Klausimai notarui

Visi klausimai ir atsakymai

1198

Labas vakaras. Šiuo metu esu ne Lietuvoje ir norėjau Jūsų informacijos.Lietuvoje laikinai dukrą prižiūri mano tėvai. Jai yra 14 m. Kadangi ji negali skristi iš oro uostų be vieno iš tėvų sutikimo, tai norėčiau sužinoti, kokių reikia dokumentų, atvykstant pas jus, norint paruošti tokį sutikimą? (Tiesa, mano santuoka antra, tai turbūt reikės turėti ir ištuokos liudijimą ir antros santuokos liudijimo, taip?) Ir ar reikia atsivesti su savimi dukrą?

Notaras, tvirtinantis (vieno iš) tėvų pareiškimą dėl laikino vaiko išvykimo į užsienio valstybę, turi įrodyti savo giminystės ryšį su vaiku. Jis gali pateikti vaiko gimimo, santuokų liudijimus, bet šią informaciją gali patikrinti ir pats notaras. Todėl Jums reikalingo pareiškimo rengimui ir tvirtinimui bus reikalingas tik Jūsų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas bei vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, taip pat informacija į kokią valstybę bei kuriam terminui leidžiate išvykti vaikui. Tais atvejais, jei pageidaujate, kad vaikas būtų lydimas konkretaus asmens, bus reikalingi ir lydinčio asmens duomenys, t.y. vardas, pavardė, asmens kodas. Pagal notaro užimtumą šis pareiškimas galėtų būti parengtas per 1 darbo dieną, rezervuoti laiko nebūtina, nes tik sulaukę dokumentų Jums bus skirtas laikas pareiškimo atsiėmimui. Jūsų dukters dalyvavimo nereikės.  
1197

Sveiki, svetimas man žmogus surašė testamentą mano vardu. Šiuo metu yra pasikeitusi mano pavardė, ar reikia perrašyti testamentą, ar galioja senasis? Ačiū.

Testamento perrašyti nereikia, nes asmenį notaras identifikuos pagal įpėdinio asmens kodą.
1196

Kartu su draugu (esame nesusituokę) ketiname imti paskolą butui įsigyti, po konsultacijos banke paaiškėjo, kad paskolą gali imti tik draugas. Noriu paklausti, kokia būtų tvarka, siekiant sudaryti sutartį, kurioje būtų numatyta, jog butas yra pripažįstamas mūsų abiejų – bendrąja jungtine nuosavybe? Ar reikalingos kokios nors teisinės paslaugos, rengiant sutartį ir pan.? Ikivedybinės sutarties sudaryti nenorime, nes ji įsigalioja tik nuo santuokos įregistravimo dienos, be to pasirašius tokią sutartį negalioja Santuokos sakramentas. Dėkoju už Jūsų skirtą laiką ir atsakymą.

Galimybių ne sutuoktiniams įgyti turtą bendros jungtinės nuosavybės teise nėra, kadangi šis teisinis režimas teisiškai įmanomas tik tarp susituokusių asmenų. Jūsų atveju, galėtumėte įgyti turtą bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis, kurioje kiekvienam iš bendraturčių yra nustatytos dalys, pvz. po ½ dalį, tačiau bet kokiu atveju savo ketinimus turite atskleisti kredituojančiam bankui ir gauti jo sutikimą, jog kredito būdu įgyjamas turtas priklausys ne tik skolininkui, bet ir dar vienam asmeniui.
1195

Laba diena. Paveldėjau turtą pagal apyrašą, Po dviejų metų atėjo raštas, kad esu skolinga už paveldėtą namų valdos žemę.

Priėmęs palikimą pagal apyrašą už mirusiojo skolas atsakote visu paveldėtu turtu. Notaras jokių dokumentų į likusias skolas neišduoda. Rekomenduojame susisiekti su įstaiga, kuri Jums pranešė apie skolą ir jei ji neperžengia Jūsų paveldėto turto vertės ribų – ją apmokėti.
1194

Sveiki. Esu globėja savo artimo žmogaus. Norėjau paklausti, ar įmanoma, parašant sutikimą pas notarą, kad kitas asmuo tvarkytų to neveiksnaus asmens dokumentus ir t. t. Pati gyvenu užsienyje. Priežiūra tam žmogui yra (kasdien prižiūri slaugė). Norėčiau sužinoti ar įmanoma perleisti savo ir to neįgalaus asmens dokumentų tvarkymą, pasirašant sutartį pas notarą?

Asmens pripažinimas neveiksniu ir globėjo paskyrimas yra teismo prerogatyva.
1193

Su žmona turime nuosavą namą, du automobilius, pinigines lėšas banke (kiekvienas savo vardu). Abiems tai yra antroji santuoka. Iš pirmos santuokos aš turiu du pilnamečius vaikus, o žmona vieną pilnametį vaiką. Ar mirus vienam iš sutuoktinių mirusiojo vaikai turės teisę į paveldėjimą? Kaip reikėtų elgtis, kad vieno sutuoktinio mirties atveju- antrasis neturėtų problemų?

Jūsų atveju, norint, kad mirus pirmam sutuoktiniui visą turtą paveldėtų tik likęs sutuoktinis, rekomenduojame sudaryti bendrą sutuoktinių testamentą.
1192

Jeigu žmogus nori padovanoti žemės sklypą svetimam žmogui (pažįstamam, bet ne šeimos nariui), kiek reikės sumokėti notarui už sutartį: 0,45 procento ar 0,15 procento nuo sklypo vertės?

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo “Dėl notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių patvirtinimo” 1.1 punkte numatyta, kad mokestis notarui už nekilnojamojo daikto perleidimo, perdavimo už turtinę skolą (skolos padengimo) ar turto perleidimo už rentą sutarties, išskyrus 1.9 punkte nurodytą sutartį, patvirtinimą yra 0,45 procento nuo sumos, bet ne mažiau kaip 28,96 eurų ir ne daugiau kaip 5 792,40 eurų. Pabrėžtina, jog į šią sumą nepatenka duomenų sandoriui patikslinimas, techninis darbas ir kiti reikalingi patikrinimai, privalomi notariniam sandorio tvirtinimui.   Apdovanotasis, gavęs dovanų žemės sklypą ne iš artimo giminaičio, privalės sumokėti 15 proc. gyventojų pajamų mokestį valstybei nuo žemės sklypo vertės, nurodytos duomenų patikslinime, išduotame VĮ Registrų centro, arba pateikus nepriklausomų turto vertintojų vertinimą. Sandoryje papildomai gali būti nurodoma vertė, kuria pačios sutarties šalys vertina perleidžiamą turtą.
1191

Sveiki, turiu skolininką, kuris skolingas apie 50 000 eurų, visi vekseliai surašyti po 3000 eurų, ar įmanoma išieškoti ir išgryninti pinigus anksčiau numatyto termino vekselyje? Galiu atsiųst foto vieno iš vekselio, įvertinsit

Jeigu vekselyje nurodytas pinigų mokėjimo terminas dar yra nesuėjęs, skolininkui prievolės jų mokėti neatsiranda. Todėl pinigų priverstiniam išieškojimui iš skolininko kol terminas nesuėjęs nėra teisinio pagrindo.
1190

Išvažiavus gyventi į užsienį buvau išsiregistravęs iš motinos būsto, tačiau ji vis dar gauna sąskaitas iš vandens tiekėjo kur reikalauja mokėti už dar vieną žmogų. Kur ji galėtų gauti pažymą apie deklaruotų gyventojų skaičių jos bute?

Atsižvelgiant į tai, kad Jums rūpimas klausimas nepatenka į notaro kompetenciją, teisinės konsultacijos rekomenduojame kreiptis į advokatą.
1189

Laba diena. Mano mama pripažinta neveiksnia. Ir teta pasidarė įgaliojimą. Ar gali teta persirašyti ar parduoti mamos turtą.

Įgaliojimai neveiksniems asmenims netvirtinami. Jeigu turite omeny, kad Jūsų teta tapo savo sesers globėja bei jos turto administratore, tai globėjas ir jo turto administratorius turi ir gali rūpintis savo globotiniu bei jo turtu išimtinai tik globotinio interesais. Dėl tokio asmens turto perleidimo ar suvaržymo, globėjui ir turto administratoriui būtina gauti teismo leidimą.