Naujienos

2017

5'11

2017 m. gegužės 11-14 dienomis Tibilisyje (Gruzija) vyko Tarptautinės notariato sąjungos (UINL) instituciniai posėdžiai, kuriuose dalyvavo Lietuvos notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis

2017 m. gegužės 11-14 d. Tarptautinės notariato sąjungos (UINL) Notarų tarptautinio bendradarbiavimo komisijos posėdyje ir UINL generalinėje taryboje Tbilisyje (Gruzija) dalyvavo Notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis. Posėdyje taip pat dalyvavo Notarų rūmų konsultantės Laima Mikiparavičienė ir Eglė Čaplinskienė.
2017 m. gegužės 11 d. Notarų tarptautinio bendradarbiavimo komisijos (toliau – CCNI) posėdyje dalyvavo Notarų rūmų prezidentas, CCNI narys Marius Stračkaitis. pirmame 2017-2019 metų kadencijos posėdyje.
Tarptautinės notariato sąjungos (UINL) Notarų tarptautinio bendradarbiavimo komisijos posėdyje buvo patvirtinti CCNI komisijos posėdžio 2016 m. spalio 16 d. Paryžiuje ir CCNI biuro posėdžio 2017 m. balandžio 22 d. Zalcburge protokolai, išklausytas prezidento F.Leopold pranešimas apie komisijos vidinius-organizacinius klausimus (pvz., dėl komisijos bendro narių skaičiaus), aptarti galimi UINL reglamento pakeitimai ir rekomendacijos UINL Valdymo komitetui ir Generalinei tarybai, išklausyta iždininkės ir sekretoriaus ataskaitos. Daug dėmesio skirta probleminės situacijos Makedonijos notariate analizei. Buvo aptarta situacija notariatuose, kurie ketina tapti UINL nariais (Baltarusija, Iranas, Libanas), taip pat ir notariatuose, ketinančiuose tapti UINL nariais stebėtojais (Australija ir Naujoji Zelandija). CCNI komisija pritarė Australijos ir Naujosios Zelandijos kolegijos priėmimui į UINL stebėtojo teisėmis ir nutarė rekomenduoti Generalinei tarybai skirti šį notariato į UINL darbo grupę „Civil Law – Common Law“.
Siekiant surinkti kuo daugiau informacijos apie UINL notariatų aktualias problemas, prezidentas F.Leopold pateikė klausimyno projektą. Nutarta klausimyno derinimą užbaigti iki 2017 m. birželio mėn. pabaigos ir išsiųsti jį visiems UINL nariams.
UINL generalinės tarybos posėdžio dalyviai buvo supažindinti su UINL generalinės tarybos posėdžio 2016 m. spalio 18 d. Paryžiuje protokolu ir su UINL Valdymo komiteto 2017 m. vasario 3-4 d. Madride priimtais nutarimais.
UINL prezidentas Josė Marqueno de Llano pateikė savo veiklos 2017 m. pirmoje pusėje ataskaitą ir planuojamas veiklas iki 2017 m. lapkričio mėn., kuomet Cancun‘e bus vyks notariatų narių asamblėja. Prezidento veiklos prioritetai: notarų mokymas, autentiški dokumentai bei ryšiai su kitomis organizacijomis kovoje su pinigų plovimu.
UINL viceprezidentai kontinentams kartu su kontinentinių komisijų pirmininkais pristatė savo veiklos programas ir UINL notariatų narių situaciją Afrikoje, Amerikoje, Azijoje ir Europoje. Generalinės tarybos posėdyje savo veiklos ataskaitas taip pat pateikė Notarų tarptautinio bendradarbiavimo komisija, Konsultatyvinė komisija, Komisija „Temos ir kongresai“, Notarų socialinės apsaugos komisija, Notarų deontologijos komisija, Žmogaus teisių komisija, Nuolatinis notarų tarptautinio bendradarbiavimo biuras, taip pat ir šios darbo grupės: Autentiški dokumentai, Mokymai, Kova su pinigų plovimu, Naujosios technologijos, Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis, Nekilnojamasis turtas. Išklausyta UINL iždininkės Laure Thonney ataskaita, pristatytas naujai kuriamas UINL tinklalapis.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.