Klausimai notarui

Visi klausimai ir atsakymai

1188

Sveiki. Su vyru ir mažamete dukrele gyvename užsienyje nuomotame bute. Vyras turi 2 vaikus iš ankstesnės santuokos (jie gyvena su pirma žmona). Lietuvoje turime santuokoje įsigyta 3 kambarių butą. Dar turiu bendrabučio kambarį, kuri įsigijau iki santuokos. Dabar norėčiau parduoti bendrabučio kambarį. Ar galiu laisvai parduoti jį, ar reikia papildomų kokių kitų dokumentų dėl vaikų?

Iš pateiktos informacijos darytina išvada, kad Jūsų parduodamam bendrabučio kambariui nėra taikomas šeimos turto teisinis režimas. Tačiau galutinė teisinė išvada galėtų būti pateikta tik susipažinus su visais šiam sandoriui reikalingais dokumentais. Preliminarus dokumentų sąrašas pateikiamas žemiau:
  1. Nuosavybės teises į turtą įrodantys dokumentus (sutartis, priėmimo-perdavimo aktas, paveldėjimo teisės liudijimas, teismo sprendimas ir/ arba kt.);
  2. Pažyma dėl skolų (nebuvimo) iš Bendrijos ir/ar turtą administruojančios įstaigos;
  3. Pardavėjo (ar jo įgaliotinio, jei taip numatyta įgaliojime) sąskaita, jei pinigai už parduodamą turtą bus mokami į sąskaitą;
  4. Įgaliojimas;
  5. Dokumentai, patvirtinantys, kad turtas įgytas iki santuokos sudarymo;
  6. Sudaromo sandorio šalių asmens dokumentai.
Sandorio patvirtinimui gali būti reikalingi ir kiti papildomai dokumentai apie kuriuos būtumėte informuotas, kai aukščiau paminėti dokumentai būtų pateikti notarui.  
1187

Mano mama tastamentu paliko savo turtą lygiom dalim mano sūnums, rugsėjo 5d. sueis trys mėnesiai kaip mama mirus. Mažajam sūnui gruodžio 11d. sueis 18m. Noriu paklausti kada vaikai man gali visą paveldėtą turtą padovanoti? Turi praeiti kažkiek laiko ar ta pačią dieną paveldi ir gali padovanoti?

Tapę turto savininkais ir savo nuosavybės teises užregistravę VĮ Registrų centre, asmenys, pageidaujantys dovanoti savo turtą kitiems asmenims dėl šio sandorio patvirtinimo turi kreiptis į notarą.
1186

Jei žmogus turi skolų, ar gali padovanota turtą, šiuo atveju mašiną, areštuoti antstoliai?

Turto, kuris yra areštuotas, padovanoti negalima.
1185

Po mamos mirties praėjus 10 mėn. tvarkant jos namus radome nemažą pinigų sumą. Kaip reikėtų tuos pinigus įteisinti? Esu vienas turto paveldėtojas.

Tam, kad notaras įpėdiniui galėtų išduoti paveldėjimo teisės liudijimą į grynuosius pinigus, paveldėjimo bylą vedančiam notarui turi būti pateiktas antstolio surašytas dokumentas, kuriuo konstatuotas toks pinigų buvimo faktas, nurodant jų kiekį, buvimo vietą ir kitus reikšmingus faktus, arba antstolio sudarytas paveldimo turto apyrašas, arba Valstybinės mokesčių inspekcijos surašytas turto apžiūros aktas.
1184

Ar mano seserys gali užginčyti testamentą, jei aš gyvenau su mama visą laiką iki mirties, o jos net nelankė jos ir joms lieka žemės tik ne testamentu. Man palikta daugiau ir jos grasina, kad užginčys. Visos jos turi namus ir nėra vargšės.

Ieškinį dėl testamento ar jo atskirų dalių   pripažinimo negaliojančiomis gali pareikšti tik kiti įpėdiniai pagal įstatymą arba  pagal testamentą, kurie paveldėtų, jeigu testamentas ar  jo atskiros dalys būtų pripažintos negaliojančiomis. Tačiau Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyta, kad kiekvienas fizinis asmuo gali testamentu palikti visą savo turtą arba jo dalį (neišskiriant ir įprastinio namų apstatymo bei apyvokos reikmenų) vienam ar keliems asmenims, kurie yra arba nėra įpėdiniai pagal įstatymą, taip pat valstybei, savivaldybėms, juridiniams asmenims. Testatorius gali testamentu atimti paveldėjimo teisę  iš vieno, kelių ar visų įpėdinių. Būtina testamento sudarymo sąlyga yra tai, kad testamentą gali sudaryti tik veiksnus asmuo, kuris suvokia savo veiksmų reikšmę ir pasekmes.
1183

Mirė mano mama. Pagal testamentą vienas kambarys dviejų kambarių bute priklauso man, kitas mano sesei. Esu skolingas antstoliui, ar gali antstolis konfiskuoti butą, jei pusė jo man nepriklauso.

Antstolis išieško skolininkui priklausantį turtą. Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į antstolių kontorą.
1182

Noriu paklausti, ar skyrybų atveju sutuoktinis turi teisę į turtą, kurį pats, savo noru, padovanojo prieš keletą metų antrajai pusei?

Padovanotas turtas dovaną gavusiam sutuoktiniui priklauso asmeninės nuosavybės teise. Sprendimą dėl santuokos nutraukimo ir jo teisinių pasekmių (turto padalinimo, vaikų išlaikymo ir pan.) priima teismas nagrinėdamas konkrečią skyrybų bylą.
1181

Ar dėl susidariusių tam tikrų kreditorinių įsiskolinimų antstoliai galėtų atimti mano žemės sklypo dalį, kuri pagal dovanojimo sutartį yra 1/3 viso sklypo? (sutartyje nenurodytos tikslios ribos) Ar, pavyzdžiui, siūlytų išpirkti tą areštuotą dalį kitiems savininkams.

Turto išieškojimo klausimais konsultacijos kreipkitės į antstolių kontorą.
1180

Esu žemės bendrasavininkė. Žemės nesame pasidalinusios, todėl turiu tik bendrą žemės planą. Savo dalies dalį noriu padovanoti dukrai. Ar reikalingas tos dovanojamos dalies planas ar schema?

Jūs galite dovanoti idealiąją žemės sklypo dalį, t.y. neapibrėžiant, kur konkrečiai žemės sklype yra dovanojama dalis. Dovanojamos dalies planas nereikalingas, tačiau būtinas bendras žemės sklypo planas.
1179

Gyvenu Anglijoje ir esu išsiregistravusi iš Lietuvos. Tačiau šiais metais įsigijau butą, ėmiau dalį paskolos iš banko jam pirkti. Turtas registruotas Registru centre. Ar man reikalinga turto deklaracija, jei aš negyvenu Lietuvoje ir dar negyvensiu, butą įsigijau ateičiai? Jame gyvena mano tėvai?

Dėl konsultacijos turto deklaravimo klausimu kreipkitės į Valstybinę mokesčių inspekciją.