Naujienos

2017

12'2

Lietuvos notarai paminėjo reformos 25-metį

Minint reformatoriško Notariato įstatymo įsigaliojimo Lietuvoje 25-ąsias metines, Lietuvos notarų rūmų, akademinio pasaulio ir užsienio notariatų atstovai gruoždžio 2 d. per konferenciją Vilniuje aptarė profesijai iškylančius iššūkius.
Valdovų rūmuose vykusioje konferencijoje „Lietuvos notariato reformai 25-eri“ dalyvavo dauguma iš Lietuvoje dirbančių 261-no notaro, Tarptautinės notariato sąjungos ir Europos Sąjungos notariatų tarybos vadovai, pasaulio notariatų atstovai iš 21 užsienio šalies: Ispanijos, Italijos, Šveicarijos, Vokietijos, Austrijos, Prancūzijos, Čekijos, Vengrijos, Slovėnijos, Kroatijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos, Rusijos, Kazachstano, Gruzijos, Azerbaidžano, Armėnijos.
Lietuvos notarų rūmų prezidentas, Klaipėdos notaras Marius Stračkaitis savo pranešime nevengė aktualijų ir aštrių temų. Jis kalbėjo apie neišnaudotą santykių su Teisingumo ministerija potencialią, stingančius valstybinių institucijų sprendimus, užkertančius kelią teisėkūros spragų užpildymui, elektroninių paslaugų plėtrai, notarų paslaugų kainodaros sureguliavimui.
M.Stračkaitis griežtai kritikavo su teise prasilenkiantį konkurenciją priežiūrinčių institucijų kišimąsi į Lietuvos notarų rūmų veiklą, Notarų rūmų prezidiumo sprendimus, drauge pabrėždamas Teisingumo ministerijos neveiklumą ir negebėjimą užpildyti egzistuojančias teisinio reglamentavimo spragas.
Tarptautinės notariato sąjungos (UINL) viceprezidentė Europai Sigrun Erber-Faller apžvelgė lotyniškojo notariato šalių aktualijas ir notaro veiklos principus bei vertybes. Konkrečiai kalbėdama apie Lietuvą, ji pabrėžė Lietuvos notariato lyderystę kuriant elektroninio notariato sistemą. UINL viceprezidentė taip pat akcentavo notaro vaidmenį padedant valstybei kovoje su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu.
Europos Sąjungos notariatų tarybos (CNUE) prezidentas 2017-iesiems metams, Ispanijos notaras Jose Manuel Garcia Collantesas apžvelgė organizacijos veiklą, Europos Sąjungos teisės aktualijas ir santykius su Europos Komisija.
Vokietijos notaras dr. Dr. Marius Kohler, kuris nuo 2018 metų perims Europos Sąjungos notariatų tarybos prezidento pareigas, apžvelgė Europos Sąjungos teisės perspektyvas bei CNUE veiklos kitąmet prioritetus.
Konferencijoje taip pat buvo išklausyta Lietuvos ir užsienio teisės teoretikų ir praktikų pranešimų. Vokietijos Federalinių notarų rūmų viceprezidentas, teisės tarėjas Richardas Bockas perskaitė pranešimą „Skaidrios verslo struktūros užtikrinimas saugiuose valstybės registruose“, Konkurencijos teisė ir notarai.
Prof. habil. dr. Vilenas Vadapalas, advokatas ir buvęs Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjas, savo pranešime iš teisės pozicijų apžvelgė pastaruoju metu išryškėjusias nemotyvuotas konkurencijos teisės ir notarų veiklos sankirtas. Prof. habil. dr. Gintaras Švedas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prodekanas, pristatė Lietuvos notariato uždavinius kovoje su pinigų plovimu. Vilma Vildžiūnaitė, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patarėja, apžvelgė būdus, kaip notaras gali padėti valstybei mokesčių teisės srityje. Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, akademikas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros vedėjas, apžvelgė Lietuvos notariato reformos teisinius ir teorinius aspektus, notariato santykį su įstatymų leidybos ir kontroliuojančiomis institucijomis.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.