Naujienos

2003

1'16

Nebūtina kreiptis į teismą

Įstatymuose yra nuostatų, kuriomis galima pasinaudoti norint pateikti skolininkams pagrįstas bei efektyvias pretenzijas. Viena iš tokių priemonių- vekseliai.Vekselio neakceptavimas arba neapmokėjimas turi būti patvirtintas oficialiu aktu – protestu dėl atsisakymo akceptuoti arba apmokėti. Prašymas įforminti protestą neakceptavus vekselio arba nenurodžius akcepto datos, turi būti įformintas per terminą, nustatytą pateikti vekselį akceptuoti.Jeigu vekselis, mokėtinas nustatytą dieną […]

Šaltinis: Verslo žinios

2003

1'9

Nebūtina kreiptis į teismą

Laiku negrąžintos skolos – visų laikų problema. Dėl skolų kreiptis į teismą nėra malonu ir pigu. Tačiau įstatymuose yra nuostatų, kuriomis galima pasinaudoti ir pateikti skolininkams pagrįstas ir efektyvias pretenzijas. Viena iš tokių priemonių – vekseliai.Vekselis – tai vertybinis popierius, išrašomas nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti […]

Šaltinis: Verslo žinios