Klausimai notarui

Visi klausimai ir atsakymai

1158

Klausimas. Norėčiau pasiteirauti ar įgaliojamą galima perįgalioti?

Vadovaujantis CK 2.145 str., įgaliotinis turi pats atlikti tuos veiksmus, kuriuos atlikti jis įgaliotas. Jis gali perįgalioti juos atlikti kitą asmenį tik tuo atveju, kai jam tokią teisę suteikia gautasis įgaliojimas, t. y. įgaliojime turi būti nurodyta, ar įgaliotinis turi teisę perįgalioti kitą asmenį atlikti įgaliojime nurodytus veiksmus.

1157

Klausimas. Esu pensininkė, gaunu pensiją, neturiu jokio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto. Mirė mano sūnus, kuriam buvau padovanojusi butą. Sūnus turėjo žmoną ir sūnų. Ar galiu pretenduoti į dalį buto pagal CK 5.20 str. į privalomąjį dalį. Gyvenu pas dukrą.

Jeigu Jūsų sūnaus mirties atveju ir jam sudarius testamentą Jums būtų reikalingas išlaikymas, nepaisant testamento turinio, Jūs turėtumėte teisę į privalomąją palikimo dalį pagal LR CK 5.20 straipsnio 1 dalį, bet tik tuomet, jeigu nebūtų pirmos eilės įpėdinių pagal įstatymą arba jie negalėtų paveldėti.

1156

Klausimas. Prieš mirtį tėvas visą turtą testamentu paliko man, pas mane yra žmona, sūnus- 20 m, sūnus- 12 m, kartu gyvena mano mama. Ar gali mama užginčyt testamentą, nes ji savo dalį nori palikti dukrai, bet testamentas paliktas man.

Testamentas yra nustatytos formos palikėjo patvarkymas dėl turto paveldėjimo savo mirties atveju. Testatorius šį dokumentą sudaro laisva valia, be prievartos, suklydimo. Testamentą gali sudaryti tik veiksnus asmuo, kuris suvokia savo veiksmų reikšmę ir pasekmes. LR CK 5.19 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad: „Kiekvienas fizinis asmuo gali testamentu palikti visą savo turtą arba jo dalį (neišskiriant ir įprastinio namų apstatymo bei apyvokos reikmenų) vienam ar keliems asmenims, kurie yra arba nėra įpėdiniai pagal įstatymą, taip pat valstybei, savivaldybėms, juridiniams asmenims.“ Jūsų miręs tėvas savo nuožiūra jam priklausančią dalį turto testamentu paliko Jums. Jūsų motina gali sudaryti testamentą bei palikti jai priklausančią dalį turto savo pasirinktiems asmenims, t. y. dukrai.

Kiekvienas asmuo, manantis kad jo teisės yra pažeistos turi teisę kreiptis į teismą. Svarbu suprasti, kad ginčijant mirusio asmens testamentą turėsite įrodyti, kad testatorius, testamento sudarymo metu buvo neveiksnus. Detalios konsultacijos Jums rūpimu klausimu rekomenduojame kreiptis į advokatą.

1155

Klausimas. Kai aš buvau nepilnametis, mano tėvai išsiskyrė ir padalino butą. Tėvui atiteko 39%, motinai ir man 61%. Vėliau tėvas man padovanojo savo dalį. Ar man priklauso dalis motinos turto, kai tampu pilnamečiu?

Turto savininkas savo laisva valia gali valdyti, naudotis ir disponuoti savo turtu. Jeigu Jūsų motina turi nuosavybės teisę į buto dalį, ji lieka motinos nuosavybė, nepriklausomai nuo Jūsų amžiaus.

1154

Klausimas. Nesant paveldėtojų ir jokio testamento, kam lieka abiejų sutuoktinių nekilnojamas turtas? Jokių artimųjų ar vaikų nėra.

Vadovaujantis LR CK 5.2 str., mirusiojo turtas paveldimas pagal įstatymą ir pagal testamentą. Jeigu mirusysis nėra sudaręs testamento, jo turtas paveldimas pagal įstatymą. LR CK 5.11 str. nustato įpėdinių eiles. Vadovaujantis LR CK 5.62 str., kai palikėjęs neturi įpėdinių nei pagal įstatymą, nei pagal testamentą, paveldimas turtas paveldėjimo teise pereina valstybei.

1153

Klausimas. Mirė mano tėvas ir jo automobilis yra jo vardu. Norėčiau automobilį išregistruoti, bet Regitroje pasakė, reikia mirties palikimo akto, o aš jo neturiu, nes nesikreipiau per 3 mėn. Kaip įgyti man automobilį, ar galima jį perrašyti ant kito žmogaus be palikimo akto? Ar tiesiog neužtektų mirties liudijimo?

LR CK 5.1 str. 1 d. nurodyta, kad: „Paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą.“ Paveldėjimo teisės liudijimu yra patvirtinamas jame nurodyto turto savininkų pasikeitimas.

Išduotame paveldėjimo teisės liudijime būtų nurodyta Jūsų mirusiam tėvui priklausančios transporto priemonės paveldėtojai. Priimant palikimą bei vedant paveldėjimo bylą, mirusiojo įpėdinis turi kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notaro biurą. Notaro biurą, aptarnaujantį konkrečią veiklos teritoriją galite sužinoti internetinėje svetainėje adresu: www.notarurumai.lt.

1152

Klausimas. Mirė tėvas, esame 10 vaikų iš kurių vienas pirmos grupės invalidas ir gyvena namuose, kuris, mirus tėvui visiems vaikams nepretendavus į namą, paliko mamai. Mama parašė pomirtinį testamentą, mažiausiajai dukrai, kuri taip pat gyvena tame name. Kokią teisę į turtą turės sūnus, pirmos gr. invalidas, mirus mamai.

LR CK 5.2 str. 1 ir 2 dalyse nurodyta, kad: „Paveldima pagal įstatymą ir pagal testamentą. Pagal įstatymą paveldima, kada tai nepakeista ir kiek nepakeista testamentu.“ Jeigu mirusysis nebus sudaręs testamento, jo turtas paveldimas pagal įstatymą. Jūsų motinos mirties atveju ir jai sudarius testamentą, jeigu palikėjos mirties dieną sūnui būtų reikalingas išlaikymas, nepaisant testamento turinio, sūnus turėtų teisę į privalomąją palikimo dalį pagal LR CK 5.20 straipsnio 1 dalį: „Palikėjo vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, tėvai (įtėviai), kuriems palikėjo mirties dieną reikalingas išlaikymas, paveldi, nepaisant testamento turinio, pusę tos dalies, kuri kiekvienam iš jų tektų paveldint pagal įstatymą (privalomoji dalis), jeigu testamentu neskirta daugiau“.

1151

Klausimas. Mano mama mirė 1997 m., pasirodo, jinai turėjo sklypą Klaipėdos mieste, šio sklypo mano mama niekam nepaliko. Esame du įpėdiniai, aš ir mano brolis. Dabar sužinojau, kad mano brolis priėmė tą palikimą mirus mamai, o aš kaip praleidusi terminą likau be nieko. Ar galima šią mano bėdą išspręsti? Kur reikėtų kreiptis?

Dėl konsultacijos prašome kreiptis į advokatą.

1150

Klausimas. Mano seneliai turi 3 vaikus. Dviem iš jų seneliai numatytą turtą jau padovanojo (žemės ir miškas), o trečiam likusį turtą paliko testamentu (namą ir žemės). Ar seneliams mirus, kiti du (apdovanotieji) galėtų reikšti pretenzijas ir pretenduoti į testamentu paliktą turtą (trečio vaiko turtą)? O seneliai gali padovanoti namą anūkei be savo trijų vaikų sutikimo?

Testamentas yra nustatytos formos palikėjo patvarkymas dėl turto paveldėjimo savo mirties atveju. Testatorius šį dokumentą sudaro laisva valia, be prievartos, suklydimo. Testamentą gali sudaryti tik veiksnus asmuo, kuris suvokia savo veiksmų reikšmę ir pasekmes. LR CK 5.19 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad: „Kiekvienas fizinis asmuo gali testamentu palikti visą savo turtą arba jo dalį (neišskiriant ir įprastinio namų apstatymo bei apyvokos reikmenų) vienam ar keliems asmenims, kurie yra arba nėra įpėdiniai pagal įstatymą, taip pat valstybei, savivaldybėms, juridiniams asmenims.“ Dėl testamento užginčijimo prašome konsultacijos kreiptis į advokatą.

Jūsų seneliai savo laisva valia gali valdyti, naudotis ir disponuoti savo turtu nepriklausomai ar yra surašytas testamentas, ar ne, todėl jiems priklausantį turtą seneliai gali dovanoti savo vaikaitei savo nuožiūra.

1149

Klausimas. Mirė mano vyras su kuriuo nesame išsiskyrę, bet jau 10 metų gyvename skirtinguose miestuose. Turime pilnametį vaiką. Iki mūsų santuokos vyras turėjo nekilnojamo turto ir butą, kuriame vienas gyveno iki šiol. Aš gyvenu mūsų santuokos metu pastatytame name, kuris registruotas vyro vardu. Kaip bus dalinamas turtas, jei vyras iš pirmos santuokos dar turi vieną pilnametį vaiką, o testamento nėra.

Mirusio asmens turtas gali būti paveldimas pagal testamentinį arba įstatyminį režimą. Jeigu mirusysis nėra sudaręs testamento, mirusiojo turtas paveldimas pagal įstatymą. LR CK 5.11 str. nustato įpėdinių eiles. Vadovaujantis LR CK 5.11 str. 1 d. 1 p., įpėdiniai yra palikėjo vaikai. Vadovaujantis LR CK 5.13 str., palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą arba su pirmos ar antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra). Su pirmos eilės įpėdiniais jis paveldi vieną ketvirtadalį palikimo, jeigu įpėdinių ne daugiau kaip trys, neįskaitant sutuoktinio. Pergyvenusiam sutuoktiniui bus išduotas nuosavybės teisės liudijimas į dalį bendro sutuoktinių turto, įgyto santuokos metu. Kita dalis turto bus paveldima pagal įstatymą aukščiau išdėstyta tvarka.