Klausimai notarui

Visi klausimai ir atsakymai

1168

Klausimas. Ar reikia mokėti NT pelno mokestį, jei parduodamam NT nuo pirkimo termino nepraėjo 5 metai ir jis buvo nupirktas po 2011 m. sausio 1 d., bet šis būstas yra pagrindinė gyvenamoji vieta?

Jums rūpimais mokestiniais klausimais rekomenduojame konsultacijos kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją.

1167

Klausimas. Mama gyvena savo bute su sūnum, tačiau tą butą ji perrašė dukrai, o sūnus ten tik priregistruotas, jokių teisių į tą butą jis neturi. Jis yra pasiėmęs greitąjį kreditą, kurio nemoka. Mama baiminasi, kad susikaupus skolai, antstoliai gali atimti dalį buto ar tai įmanoma? Kadangi butas priklauso sesei.

Atsakymą prašome žiūrėti prie 1026 klausimo atsakymo.

1166

Klausimas. Turiu butą Lietuvoje. Šiuo metu gyvenu užsienyje. Noriu jį parduoti. 1988 m. butas teismo sprendimu po tėtės mirties paliktas man. Išsipirkau ši butą iš valstybės 1991 m., o su vyru išsiskyriau 1999 m. Vyras nei skyrybu metu, nei po skyrybų į turtą pretenzijų neturėjo.

Jau 15 m. aš jo nemačiusi, esu girdėjusi, kad pijokauja ir pastovios gyvenamosios vietos neturi. Ar yra koks senaties terminas del turto dalybų? Ar reikalingas vyras dalyvaujant buto pardavimo procese? Ar tik užtektų jo notariškai patvirtinto sutikimo, kad jokių pretenzijų į butą neturi?

Būtų reikalingas notariškai patvirtintas įgaliojimas dėl bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio turto pardavimo.

1165

Klausimas. Tėvai nori padovanoti man ir sesei nuosavos žemės sklypus. Kokius dokumentus reikia pristatyti notarui norint perrašyti žemės sklypus mano ir sesės vardu?

Notarui reikėtų pateikti dovanojamų žemės sklypų nuosavybės dokumentus, žemės sklypų planus, Jūsų tėvų santuokos liudijimą, Jūsų bei Jūsų sesers gimimo ir santuokos liudijimus, jeigu keitėte pavardes, bei asmens dokumentus. Jeigu dovanojami žemės ūkio paskirties žemės sklypai, perleidėjui (įgijėjams tam tikrais atvejais) bus reikalingas Nacionalinės žemės tarnybos leidimas, leidžiantis perleisti (įgyti) žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymu, kai kuriais atvejais Nacionalinės žemės tarnybos leidimas nereikalingas perleidžiant (įsigyjant) žemės ūkio paskirties žemę. Informaciją prašome žiūrėti prie 1028 klausimo atsakymo. Sandorio patvirtinimui gali būti reikalingi ir kiti papildomai dokumentai apie kuriuos būtumėte informuoti, kai aukščiau paminėti dokumentai būtų pateikti notarui.

1164

Klausimas. Ar abu tėvai gali notariškai perrašyti savo mažamečiui turtą? Ir ar kol vaikas mažametis galės tėvai juo disponuoti? Na parduoti.

Tėvai gali jiems priklausantį nuosavybės teise turtą perleisti savo nepilnamečiam vaikui. Nepilnamečių vaikų teisių įgyvendinimą užtikrina tėvai. Tėvai tvarkytų vaiko turto reikalus iki vaiko pilnametystės. Vadovaujantis CK 1.188 str. 1 d. 1 p., parduodant nepilnamečio vaiko nekilnojamąjį turtą reikalingas teismo leidimas.

1163

Klausimas. Turime vedybų sutartį, kurioje nurodyta, kad vienas į kito turtą, skolas ir t.t. nepretenduojame. Žodžiu, kas vyro, tai vyro, kas mano, tai mano. Jei vyras man dovanotų žemės sklypą, ar niekas niekada negali jo iš manęs atimti? Pvz., skyrybų atveju.

Vienam iš sutuoktinių asmeninės nuosavybės teise priklausantis turtas nėra dalijamas santuokos nutraukimo metu, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Vadovaujantis CK 3.121 str. 1 d., turtas, vedybų sutartyje numatytas kaip asmeninė sutuoktinių nuosavybė, sutuoktinių susitarimu gali būti priskirtas prie dalytinos bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės. Vadovaujantis CK 3.70 str. 3 d., jeigu santuoka nutraukta dėl vieno sutuoktinio kaltės, kaltas dėl santuokos nutraukimo sutuoktinis, kai yra kito sutuoktinio reikalavimas, privalo grąžinti iš jo gautas dovanas, išskyrus vestuvinį žiedą, jeigu vedybų sutartyje nenumatyta kas kita. Vadovaujantis CK 3.70 str. 4 d., jeigu santuoka nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės, abu sutuoktiniai turi teisę reikalauti grąžinti vienas kitam dovanotus nekilnojamuosius daiktus, jeigu nuo dovanojimo sutarties sudarymo nėra praėję daugiau kaip dešimt metų ir nekilnojamasis daiktas nėra perleistas tretiesiems asmenims. Dėl tikslesnės konsultacijos prašome kreiptis arba į notarą, arba į advokatą.

1162

Klausimas. Kažkada Lietuvoje turėjau skolą…. Ir aš savo turto neturiu, buvau registruotas pas draugą ir dabar jis po 6 metų norėjo parduoti savo namą, ir jis sužinojo, kad yra areštuotas jo turtas dėl mano skolos, ar taip gali būti. Ir kur man reikia kreiptis, pas advokatą ar notarus?

Jeigu Jūsų draugas buvo Jūsų laiduotojas, tai vadovaujantis CK 6.81 straipsniu yra numatyta, kad kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Jeigu skolininkas neįvykdo savo įsipareigojimų, išieškojimas nukreipiamas į laiduotojo turtą. Dėl konsultacijos prašome kreiptis į advokatą.

1161

Klausimas. Noriu internetu padaryti įgaliojimą dukrai, aš esu Vokietijoje, mums reikia paimti laišką iš pašto, reikalauja kodą is Hipotekos, kaip tai padaryti?

Jeigu Jūs atitinkate Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1R-197 „Dėl įgaliojimų registro paslaugos „įgaliojimų sudarymas ir registravimas įgaliojimų registre“ naudojimo taisyklių patvirtinimo“ įgaliojimų registro elektroninės paslaugos naudotojui keliamus reikalavimus, t.y. elektroninės paslaugos naudotojas turi būti fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre, galintis patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, naudodamasis Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis, elektroniniu parašu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, ir turintis galiojantį asmens tapatybės dokumentą, tuomet galite naudotis teikiama paslauga bei prašome vadovautis nustatytomis naudojimosi taisyklėmis, kurios nuoroda pateikiama žemiau:

https://igaliojimai.lt/Elektronines_paslaugos_naudojimo_taisykles_galutinis.htm

Taip pat Jūsų norimą įgaliojimą galite sudaryti Vokietijoje. Jeigu Jūs esate Lietuvos Respublikos pilietė, Jūs galite kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą ar konsulatą Vokietijoje ir ten surašyti įgaliojimą Jūsų pasirinktam asmeniui Jums reikalingiems veiksmams atlikti arba galite kreiptis į Vokietijos notarą. Jeigu įgaliojimą sudarysite pas Vokietijos notarą, toks įgaliojimas papildomai toje užsienio valstybėje turėtų būti patvirtintas pažyma „Apostille“.

1160

Klausimas. Mirė mano močiutė prieš 30 metų. Turėjo 3 sūnus. Tačiau paveldėjimą perėmė tik 2 sūnus, kažkokiu būdu išstūmė trečiąjį. Mirė jau visi trys vaikai. Liko tik jų žmonos. Tų dviejų sūnų žmonos nori parduoti tą žemę, namą kartu su mano mama, kitaip tariant ją padaryti benamę, nors ji ten pragyveno jau virš 50 metų. Ar teisingai pasielgta ir ar jie gali ją iškeldinti.

Turto savininkas jam priklausantį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo laisvai ir nepriklausomai nuo kitų asmenų norų ir/ ar sutikimo. Gyvenamąją vietą deklaravę asmenys neįgyja nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą, kuriame yra deklaruoti ar gyvena turto savininko sutikimu. Turto savininkai gali parduoti savo nuožiūra jiems nuosavybės teise priklausantį turtą tretiesiems asmenims be Jūsų motinos sutikimo.

1159

Klausimas. Ar įkeistą bankui butą (nes buvo imta paskola sklypui) galima nuomoti, t.y. sudaryti gyvenamų patalpų nuomos sutartį su nuomininku?

Turėtumėte pasižiūrėti kredito sutartyje, sudarytoje tarp Jūsų ir kredito įstaigos, kokios yra nustatytos sąlygos ir reikalavimai dėl kredito įstaigai įkeisto buto valdymo ir disponavimo. Šiuo klausimu turėtumėte kreiptis į paskolą išdavusią kredito įstaigą.