Klausimai notarui

Visi klausimai ir atsakymai

1138

Klausimas. Mirus vyrui, kuris dirbo Norvegijoje, gryžo čekis su pinigų suma (mokesčių grąžinimas). Kokiu būdu galima žmonai atgauti juos, nes tokie čekiai neįtraukti į palikimą. Žinau, kad reikia rašyti laišką į tą banką, bet ką konkrečiai turėčiau rašyti ir ko klausti? Kokie tolimesni žingsniai tūrėtų sekti?

Dėl detalios konsultacijos su visais turimais dokumentais rekomenduojame kreiptis į paveldėjimo bylą vedantį notarą.

1137

Klausimas. Sveiki, turiu tris vaikus, vienas nuo pirmos santuokos, du vaikai nuo antros. Abu vyrai mirę, esu našlė. Ar po mano mirties visi tris vaikai lygiai dalinsis palikimą, ar tik antros santuokos vaikai. Ačiū.

Mirusio asmens turtas gali būti paveldimas pagal testamentinį arba įstatyminį režimą. Jeigu testamentas nebūtų sudarytas, turtas būtų paveldimas pagal įstatymą. Vadovaujantis LR CK 5.11 str. 1 d. 1 p., pirmos eilės įpėdiniai yra palikėjo vaikai. Palikimą visi vaikai paveldėtų lygiomis dalimis, nepaisant kurioje santuokoje jie yra gimę.

1136

Klausimas. Sveiki, turiu tokį klausimą – esu pasirašęs raštišką sutartį tarp asmens, kuris iš manęs pirko išsimokėtinai automobilį ir dabar jis jį nori parduoti, tačiau nėra baigęs mokėti už jį, ar gali jis automobilį parduoti nebaigęs mokėti už jį?

Vadovaujantis LR CK 6.414 straipsnio 3 dalimi, kai pirkėjas be pardavėjo sutikimo perleidžia jam perduotus daiktus kitam asmeniui arba daiktai dėl neteisėtų pirkėjo veiksmų areštuojami, pardavėjas turi teisę reikalauti, kad pirkėjas likusią kainos dalį sumokėtų nedelsdamas. Taigi be Jūsų sutikimo automobilio negalima parduoti, priešingu atveju galėtumėte kreiptis į asmenį su kuriuo sudarėte prikimo-pardavimo sutartį išsimokėtinai ir reikalauti sumokėti visą kainą iš karto. Nepavykus susitarti turėtumėte į teismą su ieškiniu dėl įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymo, prašant įpareigoti prikėją suomokėti likusią sumą iš karto.

1135

Klausimas. Sveiki, po mamos mirties su broliu paveldėjom butą per pusę, dabar brolis nusprendė parduoti savo dalį, ar jis be mano sutikimo gali tai padaryti? Tame bute gyvena du mano nepilnamečiai vaikai.

Turto savininkas jam priklausantį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo laisvai ir nepriklausomai nuo kitų asmenų norų ir/ ar sutikimo. Broliui norint perleisti savo buto dalį Jūsų sutikimo nereikia, tačiau atkreiptinas dėmesys į LR CK 4.79 str., kuriame nurodyta, kad: „Kiekvienas bendraturtis turi teisę perleisti kitam asmeniui nuosavybėn, išnuomoti ar kitu būdu perduoti naudotis, įkeisti ar kitaip suvaržyti visą savo dalį ar dalies, turimos bendrosios dalinės nuosavybės teise, dalį, išskyrus šiame kodekse nustatytas išimtis“. Vadovaujantis LR CK 4.79 straipsnio 1 dalimi bendraturčiai turi pirmenybės teisę pirkti bendrąja nuosavybe esančią parduodamą dalį ta kaina, kuria ji parduodama, ir kitomis tomis pačiomis sąlygomis.

1134

Klausimas. Jei tą pačią dieną, pas tą patį notarą yra parduodamas butas (jame yra registruotas nepilnametis vaikas) ir tai yra vienintelė gyvenamoji vieta, tačiau tuo pat metu yra registruojama naujo buto pirkimo sutartis, ar yra būtina pažyma iš teismo dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos? Ačiū.

Tokia situacija yra įmanoma, tačiau notaras, atsižvelgdamas į visas reikšmingas aplinkybes ir įvertinęs ar konkrečiu atveju sudaromi sandoriai nepakenks nepilnamečio vaiko interesams, priima atitinkamą sprendimą.

1133

Klausimas. Sveiki. Ar teisiškai būtų galiojantis rašytinis įsipareigojimas tėvui išlaikyti vaiką iki tam tikro amžiaus, mokant tam tikrą sumą, tačiau be notaro patvirtinimo? Ar galima vėliau tokį įsipareigojimą patvirtinti notariškai nedalyvaujant įsipareigojusiam asmeniui? Ačiū.

Atsakymą į Jums rūpimą klausimą rasite prie klausimo Nr. 906 atsakymo.

1132

Klausimas. Sveiki, su sese paveldėjome butą pusiau, ji jame negyvena, tik aš su vaiku, turiu antros grupės invalidumą. Susidarė truputis skolos už elektrą, buvome pas antstolę ir abejom už jos darbą priskaičiavo daugiau negu po šimtą litų. Ar gali taip būti? Juk teismo nuosprendis tik vienas.

Kadangi Jūsų klausimas nėra notaro kompetencijos dalis, rekomenduojame jums rūpimu klausimu kreiptis į antstolį.

1131

Klausimas. Sveiki. Klausimas dėl sodo dovanojimo, kuriame stovi namas. Jis yra nepriduotas, tai paaiškėjo nuvykus į registrų centrą, nes ten tik mato žemės sklypą. Tačiau yra visi rusų laikų dokumentai, brėžiniai, leidimai. Ar po dovanojimo bus keblumų, be savininko, susitvarkyti pridavimą? Ačiū.

Atsakymą į Jums rūpimą klausimą rasite prie klausimo Nr. 632 atsakymo.

1130

Klausimas. Sveiki. Situacija yra tokia, kad pardaviau mišką ir už jį gautus pinigus (pusę sumos) pasidalinau su broliu. Kokią sutartį reiktų pasirašyti mums, kad ateityje jis negalėtų reikšti pretenzijų dėl galimai negautų pinigų?

Iš pateiktos informacijos darytina išvada, kad parduotas miškas priklausė Jums asmeninės nuosavybės teise, o gautus pinigus broliui tiesiog padovanojote, t.y. Jūs neturėjote prievolės savo broliui atiduoti pusę gautos pinigų sumos. Tokiu atveju, Jūsų brolis Jums neturėtų teisės reikšti jokių pretenzijų.

CK 6.469 numatyta, kad dovanojimo sutartis turi būti rašytinės formos, jeigu dovanojama didesnė kaip penkių tūkstančių litų suma. Notarine forma privaloma tik dovanojimo sutarčiai, kurios suma didesnė kaip penkiasdešimt tūkstančių litų.

1129

Klausimas. Labas vakaras, noriu paklausti ar galima parduoti namą mirusiojo vardu? Mes esame per 3 mėnesius pateikę prašymus į turtą, bet jo nepriėmėme, namas taip ir yra mirusiojo asmens vardu. Ačiū.

Norint parduoti mirusio asmens turtą pirmiausiai įpėdiniams reikia jį paveldėti.