Klausimai notarui

Visi klausimai ir atsakymai

1178

Mano tėtis mirė 2005 m. Jis turėjo žemės ant senelio vardo. Pas mane yra žemės dokumentai, jog ta žemė jo. Esu patvirtinęs pas notarą dėl palikimo. Tik dabar sugalvojau persirašyti savo vardu. Sesė neprieštarauja, nes mes jokių pretenzijų vienas kitam neturim. Kokie tolesni mano veiksmai?

Jums reikėtų kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarą ir pateikti turimus dokumentus.
1177

Turiu sūnelį 2 metukų, su jo tėvu nesame susituokę, bet sūnus turi jo pavardę. Vaiko tėvas turi begales antstolių, labai daug tūkstančių skolų, jei kas nors jam nutiktų, ar mūsų sūnus gaus mokėti už visas jo skolas, ką man daryti kad sūnui nereikėtų mokėti už tėvo skolas?

Mirusio fizinio asmens turtą ir turtines prievoles paveldi įpėdiniai pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniai pagal testamentą. Paveldimas ne tik turtas ir palikėjo turtinės reikalavimo teisės, bet ir palikėjo turtinės prievolės. Tačiau įpėdinis, priėmęs palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, už  palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu. Taip pat pažymėtina, kad įpėdinis pagal įstatymą ar įpėdinis pagal testamentą turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos atsisakyti palikimo. Neleidžiama atsisakyti su sąlygomis ir išlygomis  arba dalies palikimo. Įpėdinis atsisako palikimo, paduodamas pareiškimą palikimo atsiradimo vietos notarui.
1176

Nepilnamečiai vaikai po tėvų skyrybų tapo nekilnojamo turto savininkais. Vaikų globa ir buto priežiūra iki vaikų pilnametystes priskirta motinai. Šiuo metu ir vaikai, ir motina gyvena užsienyje. Klausimas: ar gali mama ir vaikai išsideklaruoti iš Lietuvos palikdami butą be jame deklaruotų asmenų? Ir kokia būtų procedūra nusprendus grįžti gyventi į Lietuvą?

Šiuo klausimu kreipkitės į gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigą.
1175

Norėčiau sužinoti, ar galima perkant gyvenamąjį namą, jį užrašyti nepilnamečių vaikų vardu?

Nekilnojamąjį turtą galima pirkti nepilnamečio vaiko vardu. Tokiu atveju turto savininkas bus būtent nepilnametis vaikas. Turto pirkimui nepilnamečio vaiko vardu būtina gauti išankstinį teismo leidimą.
1174

Norėjau sužinoti, ar gali tėvai paveldėti savo vaiko skolą antstoliams už alimentus jo mirties atveju? Ir jei nebūtų tėvų, ar skolą gali paveldėti brolis ar sesuo?

Paveldėjimas - tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą. Paveldimas ne tik turtas ir palikėjo turtinės reikalavimo teisės, bet ir palikėjo turtinės prievolės. Turtą ir turtines prievoles paveldi palikimą priėmę įpėdiniai.
1173

Situacija yra tokia, kad mirė mano senelis, norėčiau paklausti, ar galiu sužinoti informaciją apie jo bankų sąskaitų turinį neužvedus paveldėjimo bylos? Turiu jo mirties liudijimą ir savo tėvo įgaliojimą tvarkyti paveldėjimo reikalus.

Informacija apie banko sąskaitas ir jose esančias pinigines lėšas teikiama palikimą priėmusiems įpėdiniams. Pirmiausiai Jums reikia kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarą.
1172

Dėdė man nori padovanoti 12 ha žemės ūkio paskirties sklypą. Aš turiu ūkininko pažymėjimą. Norėjau paklausti, kokius dokumentus reikia pateikti man ir mano dėdei?

Notarui, tvirtinančiam dovanojimo sandorį, dovanotojas turi pateikti šiuos dokumentus:
  1. dovanojamo turto įsigijimo dokumentus (pirkimo sutartį, paveldėjimo teisės liudijimą ir pan.),
  2. žemės sklypo planą,
  3.  sutuoktinio duomenis, jei dovanotojas susituokęs ir dovanojamas turtas yra bendroji jungtinė nuosavybė (tokiu atveju turtą Jums dovanotų abu sutuoktiniai),
  4. asmens dokumentus.
Notarui, tvirtinančiam dovanojimo sandorį, apdovanotasis turi pateikti:
  1. nacionalinės žemės tarnybos padalinio pagal žemės buvimo vietą išduotą leidimą (LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 2 straipsnio 3 d.) įsigyti žemės ūkio paskirties žemės (kadangi Jums būtų dovanojama daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės),
  2. užpildytą Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo (fizinio asmens) deklaracijos formą dėl turimo ir įgyjamo žemės ūkio paskirties žemės ploto,
  3. asmens dokumentą. Šis dokumentų sąrašas negali būti suprantamas kaip galutinė teisinė išvada. Notaras, atlikdamas dokumentų teisinį tyrimą ir atsižvelgdamas į konkrečias dovanojimo sutarties aplinkybes, gali pareikalauti ir kitų šiame sąraše nenumatytų dokumentų.
1171

Klausimas. Gal galėtumėt atsakyti į tokį klausimą? Yra butas, kuris priklauso mamai ir dukrai, nuosavybės dokumentai sutvarkyti ant abiejų asmenų po 50%, bet dabar mama nori visiškai perrašyti ant dukros butą 100% nuosavybės. Kokie reikalingi dokumentai ir kokie turi būti veiksmai bei kur kreiptis.

Vadovaujantis CK 1.74 str., nekilnojamojo turto dovanojimo sandorį turi patvirtinti notaras. Prašome kreiptis į notarų biurą bei pateikti sandorio sudarymui reikalingus dokumentus. Preliminarus dokumentų sąrašas dovanojimo sandoriui sudaryti rasite prie klausimo 440 atsakymo.

1170

Klausimas. Ar priimant testamentą jis yra galiojantis, jei parašytas 1994 m. Testamentų registre neregistruotas, stampas miestelio seniūnijos, pasirašytas sekretorės. Kaip jį užginčyti?

Lietuvos Respublikos Testamentų registro veiklos pradžia yra 2001 m. liepos 1 d. Nuo šio laikotarpio Lietuvos Respublikos Testamentų registre kaupiami ir tvarkomi duomenys apie Lietuvos Respublikoje ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose bei užsienio valstybėse, ratifikavusiose, priėmusiose ar pasirašiusiose 1972 m. gegužės 16 d. Konvenciją dėl testamentų registravimo sistemos sukūrimo, sudarytus ir priimtus saugoti testamentus. Apie iki 2001 m. liepos 1 d. sudarytus ir priimtus saugoti testamentus Lietuvos Respublikos Testamentų registras duomenų neturi ir jie nėra įtraukti į minėtą registrą. Testamentas, sudarytas įstatymų nustatyta tvarka iki 2001 m. liepos 1 d., yra galiojantis, jeigu jis nėra pakeistas sudarytu vėlesniu testamentu ar nėra panaikintas. Vadovaujantis CK 5.35 str. 1 d., testatorius turi teisę savo sudarytą testamentą bet kada pakeisti, papildyti ar panaikinti, sudarydamas naują testamentą, arba jo nesudaryti.

1169

Klausimas. Nerandu buto dokumentų. Ką reikėtų daryti, jeigu jie pamesti?

Jeigu buto įsigijimo dokumentai buvo patvirtinti notaro, prašome kreiptis į šį notarą ir išsiimti buto nuosavybės dokumentų dublikatus.