Naujienos

2004

5'13

Juridinių asmenų registro naujovės

Daugybės ankstesnių registrų, kuriuose sukaupti duomenys apie juridinius asmenis, sujungimas į vieną juridinių asmenų registrą padės suvienodinti juridinių asmenų registravimo praktiką ir panaikinti iki tol vyravusią netvarką.Juridinių asmenų registras (JAR) – tai pagrindinis valstybės registras, kuriame renkama, kaupiama, apdorojama, sisteminama ir teikiama informacija, duomenys ir dokumentai apie juridinius asmenis, jų filialus ir atstovybes, užsienio juridinių […]

Šaltinis: Verslo žinios

2004

5'4

Notarai pakeitė valdininkus

Lietuva jau tapo Europos Sąjungos nare. Iki šio mums visiems svarbaus įvykio ir reikšmingos datos reikėjo atlikti didžiulį darbą įvairiose gyvenimo srityse.Nuo š.m. sausio 1 d. savo darbą pradėjo juridinių asmenų registras, t.y. pagrindinis valstybės registras, kuriame renkama, kaupiama ir teikiama informacija apie juridinius asmenis. Šioje srityje taip pat buvo realizuotos Europos Sąjungos direktyvos, kurių […]

Šaltinis: Klaipėda