalda“; Tarptautinė konferencija „Notariato uždaviniai ir funkcijos šiuolaikiniame visuomenės vystymosi etape“; Minskas, Baltarusija.
 • 2015-08-21, pranešimas „Notarų kvalifikacijos kėlimo sistema Lietuvoje“; Tarptautinis seminaras; Almata, Kazachstanas.
 • 2015-09-18, pranešimas „Lietuvos notariato ir teisės naujovės“; Baltijos šalių notariatų trišalės tarybos posėdis; Talinas, Estija.
 • 2016-04-07, pranešimai „Notarų profesinės civilinės atsakomybės ir netektų pajamų draudimas“ ir „Informacinių technologijų taikymas LR notarų darbe“; Mokslinė-praktinė konferencija „Notaro profesijos raidos nacionaliniai ir tarptautiniai standartai: tendencijos ir vystymosi perspektyvos“; Kijevas, Ukraina.
 • 2016-06-11, pranešimas „Notaro vaidmuo užtikrinant pažeidžiamų asmenų interesus sudarant sandorius; Konferencija „Notariato socialinis vaidmuo“, skirta Gruzijos notariato 20-mečiui; Tbilisis, Gruzija.
 • 2016-09-15, pranešimas „Lietuvos notariato perspektyvos“; Baltijos šalių notariatų taryba; Ryga, Latvija.
 • 2016-12-02, pranešimas „Lietuvos notariato aktualijos“; Tarptautinė konferencija „Notaro profesijos Lietuvoje 450-osios metinės“; Vilnius, Lietuva.
 • 2017-03-24, pranešimas „Paveldėjimo teisių įforminimo tvarka Lietuvoje“; Koordinacinės-metodinės tarybos posėdis; Sankt-Peterburgas, Rusija.
 • 2017-06-08, pranešimas „Notaro atsakomybės pagrindai ir rūšys. Notarų profesinės atsakomybės taikymo klausimai“; Tarptautinė konferencija „Neteisminė fizinių ir juridinių asmenų gynyba: notariato dabartinė situacija ir plėtros perspektyvos“; Minskas, Baltarusija.
 • 2017-06-09, pranešimas „Notarų profesinė etika“; Apvaliojo stalo diskusija; Minskas, Baltarusija.
 • 2017-06-14, pranešimas apie lotyniškojo notariato principus, notariato reformą Lietuvoje, privalomąją notarinę formą ir notarų funkcijas; Apskritas stalas-diskusija Ukrainos notariato reformos klausimais; Kijevas, Ukraina.
 • 2017-09-05, pranešimas „Notariato Ukrainoje perspektyvos – Lietuvos požiūris“; Tarptautinė konferencija „Ukrainos notariato, kaip lotyniškojo notariato, raidos strategija“; Kijevas, Ukraina.
 • 2017-12-02, pranešimas „Lietuvos notariato reformai 25-eri“, Konferencija „Lietuvos notariato reformai 25-eri“; Vilnius; Lietuva.
 • 2017-12-13, pranešimas „Lietuvos patirtis pereinant nuo valstybinio notariato prie lotyniško“; Darbinis susitikimas su Uzbekistano Respublikos atstovais „Uzbekistano Respublikos notariato modernizavimas, skaitmenizavimas ir notariato savivalda“; Berlynas, Vokietija.
 • 2018-01-27, pranešimas apie eNotaras sistemą Lietuvoje; Apskritas stalas-diskusija, skirta informacinėms notariatų sistemoms aptarti, Biškekas, Kirgizija.
 • 2018-03-04, pranešimas „Valstybinio notariato perėjimas nuo valstybinio į privatų“; Konferencija; Taškentas, Uzbekistanas.
 • 2018-06-01, pranešimas „Sutuoktinių turto teisiniai režimai Lietuvoje“; Tarptautinis-praktinis seminaras; Kaliningradas, Rusija.
 • 2018-08-30, pranešimas „Lietuvos notarų vaidmuo įgyvendinant neteisėtu būdu įgyto turto legalizavimo prevenciją“; Tarptautinis Baltarusijos-Vokietijos seminaras; Minskas, Baltarusija.
 • 2018-09-07, pranešimas „Informacinių technologijų panaudojimas Lietuvos Respublikos notarų darbe ir pasirengimas eNotaras sistemos įdiegimui“; Konferencija „Lotyniškojo tipo notariato raidos Ukrainoje strategija“; Kijevas, Ukraina.
 • 2018-11-07, pranešimas „Valstybinio notariato perėjimas nuo valstybinio į privatų“; Konferencija; Dušanbė, Tadžikistanas.
 • 2019-03-29, pranešimas apie notarų atliekamus veiksmus tvirtinant apostille žyma Lietuvoje; Konferencija „XXI amžiaus notariatas: globalinės tendencijos ir nacionaliniai sprendimai“, Minskas, Baltarusija.
 • 2019-06-14, pranešimas „Pagrindiniai lotyniškojo notariato principai“; Tarptautinė konferencija “Lotyniškojo notariato sistemos principai ir modernios notariato sistemos skaitmenizavimas”; Nursultanas, Kazachstanas.
 • 2019-07-03, pranešimas „Notarų finansinis nepriklausomumas, paslaugų kainodaros organizavimas, notarų veiklos priežiūra ir drausminė atsakomybė “; Apskritas stalas; Biškekas, Kirgizija.
 • 2020-10-02, pranešimas apie Lietuvos notariato aktualijas; Trišalė Baltijos notariatų taryba (nuotolinė); Vilnius, Lietuva.
 • 2020-10-07, pranešimas „Šeimos teisės sutarčių notarinio tvirtinimo ypatybės. Notarų įgaliojimai registruoti ir nutraukti santuokas“; tarptautinis Europos ir Azijos šalių notariatų veb-simpoziumas (nuotolinis); Kijevas (Ukraina).
 • 2021-03-30, pranešimas „Nuotolinis notariatas Lietuvoje, jo įrankiai ir teisės viršenybės išsaugojimas“; „Verslo žinių“ nuotolinė bendrovių teisės metinė konferencija „Teisės PRO“; Vilnius, Lietuva.
 • 2021-04-23, pranešimas „Nuotolinis notarinių veiksmų tvirtinimas: kaip išsaugoti civilinių teisinių santykių patikimumą“; II-asis Tarptautinis teisinis forumas „Taškento teisės pavasaris“, apskritas stalas „Elektroninis notariatas – žvilgsnis į ateitį“; Taškentas, Uzbekistanas.