Naujienos

2017

6'8

Lietuvos notariato delegacija dalyvavo konferencijoje Minske

Lietuvos notariato delegacija 2017 m. birželio 8 – 9 d. Minske dalyvavo Baltarusijos notarų rūmų organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Neteisminė fizinių ir juridinių asmenų teisių gynyba: notariato dabartinė situacija ir plėtros perspektyvos“. Konferencijoje pranešimus skaitė notariato atstovai iš 18 valstybių: Baltarusijos, Vokietijos, Rusijos, Andoros, Ukrainos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos, Vengrijos, Rumunijos, Serbijos, Armėnijos, Lietuvos, Kazachstano, Moldovos, Turkijos, Latvijos, Austrijos bei Bulgarijos. Lietuvos notariatui atstovavo Notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis, prezidiumo nariai Svajonė Šaltauskienė, Dainius Palaima, Jurga Prižgintienė, Daiva Verpetinskienė, Asta Grambienė. Konferencijoje taip pat dalyvavo eNotaras darbo grupės nariai: Edmundas Misevičius, Dalius Paurys ir Laurynas Žukas bei Notarų rūmų administracijos darbuotojai.
Pranešėjai, pristatydami esamą savo valstybių notariatų situaciją bei nacionalinį teisinį reglamentavimą, kartu apžvelgė notaro funkcijų plėtros perspektyvas bei galimas grėsmes notariatui. Viena dažniausių problemų, su kuriomis susiduria kai kurių valstybių notarai – notarų konkurencija su kitų profesijų atstovais sandorių tvirtinimo, nekilnojamojo turto perleidimo srityse. Taip pat kalbėta apie galimus pavojus, kuriuos notaro darbe galėtų sukelti sparti „Blockchain“ sistemos plėtra. Nepaisant notariatui kylančių grėsmių, pranešėjai pasidalijo ir gerąja valstybių patirtimi – notaro funkcijų plėtros, perimant tam tikras teismines funkcijas, pavyzdžiui, santuokos nutraukimo tvirtinimo srityje.
Apskritojo stalo diskusijoje tema „Notaro profesinė etika“ dalyvavę notariatų atstovai diskutavo apie notaro profesinės etikos sampratą, pristatė savo valstybėse taikomus notaro profesinės etikos principus. Diskusijoje dalyvavęs Notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis nurodė, jog notarų profesinės veiklos etikos normos yra sudėtinė notarų veiklą reglamentuojančių taisyklių dalis, kurios yra notarų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, tame tarpe ir Lietuvos Respublikos notarų profesinės etikos (elgesio) kodekse. Prezidentas pabrėžė, jog kiekvienas notaras yra saistomas ir privalo laikytis profesinės veiklos etikos taisyklių.
Baltarusijos notarų rūmuose vykusiojoje diskusijoje „ Informacinės technologijos notaro darbe“ dalyvavę Lietuvos notarų rūmų eNotaras darbo grupės nariai: notarai Svajonė Šaltauskienė ir Dainius Palaima bei asesoriai Edmundas Misevičius ir Dalius Paurys su diskusijos dalyviais aptarė informacinių sistemų, naudojamų notaro darbe, kūrimo procesą ir iššūkius, su kuriais susiduriama keičiantis įprastiniam notaro darbo organizavimui.
Lietuvos notarų rūmų eNotaras darbo grupės nariai diskusijos dalyviams pristatė eNotaras sistemos kūrimo bei vystymo proceso eigą, sistemos veikimo principus, bei pademonstravo eNotaras sistemos veikimą. Baltarusijos notarų rūmų atstovai bei diskusijoje dalyvavę informacinių technologijų specialistai pristatė Baltarusijoje veikiančią elektroninę sistemą, kuria jau naudojasi Baltarusijos notarai.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.